Zachęcamy do przekazywania swojego 1% na rzecz naszej parafii

Rozpoczął się czas rozliczeń podatkowych za rok ubiegły. Każdy z parafian: pracujący, emeryt, rencista osiągający przychody może bez ponoszenia żadnych kosztów odpisać 1% od swojego podatku i przeznaczyć na działalność organizacji pożytku publicznego. Nasza parafia również jest taką organizacją i może być beneficjentem tego odpisu.

W celu dokonania odpisu wystarczy w zeznaniu podatkowym wpisać numer KRS 0000283966 z dopiskiem, że środki mają być przekazane do Rzymskokatolickiej Parafii św. Anny w Gliwicach-Łabędach.

Zachęcamy do przekazywania swojego 1% na rzecz naszej parafii – środki pozyskane z tego tytułu zostaną przeznaczone na cele charytatywne i statusowe, którym parafia patronuje i wspiera.

Za wszystkie daniny w imieniu parafii i swoim składam serdeczne „Bóg zapłać”

 

Ks. Piotr Kansy

Proboszcz