Informacje Duszpasterskie: V Niedziela Zwykła – 10.02.2019 roku

1. Zapraszamy dzisiaj na nieszpory niedzielne o godz. 15.30.
2. Nawiązując do zachęty, jaką w ubiegłym tygodniu skierowała do nas s. Damiana, istnieje możliwość zapiania się do kręgu, który przyjmuje raz w miesiącu kapliczkę Matki Boskiej Trzykroćprzedziwnej. Lista znajduje się w zakrystii i w środkowym przedsionku kościoła.
3. Z racji ferii nie będzie Mszy św. szkolnej. Msza św. wieczorna w piątek o godz. 18.00.
4. Apel Jasnogórski i Koronka do Bożego Miłosierdzia w piątek o godz. 21.00.
5. W czasie ferii kancelaria czynna tak jak w czasie wakacji: środa i piątek od 16.30 do 17.30; sobota od 7.00 do 8.00.
6. Zwolniły się miejsca na pielgrzymkę do Włoch. chętni, którzy chcieliby dołączy do pielgrzymów proszeni są o zgłoszenie się do zakrystii.
7. Istnieje możliwość przekazania 1% swojego podatku na działalność statutową i charytatywną naszej parafii. Każdy z parafian (i nie tylko): pracujący, emeryt, rencista może bez ponoszenia żadnych kosztów odpisać 1% od swojego podatku. Procedury dla emerytów i rencistów zostały mocno uproszczone. Nie trzeba wypełniać całego zeznania podatkowego, wystarczy złożyć tylko jeden druk: PIT-OP. Wzory odnośnych dokumentów wyłożone są w przedsionku kościoła.
8. Przy wyjściu z kościoła można nabyć kolejny numer „Gościa Niedzielnego”.