Porządek nabożeństw w okresie od 16.07 do 23.07.2017 roku

Niedziela 16.07.17 r. – XV NIEDZIELA ZWYKŁA

8.00

W intencji Róż Różańcowych.

9.30

W intencji parafian.

11.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Urszuli Kucharskiej, z okazji 80-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem i prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilatki i całej rodziny.

16.00

Za ++ Czesławę i Józefa Stefańskich oraz Władysławę Ewert.

Poniedziałek 17.07.17 r. – dzień powszedni

6.30

Za + Małgorzatę Niemiec.

18.00

Za + męża, ojca i dziadka Zdzisława Golis, w VII-mą rocznicę + oraz za ++ z rodziny.

Wtorek 18.07.17 r. – dzień powszedni

6.30

Za + syna Ryszarda Knetki, z okazji Jego rocznicy urodzin, za + męża Piotra oraz za + Mikołaja Martyniak, w dniu Jego rocznicy urodzin.

18.00

Za ++ rodziców Władysławę i Jana Wnorowskich.

Środa 19.07.17 r. – dzień powszedni

6.30

O Dary Ducha Świętego dla Antoniego Michalskiego, z okazji rocznicy urodzin.

18.00

Za + męża i ojca Jana Cycoń, w XVII-tą rocznicę +

zwartek 20.07.17 r. – Wspomnienie bł. Czesława, prezbitera

6.30

Za + matkę Karolinę Nykiel, w XXX-tą rocznicę +.

13.00

Ślub Konkordatowy: Anna Niewiarowska – Paweł Świderski.

18.00

Za + Wernera Gawełczyk, w I-szą rocznicę +.

Piątek 21.07.17 r. – dzień powszedni

6.30

Za + Jana, od Barbary i Kazimierza Spyrka z Barwałdu.

18.30

Za ++ Angelikę i Wiktora Kocur oraz za ++ Annę, Emila i Herberta.

Sobota 22.07.17 r. – ŚWIĘTO ŚW. MARII MAGDALENY

6.30

Za + Waltra.

18.00

Za ++ rodziców Teofilę i Józefa Salomon, za + Aldonę oraz za ++ z pokrewieństwa.

Niedziela 23.07.17 r. – XVI NIEDZIELA ZWYKŁA

8.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Anny Zając, z okazji 25-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie.

9.30

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Elżbiety i Antoniego Chrąchol, z okazji 60-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem i prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie.

11.00

Za + męża Zbigniewa Rokickiego, w II-gą rocznice +, za ++ rodziców i teściów oraz za ++ z rodziny z obu stron.

16.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Anny i Andrzeja Krupa, z okazji 10-tej rocznicy ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilatów i całej rodziny.