Porządek Nabożeństw od 14.04.2019 r. do 22.04.2019 r.

Niedziela  14.04.19 r.  –  NIEDZIELA  PALMOWA  CZYLI  MĘKI  PAŃSKIEJ

6.30      Za ++ ojca Stanisława, w XXX-tą rocznicę +, matkę Anielę Karbowniczyn oraz za ++ dziadków z obu stron.

8.00      Za + Otylię Gwózdek, w I-szą rocznicę +, za ++ Jej rodziców, rodzeństwo i za ++ Joachima     i Jana.

9.30      Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie dla Wandy, z okazji 80-tej rocznicy urodzin.

11.00    Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Czesława, z okazji 70-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem i prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilata i całej rodziny.

12.15    Za + żonę i matkę Mariannę Kopeć, na pamiątkę rocznicy urodzin.

15.15    Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

16.00    Za + męża, ojca i dziadka Gerarda Panchyrz, w dniu Jego rocznicy urodzin.

 

Poniedziałek  15.04.19 r.  –  WIELKI  PONIEDZIAŁEK

6.30     Za + syna Zbigniewa Różyckiego, w XV-tą rocznicę +, za ++ rodziców Zofię i Stanisława Różyckich, za ++ siostrę Danutę, bratową Teresę oraz za ++ z pokrewieństwa i za D.C.

18.00   1) Za + Jana Wolskiego, od Antoniny i Stanisława Sydoriak.

            2) Za ++ rodziców: Piecyk i Klein, ++ siostry, braci, bratowe i szwagierki oraz ++ z pokrew.

            3) Za + Gintera Szewior, w 30-ty dzień po +.

 

Wtorek  16.04.19 r.  –  WIELKI  WTOREK

6.30      Do B. Op., przez wstawiennictwo M.B. Częstochowskiej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla córki Danuty i Jej rodziny.

18.00    1) Do B. Op., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Justyny, z okazji urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.

             2) Za + mamę Irenę Służewska-Wojas, w I-szą rocznicę + oraz za ++ z rodziny.

 

Środa  17.04.19 r.   –  WIELKA  ŚRODA

6.30      Za + mamę Stanisławę Florczak, w rocznicę +, + tatę Andrzeja oraz ++ z pokrewieństwa.

18.00   1) Do B. Op., przez wstawiennictwo M.B. Dobrej Rady, o zdrowie i życie w bojaźni Bożej, w intencji Iwony i Bogdana, z okazji rocznicy urodzin oraz o bł. Boże dla całęj rodziny.

            2) Za + Irenę Grzonka, w III-cią rocznicę +.

 

 ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE

 

Czwartek  18.04.19 r.  –  WIELKI  CZWARTEK

18.30   MSZA ŚWIĘTA WIECZERZY PAŃSKIEJ

 

Piątek  19.04.19 r.  –   WIELKI  PIĄTEK  MĘKI  PAŃSKIEJ

10.00   Nabożeństwo Drogi Krzyżowej.

18.30   LITURGIA NA CZEŚĆ MĘKI PAŃSKIEJ

 

Sobota  20.04.19 r.  –  WIELKA  SOBOTA

19.30   WIGILIA PASCHALNA

Niedziela  21.04.19 r.  –  NIEDZIELA  WIELKANOCNA  – 

                                             –  ZMARTWYCHWSTANIE  PAŃSKIE

6.00      REZUREKCJA – w intencji parafian.

8.00      Do B. Op., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Krystyny Domereckiej, z okazji 50-tej rocznicy urodzin.

9.30      Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże bł. i zdrowie dla Klaudii, z okazji 20-tej rocznicy urodzin oraz o bł. Boże dla rodziców.

11.00    Za ++ rodziców Janinę i Rocha Mryka oraz za ++ z pokrewieństwa.

12.15    Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Julii, z okazji rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Błogosławieństwo Boże.

15.30    Uroczyste Nieszpory Wielkanocne.

16.00    Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Wojciecha, z okazji 75-tej rocznicy urodzin,  z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Jubilata i całej rodziny.

 

Poniedziałek  22.04.19 r.  –  PONIEDZIAŁEK  W  OKTAWIE  WIELKANOCY

6.30      Za + matkę Klarę, w XXXI-szą rocznicę +.

8.00      Za + Jacka Eirich, od sąsiadów z ul. Róży Luksemburg..

9.30      Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Elżbiety i Czesława Sikora, z okazji 45-tej rocznicy ślubu, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilatów i całej rodziny.

11.00    1) W intencji parafian.

             2) Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Janiny i Sławomira, z okazji 35-tej rocznicy ślubu, z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie.

12.15    Msza Święta Chrzcielna: Krzysztof Ksoll. Sebastian Ciućka, Aleksander Wiśniewski, Bartosz Gędźba, Agata Bartnicka, Szymon Plata, Antoni Tatar.

             Roczki: Bart Pacek, Sebastian Piasecki.

16.00    Do B. Op. w intencji Małgorzaty i Tadeusza, w 35-tą rocznicę ślubu, o błogosławieństwo Boże i zdrowie, dla Jubilatów i całej rodziny.