Porządek Nabożeństw: od 30.12.2018r. do 06.01.2019r.

Niedziela  30.12.18 r.  –  ŚWIĘTO  ŚWIĘTEJ  RODZINY:  JEZUSA,  MARYI  I  JÓZEFA

6.30      Za ++ z rodzin: Nowak i Żak, za + córkę Małgorzatę, za ++ zięciów Roberta i Joachima oraz za + Jerzego Fronczak.

8.00      Za + brata Tadeusza Suchanek, w XXVII-mą rocznicę + oraz za ++ z rodzin: Suchanków, Więcławskich i Żaków.

9.30      W intencji parafian.

11.00    Za ++ Teresę i Arkadiusza Jagódzkich, Władysławę, Józefa, Zbigniewa Jonczyków oraz za ++ dziadków z obu stron.

12.15    Za ++ rodziców i dziadków Barbarę ( w II-gą rocznicę +) i Janusza ( w IX-tą r. +) Centt.

15.30    Nieszpory niedzielne.

16.00    Za + Ewę Oleczek w I-szą rocznicę +.

 

Poniedziałek  31.12.18 r.  –  SIÓDMY  DZIEŃ  W  OKTAWIE  NARODZENIA  PAŃSKIEGO

6.30     1) O Boże Błogosławieństwo, dla Krzysztofa Pachole, z okazji kolejnej rocznicy urodzin.

            2 ) Za + Jana Wolskiego, od Jolanty i Stanisława Kidoń.

17.00   Uroczyste zakończenie Starego 2018 Roku.

 

Wtorek  01.01.19 r.  –  UROCZYSTOŚĆ  ŚWIĘTEJ  BOŻEJ  RODZICIELKI  MARYI

8.00      W intencji Róż Różańcowych, za  członków i ich rodziny.

9.30      W intencji parafian.

11.00    Do B. Op., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie, w intencji Dominika, z okazji rocznicy urodzin oraz o bl. dla całej rodziny.

12.15    Za + Krystynę Szymczak, od męża Tadeusza

15.30    Nabożeństwo o pokój.

16.00    Do B. Op., w intencji Lidii, z okazji 83-ciej rocznicy urodzin i w intencji całej rodziny.

 

Środa   02.01.19 r.  –  Wspomnienie  Świętych  Bazylego  Wielkiego  i  Grzegorza  z  Nazjanu

6.30      1) Za + Jana Wolskiego, od Wilmy z mężem.

             2) Za dusze w czyśćcu cierpiące.

             3) Za + Janinę Orłowską, na pamiątkę ziemskich urodzin.

18.00    Za + żonę Gizelę Tomaszewską, w I-szą rocznicę +.

 

Czwartek  03.01.19 r.  –  dzień  powszedni  –  Pierwszy  Czwartek  Miesiąca

6.30     1) W intencji o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

            2) Za ++ rodziców Józefę i Kazimierza Prokopowicz, za ++ brata Wiktora, wujka Tadeusza, za ++ dziadków i krewnych z obu stron.

            3) Intencja wolna.

18.00   Za + syna Jacka, w VI-tą rocznicę + oraz za ++ z pokrewieństwa.

 

Piątek  04.01.19 r.  –  dzień  powszedni  –  Pierwszy  Piątek  Miesiąca

6.30     1) W intencji czcicieli N.S.P.J.

            2) Do B. Op., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie, w intencji Stanisławy, z okazji rocznicy urodzin.

            3) Do B. Op. z prośbą o łaskę zdrowia dla Anny.

18.00   Za + męża i ojca Jana Cycoń, z okazji rocznicy Jego urodzin, za ++ Jego rodziców Katarzynę i Franciszka  oraz za ++ Bożenę i Eugeniusza Glapińskich.

 

 

Sobota  05.01.19 r.  –  dzień  powszedni  –  Pierwsza Sobota  Miesiąca

6.30      1) Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Katarzyny, z okazji rocznicy urodzin, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie.

             2) Za + męża, ojca i dziadka Zygfryda Kupka, za ++ teściów Gertrudę i Huberta, za  ++ rodziców Emmę i Jerzego Chluba oraz za ++ dziadków i ++ z pokrew. z obu stron.

             3) Intencja wolna.

17.30    Nabożeństwo przygotowania do niedzieli.

18.00    Za + męża i ojca Jana Stoczek, w I-szą rocznicę +.

 

Niedziela  06.01.19 r.  –  UROCZYSTOŚĆ  OBJAWIENIA  PAŃSKIEGO

6.30      Za + ojca Ryszarda Kremzer, w rocznice +, za + matkę Helenę, za ++ dziadków z obu stron     i ++ z pokrewieństwa.

8.00      W intencji parafian.

9.30      Za + ojca i dziadka Leona Witek, za ++ teściów Jadwigę i Alojzego Buchta oraz za ++ brata    i bratową.

11.00    1) W int Księdza Biskupa Jana Kopca z okazji 26. rocznicy konsekracji biskupiej.

             2) Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Bartłomieja Kempki, z okazji 40-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem i prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilata i całej rodziny.

12.15   Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Ewy i Romana, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Błogosławieństwo Boże i zdrowie, z okazji 32-giej rocznicy ślubu.

15.30    Nieszpory niedzielne.

16.00    Do B. Op. z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Błogosławieństwo Boże i zdrowie w intencji Sabiny, z okazji 50-tej rocznicy urodzin dla Jubilatki i całej rodziny.