Ogłoszenia parafialne: 08.01.17 r. – Niedziela Chrztu Pańskiego

  1. Dziś obchodzimy święto Chrztu Pańskiego, którym kończymy okres Bożego Narodzenia.
  2. Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby parafii. W przyszłą niedzielę kolekta kolędowa. Za wszystkie ofiary składamy serdeczne „Bóg zapłać”
  3. Trwają odwiedziny kolędowe – plan kolędy wywieszony jest w gablotce parafialnej i na stronie internetowej parafii.
  4. Rozpoczął się czas rozliczeń podatkowych za rok ubiegły. Każdy z parafian: pracujący, emeryt, rencista osiągający przychody może bez ponoszenia żadnych kosztów odpisać 1% od swojego podatku i przeznaczyć na działalność organizacji pożytku publicznego. Nasza parafia również jest taką organizacją i może być beneficjentem tego odpisu. Zachęcamy do przekazywania swojego 1% na rzecz naszej parafii – środki pozyskane z tego tytułu zostaną przeznaczone na cele charytatywne i statusowe, którym parafia patronuje i wspiera. W celu dokonania odpisu wystarczy w zeznaniu podatkowym wpisać numer KRS 0000283966 z dopiskiem, że środki mają być przekazane do Rzymskokatolickiej Parafii św. Anny w Gliwicach-Łabędach. Szczegółowe informacje na ten temat pojawią się na ulotkach, w następnym wydaniu Parafianina i na stronie internetowej.
  5. Prasę katolicką: Gościa Niedzielnego, Małego Gościa można nabyć po Mszy św. w środkowym przedsionku naszego kościoła.