Czytanie Pisma Świętego

Organizowany IX Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego odbędzie się 30 kwietnia br. To ogólnopolska inicjatywa Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II oraz Fundacji Soar i Fundacji Dabar. Celem tej inicjatywy jest refleksja nad wybranym fragmentem Słowa Bożego. W tym roku będą to cytaty z Listu św. Pawła do Galatów. Hasło wydarzenia brzmi: „Weź i czytaj!”.

Inspiracją do Narodowego Dnia Czytania Pisma Świętego były obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski, natomiast jego głównym celem jest, jak zaznaczają organizatorzy, rozwój życia w łasce chrztu świętego. – Chodzi nam o modlitewne czytanie Słowa Bożego. Chcemy, by dla wierzącego chrześcijanina było ono światłem w modlitwie na cały rok. Natchnieniem do podejmowania dobrych działań – powiedział w rozmowie z K