Porządek nabożeństw w okresie od 25.02 do 04.03.2018 roku

Niedziela 25.02.18 r. – II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

6.30 Za + męża Jana Różyckiego
8.00 Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Małgorzaty, z okazji rocznicy urodzin, z podziękowaniem i prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Solenizantki i całej rodziny.
9.30 W intencji parafian.
11.00 Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Magdaleny Barcz, z okazji 18-tej rocznicy urodzin, z prośbą o opiekę Bożą i Dary Ducha Świętego.
12.15 Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Edeltrauty Holeczek, z okazji 80-tej rocznicy urodzin,

z podziękowaniem i prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Jubilatki i całej rodziny

13.30 Msza Święta Chrzcielna i za Roczne Dzieci. Roczki: Amelia Milczarek , Tymoteusz Pachole, Paulina Kucza i Hanna Ołowiak
16.00 Za + Gizelę Tomaszewską, od szwagra Henryka z rodziną i od rodziny Kamińskich.

Poniedziałek 26.02.18 r. – dzień powszedni

 6.30 Za + matkę Hildegardę, w XXXV-tą rocznicę +, za ++ ojca Teofila, męża Edwarda, córkę Gabrielę, wujka ks. Paula, Franciszka Ploch i za D.C.
18.00 1) Za + żonę Gabrielę Krupa, w rocznicę Jej rocznicy urodzin oraz za + córkę Alinę.

2) Za ++ Rafała Mnich, w V-tą rocznicę +, Jana Mnich, za ++ z rodzin Szulc i Radziszewski, od żony z córkami i zięciami.

             Wtorek 27.02.18 r. – dzień powszedni

 6.30 Za + Leona Jędrychowicz, w rocznicę +, za ++ rodziców, teściów, braci, siostry i szwagrów i za D.C.
18.00 1) Za + Leona Goworskiego, w XLV-tą rocznicę +, od córki Iwony i syna Tomasza z rodzinami.

2) Za + Henrykę Cieśla, od sąsiadów z ulicy Kosmonautów 54.

Środa 28.02.18 r. – dzień powszedni

 6.30 Za + Elżbietę Zając, w 30-ty dzień po +.
18.00 1) Za ++ matkę Gertrudę Wycisk i ojca Jana, w rocznicę Jej urodzin.

2) Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Piotra, z okazji 40-tej rocznicy urodzin,  z podziękowaniem i prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie.

Czwartek 01.03.18 r. – dzień powszedni – Pierwszy Czwartek Miesiąca

 6.30 1) W intencji o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

2)

18.00 1) Za + matkę Teresę Klimas, w X-tą rocznicę + i za + ojca Edwarda.

2) Za + Lidię Sakwieja i za + zięcia Janusza, od Aliny Ziętek.

Piątek 02.03.18 r. – dzień powszedni – Pierwszy Piątek Miesiąca

 6.30 1) W intencji czcicieli N.S.P.J.

2) Za + męża, ojca i dziadka Zygfryda Kupka, za ++ teściów Gertrudę i Huberta,  rodziców Emmę i Jerzego Chluba oraz za ++ z pokrewieństwa.

17.00 Msza Święta Szkolna: Za ++ Annę, Wojciecha, Ryszarda Dziura.
18.30 Do MB Uzdrowienia Chorych z podziękowaniem za pomyślny przebieg operacji Anny i prośbą o dalszą opiekę i zdrowie

Sobota 03.03.18 r. dzień powszedni – Pierwsza Sobota Miesiąca

 6.30 1) Za + Danutę, Macieja i Pawła Dębowskich oraz za ++ z obu stron

2)

18.00 Za + Kazimierza Sadłowskiego, w pół roku po +.

 

Niedziela 04.03.18 r. – III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

 6.30 Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Marii Gaetner, z okazji 70-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilatki i całej rodziny.
 8.00 Za + męża i ojca Kazimierza Pietrasik oraz za ++ rodziców Julię i Mikołaja.
 9.30 W intencji parafian.
11.00 Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Emanuela Rassek, z okazji 80-tej rocznicy urodzin, z podziękow.za otrzymane łaski, prosząc o zdrowie i Błogosławieństwo Boże dla Jubilata i całej rodziny.
12.15 Za + mamę Weronikę Szczot, w I-szą rocznicę +.
16.00 Za ++ rodziców Stefanię i Józefa Władyczko, za ++ braci Władysława i Edwarda

oraz za ++ z rodzin Łabaj i Władyczko.