BEATYFIKACJA SIOSTRY ŁUCJI ?

Ważna informacja z Portugalii – pomyślnie zakończono diecezjalną fazę procesu wynoszenia na ołtarze siostry Łucji dos Santos – jednej z trojga pastuszków fatimskich, którym Matka Boża objawiła się w 1917 roku. Uroczystość kończąca etap diecezjalny i zarazem zapowiadająca etap watykański odbyła się w klasztorze świętej Teresy w portugalskiej Coimbrze.

Do Stolicy Apostolskiej przekazane zostały potężne akta procesu beatyfikacyjnego – ponad 15 000 stron świadectw i dokumentów o życiu portugalskiej karmelitanki. Oficjalne zamknięcie diecezjalnego etapu procesu beatyfikacyjnego siostry Łucji miało miejsce w klasztorze, w którym 13 lutego 2005 r. zmarła 98-letnia siostra. W obiekcie tym, gdzie znajduje się muzeum poświęcone wizjonerce, spędziła ona większość swojego życia zakonnego.

Jak oznajmiła w poniedziałek 13 lutego 2017 r. siostra Ana Sofia z klasztoru w Coimbrze, znaczna część z przekazanego do Watykanu materiału jest związana z korespondencją siostry Łucji, prowadzoną z tysiącami ludzi z całego świata.

 “Korespondencja ta zachowała się w ponad 70 walizkach. Treść żadnego ze znajdujących się tam listów nie była podawana w wątpliwość i nie stanowiła problemu dla rozwoju procesu beatyfikacyjnego w naszej diecezji”.

Portugalska diecezja, na terenie której zmarła wizjonerka, otworzyła proces beatyfikacyjny w roku 2008, czyli w trzy lata po śmierci siostry Łucji. W czasie tego postępowania przeanalizowano 11 tys. listów napisanych przez najdłużej pozostającą przy życiu spośród trojga pastuszków oraz zebrano 61 świadectw od osób, które ją znały.

Jak wyjaśniła siostra Angela Coelho, wicepostulatorka procesu beatyfikacyjnego portugalskiej karmelitanki, diecezjalna faza przedłużyła się nieco z uwagi na bogate zbiory materiałów dotyczących wizjonerki.

Niektóre portugalskie media spekulują, że przekazanie do Watykanu dokumentacji dotyczącej siostry Łucji może przyspieszyć jej beatyfikację, która mogłaby stać się elementem uświetniającym zaplanowaną na 12 i 13 maja wizytę papieża Franciszka w Fatimie.

Obecny Ojciec Święty będzie czwartym papieżem, który odwiedzi portugalskie sanktuarium maryjne. Wcześniej do Fatimy pielgrzymowali Paweł VI, św. Jan Paweł II oraz Benedykt XVI. Kardynał Jorge Bergoglio przed wstąpieniem na tron papieski nigdy nie gościł w Portugalii.

Szczególnie związany z Fatimą był św. Jan Paweł II, który odwiedził to sanktuarium trzykrotnie: w 1982 r., 1991 r. i 2000 r.. Podczas swojej ostatniej wizyty ogłosił błogosławionymi dwójkę małych wizjonerów: Franciszka i Hiacyntę Marto. Wiązał on też swoje ocalenie z rzymskiego zamachu w roku 1981 właśnie ze wstawiennictwem Matki Bożej Fatimskiej, w której dniu doszło do ataku Turka Mehmeta Alego Agcy.