Hospicjum – dom ulgi w cierpieniu

Każdego roku późną jesienią do świadomości gliwiczan w szczególny sposób dociera informacja o funkcjonowaniu w mieście Hospicjum Bożego Miłosierdzia. Dzieje się tak za sprawą propagowanej przez Diecezję Gliwicką i władze Miasta Gliwic kwesty cmentarnej na rzecz Hospicjum oraz prowadzonej w listopadzie i grudniu w całym mieście sprzedaży kalendarzy hospicyjnych. Kwestujących możemy zobaczyć na wszystkich cmentarzach, a informacje o dostępnych kalendarzach pojawiają się w ogłoszeniach duszpasterskich wielu parafii, nabywają je dzieci w szkołach, rozprowadzane są także dzięki uprzejmości wielu instytucji i firm. Dzięki takiej akcji prowadzonej w całym mieście możemy nie tylko wspomóc godny cel, ale możemy także zadać sobie pytanie, czemu służy Hospicjum.

 

Żyjąc na co dzień w naszych rodzinach lub we wspólnocie sąsiedzkiej, ciesząc się zdrowiem, sprawnością, aktywnie podejmując wysoko zamierzone cele życiowe zapominamy, że w nasze człowieczeństwo wpisane są choroby, cierpienie i umieranie. Gdy doświadczą nas słabości czujemy się bezradni, nasze myślenie zdominowane jest poczuciem krzywdy i niesprawiedliwości. Z lękiem myślimy o tym, że nie jesteśmy w stanie pomóc sobie samym lub najbliższym, kochanym osobom. Nie wiemy, jak zaopiekować się osobami cierpiącymi, którym winni jesteśmy dobro i pomoc. Nie wiemy nawet, gdzie można prosić o poradę i czynne wsparcie w sytuacji, która nas przerasta. Pytamy także samych siebie, jak ja sam doświadczę konfrontacji z chorobą i umieraniem.

W rozwiązaniu problemów, o których wspomniałem powyżej pomagają placówki medycyny paliatywnej powiązane po części z państwowym systemem służby zdrowia, jak też w znacznej mierze z ruchem hospicyjnym. Hospicja koordynują swoje działania z innymi organizacjami pomocowymi, na przykład z Caritas. Hospicja opiekują się osobami nieuleczalnie chorymi, które znajdują się w najtrudniejszym okresie choroby prowadzącym do śmierci (w tak zwanym „okresie terminalnym”). Zatem pomoc hospicyjna nie posłuży już odwróceniu procesu chorobowego tak, aby cierpiący odzyskał zdrowie, ale poprawi jakość życia człowieka w ostatecznej fazie choroby. Hospicja są miejscem, w którym w szczególności dba się o godność pacjentów zwracając uwagę na ich potrzeby cielesne, emocjonalne i duchowe. W hospicjach współpracują lekarze, pielęgniarki, psycholodzy, rehabilitanci, kapłani, pracownicy techniczni oraz wolontariusze. Służba medycyny paliatywnej nie prowadzi uporczywej terapii. W hospicjach nie stosuje się procedur farmakologicznych, medycznych i technicznych w celu podtrzymywania funkcji życiowych nieuleczalnie chorego. Przedłużanie w nieskończoność umierania jest zadawaniem nadmiernego cierpienia choremu oraz jego rodzinie. Działania osób tworzących hospicjum koncentrują się na łagodzeniu dokuczliwych objawów choroby, kontroli dolegliwości bólowych oraz wsparciu psychicznym i duchowym pacjentów oraz ich najbliższych. Miejscami pomocy cierpiącym są same domy hospicyjne (gdy stan chorego jest bardzo ciężki i wymaga stałej opieki personelu medycznego oraz zastosowania specjalistycznego sprzętu), ale także domy rodzinne osób chorych, gdzie prowadzona jest pielęgnacja w ramach wizyt domowych oraz przeszkolenie pozostałych domowników, by mogli umiejętnie pomagać najbliższym. Posługa hospicyjna jest szczególnie szlachetną formą realizowania ewangelicznej zasady miłości bliźniego!

Wszyscy jesteśmy poproszeni o pomoc dla dobrego spełnienia takiej posługi miłosierdzia. Hospicjum Bożego Miłosierdzia mieszczące się w Gliwicach na ulicy Daszyńskiego 29 proponuje następujące formy pomocy: wsparcie rzeczowe polegające na darowaniu sprzętu rehabilitacyjnego, lekarstw, pościeli itp., przekazywanie 1% zwrotu podatku (pamiętamy o tym zwykle przy dokonywaniu rozliczenia rocznego), uczestniczenie w kweście cmentarnej dnia 1 listopada oraz przekazywanie wpłat na konto, zakupienie kalendarzy hospicyjnych (dobrze rozpoznawanych w naszym mieście już od wielu lat), przyłączenie się do grupy wolontariuszy pomagających hospicjum.

Wiele porad i informacji posłudze hospicyjnej znajdziemy na stronie internetowej:  www.hospicjum.gliwice.pl.