Porządek nabożeństw w okresie od 14.02.2016 do 21.02.2016 roku

Niedziela 14.02.16 r. – I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

6.30

Za + Zygfryda Borszcz, w VIII-mą rocznicę + oraz za d.c.

8.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Bernadety, z okazji 60-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem i prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilatki i całej rodziny.

9.30

W intencji parafian.

11.00

Za + matkę Krystynę Maciejewską, w VI-tą rocznicę + oraz za ++ z rodzin: Maciejewskich i Przybyła.

12.15

O Dary Ducha Świętego dla Magdaleny, z okazji 18-tej rocznicy urodzin.

16.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Mirosławy, z okazji 60-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem i prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Jubilatki i całej rodziny.

Poniedziałek 15.02.16 r. – dzień powszedni

6.30

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Herberta, z okazji 80-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem i prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilata i całej rodziny.

18.00

Za + męża Mariana Stopniak.

Wtorek 16.02.16 r. – dzień powszedni

6.30

Za + męża i ojca Jana Drewniany, w VII-mą rocznicę +, za ++ rodziców Drewniany i Kozaczka oraz za ++ z pokrewieństwa z obu stron.

18.00

Za + ojca i dziadka Józefa Zera w 32 rocznicę +

Środa 17.02.16 r. – dzień powszedni

6.30

Za ++ rodziców Augustynę i Antoniego Korgel, za ++ braci: Wilibalda, Henryka i Antoniego, za ++ bratowe: Annę i Teresę.

18.00

Za + matkę Janinę Mryka, w II-gą rocznicę +.

Czwartek 18.02.16 r. – dzień powszedni

6.30

Za + żonę, matkę, babcię i córkę Jadwigę Brzoza, z okazji Jej rocznicy urodzin oraz za ++ z rodzin: Brzoza, Wąs i Thiel.

18.00

Za ++ z rodzin: Nalepów, Marchlińskich, Gawlaków, Czarneckich, Michalaków i Opiłków.

Piątek 19.02.16 r. – dzień powszedni

6.30

Za + ojca Mieczysława Stąpór, w I-szą rocznicę +, za + matkę Edwardę i za ++ z pokrewieństwa z obu stron.

18.30

Za + Mieczysława Stąpór, w I-szą rocznicę +.

Sobota 20.02.16 r. – dzień powszedni

6.30

Za + brata Ryszarda Nicpoń, rodziców Annę i Józefa, teścia Jana i szwagra Ryszarda

18.00

Za + matkę Genowefę Hoja, w III-cią rocznicę +, za ++ Jej siostry: Zofię, Cecylię, Annę, za ++ dziadków Gertrudę i Jana oraz za ++ z rodziny Klimas.

Niedziela 21.02.16 r. – II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

6.30

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Ewy, z okazji rocznicy urodzin, z podziękowaniem i prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie.

8.00

Za + męża Eugeniusza Kamieniak, w III-cią rocznicę +, za + ojca Stanisława, za + siostrę Grażynę, za ++ teściów Weronikę i Józefa i za ++ krewnych z obu stron.

9.30

W intencji parafian.

11.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Tadeusza, z okazji 80-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem i prośbą o Błogosławieństwo i zdrowie.

12.15

Za ++ rodziców Annę i Juliana Stacherów, za + brata Jerzego i za + bratową Marię.

16.00

Za ++ teściów Mariannę i Leona Serwatka oraz za ++ rodziców Józefę i Jana Cetnarowicz i za + brata Stanisława.