Porządek nabożeństw w okresie od 21.06 do 28.06.2015 roku

Niedziela 21.06.15 r. – XII NIEDZIELA ZWYKŁA

6.30

Za + matkę Martę Kusz i za + brata Bernarda.

8.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Dory Gacek, z okazji 75-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem i prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie.

9.30

W intencji budowniczych i ofiarodawców I ołtarza na Boże Ciało.

11.00

Za ++ rodziców Anzelmę i Józefa Syryca, za ++ Helenę Syryca, za ciocie: Scholastykę i Różę oraz za ++ dziadków z obu stron.

12.15

Za ++ rodziców Jadwigę i Józefa Pasieka, za + Mieczysława Filochę.

16.00

Za ++ rodziców Janinę i Rocha Mryka oraz za ++ z pokrewieństwa z obu stron.

Poniedziałek 22.06.15 r. – dzień powszedni

6.30

1) Za ++ rodziców Gertrudę i Pawła Błaszczyk.

2) Za + Marię Janiel,w 30-ty dzień po+.

18.00

1) Za + brata Stanisława Zera, w VIII-mą rocznicę + i za + Jego żonę Zofię.

2) Za + Kazimierza Ciesińskiego, od sąsiadów.

Wtorek 23.06.15 r. – dzień powszedni

6.30

1) Za ++ Janinę i Jerzego.

2) Za + Wandę Sojka, w miesiąc po +.

18.00

1) Za + ojca Henryka Mokrzyckiego.

2) Za + Kazimierza Pietrasik.

Środa 24.06.15 r. – UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA

6.30

Za + męża i ojca Jana Drewniany, w dniu Jego imienin, za ++ rodziców Kozaczka i Drewniany oraz za ++ z pokrewieństwa z obu stron.

18.00

1) Za + matkę Wiktorię Szymańską, w XXI-szą rocznicę +, za + ojca Pawła, za + córkę Zuzannę Ksoll za + siostrę Urszulę Kampe, za + szwagra Józefa Wójkowskiego, za + chrześniaka Joachima oraz za ++ dziadków.

2) Za ++ rodziców Alojzego i Jadwigę Kotyrba oraz za + brata Jerzego

Czwartek 25.06.15 r. – dzień powszedni

6.30

Za ++ rodziców Anastazję i Michała oraz za ++ z pokrewieństwa.

18.00

1) Za + męża Jerzego, w III-cią rocznicę +, za ++ rodziców i teściów, za + siostrę Aneilkę

oraz za ++ z pokrewieństwa i za d.c.

2) Za + męża Henryka Gacek oraz za ++ z rodzin: Gacek i Wawrzynek.

Piątek 26.06.15 r. – dzień powszedni

6.30

Za + męża Adolfa Zawadowskiego, z okazji Jego imienin oraz za ++ Jego rodziców Eugenię i Franciszka.

7.30

Msza na zakończenie roku szkolnego

18.30

1) Za + męża, ojca i dziadka Benona Bensz, w I-szą rocznicę +.

2) Za Józefa Wierzbicki, od współpracowników.

Sobota 27.06.15 r. – dzień powszedni

6.30

Za + męża i ojca Władysława Guzy, za + ojca i dziadka Władysława Buszta, za ++ dziadków i krewnych z obu stron.

18.00

Do B. Op. i M.B.N.P., z okazji 40-tej rocznicy urodzin dla Krystyny, z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Jubilatki i całej rodziny

Niedziela 28.06.15 r. – XIII NIEDZIELA ZWYKŁA

6.30

W intencji Tomasza Knitter, z okazji 18-tej rocznicy urodzin.

8.00

W intencji chorych i cierpiących członków Żywego Różańca.

9.30

Za + matkę Paulinę Olecką, w I-szą rocznicę + oraz za + ojca Władysława.

11.00

Za + ojca Gerarda Wycisk, za ++ rodziców Różę i Ewalda Franik oraz za ++ z rodzin: Wycisk, Franik, Kunert i Rassek i za d.c.

13.30

Msza Święta Chrzcielna i za Roczne Dzieci: Mateusz Ziębowicz

16.00

Za + Janusza Chabros, w IV-tą rocznicę +.