Porządek nabożeństw w okresie od 02.10.2016 do 09.10.2016 roku

Niedziela 02.10.16 r. – XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA

6.30

Za + męża Reinharda Metreszen, z okazji Jego rocznicy urodzin, za + syna Waldemara,

za ++ rodziców, teściów oraz za ++ siostry i barci.

8.00

Za + zięcia Krzysztofa, za + męża Stanisława oraz za ++ z rodziny Siweckich.

9.30

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Ilony i Kazimierza Strasberger, z okazji 35-tej rocznicy ślubu, z podziękowaniem i prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Jubilatów i całej rodziny.

11.00

Za + Annę Grzegorczyk, w VI-tą rocznicę +, za + matkę Zofię Jagiełło oraz za ++ z pokrewieństwa.

12.15

Za + męża Pawła Sadło, za ++ teściów Annę i Franciszka oraz za ++ rodzeństwo.

16.00

Do B. Op. i M.B.N.P., Krystyny i Zbigniewa, z okazji 50-tej rocznicy ślubu, z podziękowaniem i prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilatów i całej rodziny.

Poniedziałek 03.10.16 r. – dzień powszedni

6.30

Za + męża Mariana Sołtysik, w III-cią rocznicę +.

18.00

Nabożeństwo Różańcowe.

18.30

1) Za + Martę Kołodziej.

2) Za + Wojciecha Kupaj, od sąsiadów z ulicy Zygmuntowskiej 18.

Wtorek 04.10.16 r. – Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu

6.30

Za ++ Alicję, Władysława Kukuła, za ++ dziadków Kołodziejczyk i Kukuła, za ++ z pokrewieństwa.

18.00

Nabożeństwo Różańcowe.

18.30

1) Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Mirosława, z okazji 40-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem i prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Jubilata i całej rodziny.

2) Za + ojca Józefa Delura, w VIII-mą rocznicę +, za ++ teścia Ryszarda, szwagra Zbigniewa, szwagierkę Bożenę, za ++ z rodzin: Delurskich, Tetkowskich, Zalewskich i Giżyńskich.

Środa 05.10.16 r. – Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy

6.30

Za + Wojciecha Kupaj, od Chrzestnej Barbary z rodziną.

18.00

Nabożeństwo Różańcowe.

18.30

1) Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji rodziny Becker, z podziękowaniem i prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie.

2) Za ++ rodziców Annę i Stanisława Szczygieł, za ++ rodziców Helenę i Ignacego Bera, za ++ z rodzeństwa i pokrewieństwa z obu stron oraz za D.C.

Czwartek 06.10.16 r. – dzień powszedni

6.30

1) O powołania kapłańskie i zakonne

2) Za + męża i ojca Stanisława Kozioł, w VII-mą rocznicę +.

18.00

Nabożeństwo Różańcowe.

18.30

1) Za + Marię Kowalczyk, w I-szą rocznicę +, za + męża Stanisława i za ++ z pokrew. oraz za D.C.

2) Za + Wiesława Klimas, w V-tą rocznicę +.

Piątek 07.10.16 r. – Wspomnienie Najśw. Maryi Panny Różańcowej

6.30

1) W intencji czciceli Najświętszego Serca Pana Jezusa.

2) Do M.B. Różańcowej, w intencji Róż Różańcowych.

17.00

Msza Święta Szkolna: Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Łucji i Ewy, z podziękowaniem i prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie.

18.30

Nabożeństwo Różańcowe.

19.00

1) Za ++ z rodzin Smuda i Purchla.

2) Za + Zygfryda Kupka, w 30-ty dzień po +.

Sobota 08.10.16 r. – dzień powszedni

6.30

1) Za + męża, ojca i dziadka Gerarda Panchyrz, w VIII-mą rocznicę + oraz za ++ z pokrewieństwa z obu stron.

2) Za + Zygmunta Makowieckiego, w 30-ty dzień po +..

17.00

Nabożeństwo Różańcowe.

18.00

Za + ojca Jana Toma, w I-szą rocznicę + oraz za ++ z rodzin Toma i Wawriski.

Niedziela 09.10.16 r. – XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

6.30

Za + męża Eugeniusza Szuła, w I-szą rocznicę +.

8.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Kamili i Jerzego, z okazji 10-tej rocznicy ślubu, z podziękowaniem i prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie.

9.30

Za + Mieczysława Nosal.

11.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Marzeny, z okazji 30-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem i prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie.

12.15

Do B. Op. i M.B.N.P. i św. Barbary, w intencji Henryka Kasztan, z okazji 65-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Jubilata i całej rodziny.

16.00

Za + żonę Krystynę Kotecką, za ++ braci i siostry, za + teściową Stanisławę Wolską oraz za ++ z pokrewieństwa z obu stron.