Porządek nabożeństw w okresie od 26.07. do 02.08.2015 roku

Niedziela 26.07.15 r. – XVII NIEDZIELA ZWYKŁA – ODPUST KU CZCI ŚW. ANNY- PATRONKI KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO

6.30

Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Ewalda, z okazji 70-tej rocznicy urodzin dla Jubilata i całej rodziny.

8.00

W intencji Róż Różańcowych.

9.30

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Gizeli i Henryka Wycisk, w 35-tą rocznicę ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski , z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Jubilatów i całej rodziny.

11.00

Uroczysta Suma Odpustowa, w intencji parafian.

13.30

Msza Święta Chrzcielna i za Roczne Dzieci.

16.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Jolanty i Artura, z okazji 30-tej rocznicy ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie.

Poniedziałek 27.07.15 r. – Wspomnienie św. Joachima, ojca Najśw. Maryi Panny

6.30

Za + Paulinę Olecką oraz za Jej + męża Władysława, od koleżanki z rodziną.

18.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji rodziny Sroga oraz córki Joanny i syna Krzysztofa z rodzinami.

Wtorek 28.07.15 r. – dzień powszedni

6.30

Za + mamę Krystynę Okupny, w III-cią rocznicę +, za ++ dziadków Weronikę i Walentego Okupny oraz Paulinę i Franciszka Krafczyk oraz za ++ z rodzin: Okupny, Krafczyk i Spyrka.

18.00

Za ++ teściów Angelikę i Wiktora Kocur oraz za ++ synów Emila i Herberta.

Środa 29.07.15 r. – Wspomnienie św. Marty

6.30

Za + Annę Słowik oraz za ++ dziadków z obu stron.

18.00

Za + Mateusza Chmiel i za + babcię Krystynę Chmiel.

Czwartek 30.07.15 r. – dzień powszedni

6.30

Za + Marię Wojak, Martę Kowolik, ++ z pokrewieństwa i d.c.

18.00

Za + Bożenę Wojciechowską, w I-szą rocznicę +.

Piątek 31.07.15 r. – Wspomnienie św. Ignacego z Loyoli, prezbitera

6.30

Za + matkę Danutę Zielską, w XXXV-tą rocznicę + oraz za ++ z rodziny Zielskich.

18.30

Za + brata Adama Biss i za ojca ++ Jana Biss.

Sobota 01.08.15 r. – Wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła – Pierwsza Sobota Miesiąca

6.30

Za ++ rodziców Luizę i Huberta Siedlaczek, za ++ dziadków z obu stron i za + teścia Stanisława Rak.

12.30

Ślub Konkordatowy: Justyna Ślimak – Michał Buchta.

14.00

Ślub: Barbara Pociecha – Jarek Piechnik.

18.00

Za + Henryka Dąbrowskiego, w VI-tą rocznicę + oraz za ++ rodziców z obu stron.

Niedziela 02.08.15 r. – XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

8.00

O Dary Ducha Świętego, w intencji Krzysztofa Zelek, z okazji 18-tej rocznicy urodzin.

9.30

W intencji parafian.

11.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Adeli, z okazji 70-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem i prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilatki i całej rodziny.

16.00

Za + żonę Edeltrautę, w I-szą rocznicę +, za ++ rodziców Martę i Leona Niedziałkowskich oraz Elżbietę i Jerzego Wiszoł i za ++ z pokrewieństwa.