Porządek nabożeństw w okresie od 17.04.2017 do 23.04.2017 roku

Poniedziałek 17.04.17 r. – PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE WIELKANOCY

6.30

Za + Mieczysława Henkiel, od sąsiadów z ulicy Kosmonautów 41.

8.00

Do Bożego Miłosierdzia, za + syna Zbigniewa Różyckiego, za ++ rodziców Zofię i Stanisława Różyckich, za + siostrę Danutę, za + bratową Teresę, za ++ z pokrewieństwa i za d.c.

9.30

W intencji parafian.

11.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Danuty i Kazimierza, z okazji 50-tej rocznicy ślubu, z podziękowaniem i prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilatów i całej rodziny.

12.15

Za + męża Zbigniewa, w VII-mą rocznicę +.

13.30

Msza Święta Chrzcielna i za Roczne Dzieci: Emilia Kozicka

16.00

Za + Zofię Kądzielawa, w X-tą rocznicę +, od męża i syna z rodziną.

Wtorek 18.04.17 r. – WTOREK W OKTAWIE WIELKANOCY

6.30

1) Za + Irenę Grzonka, w I-szą rocznicę +.

2) W intencji Małgorzaty i Kamila, z okazji 8-mej rocznicy ślubu oraz o Boże Błogosławieństwo dla córek.

3) Za + Mieczysława Henkiel, od sąsiadów z ulicy Kosmonautów 41.

18.00

Za + męża, ojca i dziadka Józefa Holeczek, w I-szą rocznicę +.

Środa 19.04.17 r. – ŚRODA W OKTAWIE WIELKANOCY

6.30

Za ++ rodziców Julię, Marię, Józefa Miciak, za ++ braci Władysława i Zygmunta, bratową Józefą, i szwagra Zbigniewa.

18.00

1) Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Wiesławy i Zbigniewa, z okazji 20-tej rocznicy ślubu,

 z podziękowaniem i prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie.

2) Do Matki Boskiej Dobrej Rady, o zdrowie i życie w bojaźni Bożej, w intencji Iwony, z okazji rocznicy urodzin i Bogdana oraz ich najbliższych.

zwartek 20.04.17 r. – CZWARTEK W OKTAWIE WIELKANOCY

6.30

Za + ojca Józefa Malińskiego.

18.00

1) Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Julii, z okazji rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Dary Ducha Świętego.

2) Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji rodziny Gawliczek, z podziękowaniem i prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie.

Piątek 21.04.17 r. – PIĄTEK W OKTAWIE WIELKANOCY

6.30

Za + Michała Jamróz, od siostry Heleny Sikora z Oświęcimia.

17.00

Msza Święta Szkolna: Za + męża Eugeniusza, w VII-mą rocznicę +, za ++ synów Czesława i Andrzeja, za + synową Grażynę oraz d.c.

18.30

Za + Zofię Radzik, w VII-mą rocznicę +, za ++ dziadków oraz za ++ z pokrewieństwa.

Sobota 22.04.17 r. – SOBOTA W OKTAWIE WIELKANOCY

6.30

1) Za + matkę Klarę, w XXIX-tą rocznicę +.

2) Za + Mariannę Wadas, w XX-tą rocznicę + oraz za + męża Mariana i za ++ z pokrewieństwa.

15.00

Ślub Konkordatowy: Agnieszka Koszowska – Paweł Gajewski.

18.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Małgorzaty i Jerzego Neczaj, z okazji 45-tej rocznicy ślubu, z podziękowaniem i prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilatów i całej rodziny.

Niedziela 23.04.17 r. – II NIEDZIELA WIELKANOCNA CZYLI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

6.30

Za + męża i ojca Marka Przybysz, w VII-mą rocznicę +.

8.00

W intencji Róż Różańcowych.

9.30

W intencji parafian.

11.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Małgorzaty Jurok, z okazji 18-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo oraz Dary Ducha Świętego i zdrowie.

12.15

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Gabrieli i Marka Kaczmarczyk, z okazji 35-tej rocznicy ślubu, z podziękowaniem i prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie.

16.00

Do M.B. Królowej Kapłanów, z okazji rocznicy urodzin ks. Rafała.