Porządek nabożeństw w okresie od 11.04.2016 do 17.04.2016 roku

Niedziela 10.04.16 r. – III NIEDZIELA WIELKANOCNA

6.30

Za ++ rodziców Julię, Marię, Józefa Miciak, za ++ braci Władysława i Zygmunta, bratową Józefę i szwagra Zbigniewa.

8.00

Za ++ Halinę i Edmunda Tomczyk, za + Danutę Wróbel i za ++ z pokrewieństwa.

9.30

Za + Stanisławę Kobielska, w VIII-mą rocznicę + i za + teścia Józefa Bator.

11.00

O Dary Ducha Świętego, dla Kamila i Przemka, z okazji 18-tej rocznicy urodzin.

12.15

Za ++ rodziców Pelagię i Stanisława Drewniok, za + Zofię Drewniok oraz za + Jerzego Rojek.

16.00

Za + ojca Pawła Hoja, w XVI-tą rocznicę +, za ++ Jego braci: Joachima, Ryszarda, za + siostrę Annę, za ++ dziadków Emmę i Franciszka oraz za ++ z rodziny Kałuża.

Poniedziałek 11.04.16 r. – dzień powszedni

6.30

Za + męża, ojca, dziadka i pradziadka Edwarda Tyrała, z okazji Jego rocznicy urodzin oraz za ++ z rodziny.

18.00

1) Za + męża Jerzego, za ++ rodziców i teściów, za + siostrę Ancillę, za ++ z pokrewieństwa i za D.C.

2) Za + córkę Klaudię, za + męża Waldemara Kotyrba, za ++ rodziców Jadwigę i Piusa Kachler, za ++ teściów Helenę i Jana Kotyrba oraz za ++ z pokrewieństwa.

Wtorek 12.04.16 r. – dzień powszedni

6.30

Za ++ rodziców Barbarę i Edmunda Mateja, za + męża Józefa, za + brata Jerzego, za ++ siostry Małgorzatę i Hildegardę oraz za + bratanka Andrzeja.

18.00

1) Za + Szczepana Cyganek, w XXVII-mą rocznicę +.

2) Za ++ Zofię, Michała, Wiesława i Stefana Marzec, oraz za + Stanisława Zientara.

Środa 13.04.16 r. – dzień powszedni

6.30

1) Za + Zygfryda Borszcz, za ++ rodziców z obu stron, za + siostrę, za ++ trzech szwagrów i za D.C.

2) Za + Małgorzatę Buck, w 30-ty dzień po +.

18.00

1) Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Iwony i Romana Gawliczek, z okazji 25-tej rocznicy ślubu, z podziękowaniem i prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie.

2) Do B. Op. i o Dary Ducha Świętego, przez wstawiennictwo N.M.P., w intencji Wiktorii Ledwoń, z okazji 18-tej rocznicy urodzin.

Czwartek 14.04.16 r. – dzień powszedni

6.30

1) Za ++ rodziców Gertrudę i Franciszka Cuber oraz Apolonię, Annę i Józefa Jakubiec, za ++ siostrę Teresę, za + bratową Krystynę, za ++ szwagrów Ryszarda i Franciszka oraz za ++ z pokrewieństwa.

2) Za ++ z rodzin: Ogurek, Bulenda, Kajzerek i Jurzyca.

18.00

Za + męża Gerarda Panchyrz, z okazji Jego rocznicy urodzin.

Piątek 15.04.16 r. – dzień powszedni

6.30

Za ++ rodziców Piecyk i Klein, za ++ siostry, braci, bratowe i szwagrów oraz za ++ z pokrewieństwa z obu stron.

17.00

Msza Święta Szkolna: Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Magdaleny, z okazji 40-tej rocznicy urodzin,z podziękowaniem i prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Solenizantki i całej rodziny.

18.30

Za ++ rodziców Klarę i Jana Kotyrba, za + brata Bernarda, za ++ dziadków: Kotyrba, Michalik i Augustyn, za + teściową Erykę Cyta, za + chrzestną Zofię Jędryka i za Jej + męża Maksymiliana.

Sobota 16.04.16 r. – dzień powszedni

6.30

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Rity, z okazji 75-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem i prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie.

13.00

Ślub: Magdalena Niedbała – Michał Olas.

16.00

Ślub: Agnieszka Zimna – Radosław Kwitek.

18.00

Za ++ rodziców Martę i Ryszarda Wycisk oraz za ++ z pokrewieństwa z obu stron.

Niedziela 17.04.16 r. – IV NIEDZIELA WIELKANOCNA

6.30

Za ++ rodziców i teściów, za + siostrę oraz za ++ z rodzin: Kula i Chrąchol.

8.00

Za + syna Daniela Wiktor, za ++ braci, ojca i teścia.

9.30

Za + Ewę Kałwak, w 30-ty dzień po +.

11.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Genowefy, z okazji 70-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem i prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie.

12.15

Za + męża, ojca i dziadka Jerzego Dybczak, za + brata Józefa Dybczak, za ++ rodziców Stefanię i Jana Dybczak oraz za ++ dziadków z obu stron.

16.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Jadwigi, z okazji 75-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem i prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie.