Parafia Św. Anny na Przyszówce obchodziła swój pierwszy jubileusz – 25 lat poświęcenia Kościoła

W niedzielę 11 października Parafia Św. Anny na Przyszówce obchodziła swój pierwszy jubileusz – 25 lat poświęcenia Kościoła.

Dzień jubileuszu poprzedziły rekolekcje parafialne, które wygłosił nasz Parafianin O. Jan Kaczmarek, ze zgromadzenia misjonarzy Św. Wincentego a Paulo.

Od poniedziałku do czwartku odbywały się nauki dla dorosłych, dzieci, młodzieży, dla chorych. W ostatnim dniu ćwiczeń duchowych uczczono relikwie I stopnia św. Jana Pawła II.

Święty rodak jest szczególnie bliski naszej parafii, bowiem 21.06.1983 roku na Górze św. Anny poświęcił kamień węgielny pod budowę tej świątyni. Można powiedzieć, że tak to się zaczęło.

W piątek natomiast odbył się finał konkursu „ Kościół oczami dziecka”, zorganizowany w różnych grupach wiekowych. Zainteresowanie było ogromne, gdyż zostało złożonych około 100 prac konkursowych. W większości były to prace plastyczne, niemniej jednak był tez wywiad z dziadkiem – budowniczym Kościoła i album, przedstawiający historię powstawania parafii. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody i dyplomy. Podczas finału wystąpiły dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 38, schola parafialna i Dzieci Maryi. Część prac można podziwiać na wystawie zorganizowanej w Kościele.

Czas przed niedzielną uroczystością wypełniony był ogromem przygotowań. Wszyscy oczekiwali tego dnia i wspominali, jednocześnie twierdząc, że tak szybko upłynęło 25 lat.

I nadeszła ta chwila – Niedziela Papieska. W tym dniu na wszystkich mszach, kazanie głosił V-ce Dyrektor Caritas ks. Jan Łojczyk. O godzinie 9:30 wybrzmiało uroczyste „ Canticorum Jubilo ( G.F. Haendel) wyśpiewane na wejście przez chór CANTABILE pod kierunkiem Lilianny Czajkowskiej. Na uroczystość przybyli księża pracujący kiedyś w naszej parafii, pochodzący z niej i zaproszeni goście. Mszy Św. przewodniczył ks. Bp Ordynariusz Diecezji Gliwickiej – Jan Kopiec.

Przed Mszą Św. Ks. Biskup poświęcił pamiątkową tablicę z historią budowy, znajdującą się w głównym przedsionku kościoła.

Liturgia słowa tego dnia nawiązuje do świątyni tej duchowej i tej materialnej. Refren psalmu responsoryjnego , który śpiewaliśmy brzmi:” Jak miła, Panie, jest świątynia Twoja”. Ewangelia św. Jana o poświęceniu świątyni w Jerozolimie, przypomniała nam o przynależności do Chrystusowego Kościoła – „ Moje owce słuchają mojego głosu, a Ja znam je. Idą one za mną i ja daje im życie wieczne.”

W wygłoszonej homilii ks. bp. mówił o wdzięczności za tą świątynię, jak również o wielkich rzeczach, które się w niej dokonują. To tu każdy może przyjść, by nie zostać potępiony i usłyszeć słowa „ odpuszczone Ci są Twoje grzechy, idź i nie grzesz więcej”.

Jubileusz był ogromnym przeżyciem zarówno dla budowniczych tego kościoła, na czele z księdzem Proboszczem, który przeszło 30 lat swego kapłańskiego życia poświęcił, by wybudować, wykończyć i utrzymywać w obecnym stanie naszą świątynię, ale i dla młodych ludzi, wraz z którymi rosła ta parafia i wzrastały mury kościoła.  

Katarzyna Mokrzycka