Porządek nabożeństw w okresie od 02.04.2017 do 17.04.2017 roku

Niedziela 09.04.17 r. – NIEDZIELA PALMOWA, czyli MĘKI PAŃSKIEJ

6.30

Za ++ rodziców Anielę i Stanisława Karbowiczyn, w XXIX-tą rocznicę + oraz za ++ z pokrewieństwa

8.00

Za + Stanisława Okupny, od mieszkańców Małego Osiedla.

9.30

W intencji parafian.

11.00

Za + żonę Stanisławę Kobielską, w X-tą rocznicę + oraz za + teścia Józefa Bator.

12.15

Za ++ rodziców Mariannę i Damazego Wątorek oraz Anielę i Antoniego Boroniec, za ++ dziadków i krewnych z rodziny i za d.c.

16.00

Za + męża Mariana, w rocznicę +.

WIELKI TYDZIEŃ

Poniedziałek 10.04.17 r. – WIELKI PONIEDZIAŁEK

6.30

1) Za + matkę Halinę Grzesik, w I-szą rocznicę +.

2) Za + Cecylię Wnorowską, w 30-ty dzień po +.

18.00

1) Za + męża Jerzego, za ++ rodziców, siostrę Ancillę, za ++ z pokrewieństwa z obu stron, za + Danutę oraz za d.c.

2) Za ++ Pelagię, Stanisława i Zofię Drewniok oraz za + Jerzego Rojek.

Wtorek 11.04.17 r. – WIELKI WTOREK

6.30

Za + męża, ojca, dziadka i pradziadka Edwarda Tyrała, w dniu Jego rocznicy urodzin oraz za ++ z rodzin Tyrała i Glogowski.

18.00

1) Za + ojca Edwarda Tyrała, w dniu Jego rocznicy urodzin.

2) Za + ojca Pawła Hoja, w XVII-tą rocznicę +, za ++ Jego braci Joachima i Ryszarda, siostrę Annę, za ++ dziadków Emmę i Franciszka oraz za ++ z rodziny Kałuża.

Środa 12.04.17 r. – WIELKA ŚRODA

6.30

Za + Zygfryda Borszcz, za ++ rodziców z obu stron, za ++ siostrę i trzech szwagrów oraz za d.c.

18.00

1) Za ++ rodziców Klarę i Jana Kotyrba, za ++ brata Bernarda, teściową Erykę Cyta, szwagra Zygmunta Gałuszka, , dziadków Kotyrba, Michalik, Augustin oraz za ++ chrzestną Zofię Jędryka i Jej męża.

2) Za ++ Zofię, Michała, Wiesława, Stefana Marzec i Stanisława Zientarę.

ŚWIETE TRIDUUM PASCHALNE MĘKI I ZMARTWYCHSTANIA PAŃKIEGO

Czwartek 13.04.17 r. – WIELKI CZWARTEK

18.30

UROCZYSTA MSZA ŚWIĘTA WIECZERZY PAŃSKIEJ.

Piątek 14.04.17 r. – WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ

18.30

LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ.

Sobota 15.04.17 r. – WIELKA SOBOTA

18.30

UROCZYSTA MSZA ŚWIĘTA WIGILII PASCHALNEJ.

Niedziela 16.04.17 r. – NIEDZIELA WIELKANOCNA – ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE

6.00

Rezurekcja, w intencji parafian.

8.00

Za + męża Gerarda Panchyrz, z okazji Jego rocznicy urodzin, za ++ rodziców, teściów i z pokrew.

9.30

Za + ojca Józefa Suchanek, w XVII-tą rocznicę + oraz za ++ z rodzin: Suchanek, Więcławski i Żak.

11.00

Za + męża i ojca Mariana Cieśla oraz za ++ z pokrewieństwa z obu stron.

12.15

Za ++ rodziców Janinę i Rocha Mryka oraz za ++ z pokrewieństwa.

16.00

Za + Szczepana Cyganek, w XXX-tą rocznicę +.

Poniedziałek 17.04.17 r. – PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE WIELKANOCY

6.30

Za + Mieczysława Henkiel, od sąsiadów z ulicy Kosmonautów 41.

8.00

Do Bożego Miłosierdzia, za + syna Zbigniewa Różyckiego, za ++ rodziców Zofię i Stanisława Różyckich, za + siostrę Danutę, za + bratową Teresę, za ++ z pokrewieństwa i za d.c.

9.30

W intencji parafian.

11.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Danuty i Kazimierza, z okazji 50-tej rocznicy ślubu, z podziękowaniem i prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilatów i całej rodziny.

12.15

Za + męża Zbigniewa, w VII-mą rocznicę +.

13.30

Msza Święta Chrzcielna i za Roczne Dzieci: Emilia Kozicka

16.00

Za + Zofię Kądzielawa, w X-tą rocznicę +, od męża i syna z rodziną.