Porządek Nabożeństw: od 22.04.2019 r. do 28.04.2019 r.

Poniedziałek 22.04.19 r. – PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE WIELKANOCY

6.30 Za + matkę Klarę, w XXXI-szą rocznicę +.

8.00 Za + Jacka Eirich, od sąsiadów z ul. Róży Luksemburg..

9.30 Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Elżbiety i Czesława Sikora, z okazji 45-tej rocznicy ślubu, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilatów i całej rodziny.

11.00 1) W intencji parafian.

2) Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Janiny i Sławomira, z okazji 35-tej rocznicy ślbu, z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie.

12.15 Msza Święta Chrzcielna: Krzysztof Ksoll. Sebastian Ciućka, Aleksander Wiśniewski, Bartosz Gędźba, Agata Bartnicka, Szymon Plata, Antoni Tatar. Roczki: Bart Pacek, Sebastian Piasecki.

16.00 Do B. Op. w intencji Małgorzaty i Tadeusza, w 35-tą rocznicę ślubu, o błogosławieństwo Boże i zdrowie, dla Jubilatów i całej rodziny.

Wtorek 23.04.19 r. – WTOREK W OKTAWIE WIELKANOCY

6.30 1) Za + męża, ojca i dziadka Wincentego Konieczny, w dniu Jego rocznicy urodzin.

2) Do B. Op., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże bł. i zdrowie, w intencji Jolanty i Mirosława, z okazji 35-tej rocznicy ślubu oraz o bł. dla całej rodziny.

18.00 1) Za + ojca Eugeniusza Chojnackiego, w IX-tą rocznicę +, za ++ mamę Lucynę, braci: Andrzeja i Czesława oraz za D.C.

2) Za + męża, ojca i dziadka Jacka Szcześniak, w I-sza rocznicę +, ze wspomnieniem + mamy Stanisławy Ablewicz, w X-tą rocznicę +.

Środa 24.04.19 r. – ŚRODA W OKTAWIE WIELKANOCY

6.30 Za + Jana Wolskiego, od chrześnicy Pauliny z rodziną.

18.00 1) Za ++ rodziców Agnieszkę i Bernarda Subek oraz Jadwigę i Pawła Nowrot, za ++ dziadków i za ++ brata Jana.

2) Za + Zofię Kądzielawa oraz za ++ rodziców z obu stron i za D.C.

Czwartek 25.04.19 r. – CZWARTEK W OKTAWIE WIELKANOCY

6.30 Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Marcina, z okazji rocznicy urodzin.

13.00 Ślub rzymski: Martyna Termin – Dawid Stera.

18.00 1) Za + matkę Marię Buben, w II-gą rocznicę +.

2) Za + Stanisławę Supel, w I-szą rocznicę + oraz za ++ z rodzin: Supel i Gajewskich.

Piątek 26.04.19 r. – PIĄTEK W OKTAWIE WIELKANOCY

6.30 Za + męża i ojca Reinholda Zmuda oraz za ++ z pokrewieństwa z obu stron.

17.00 Msza Święta Szkolna: Za + syna Sebastiana, w XVI-tą rocznicę +.

18.30 1) Za + męża i ojca Zdzisława Aleksiejew, w rocznicę + i za ++ z rodziny.

2) Za + Jacka Eirich, od sąsiadów z ul. Róży Luksemburg.

21.00 Apel Jasnogórski i Koronka do Miłosierdzia Bożego.

Sobota 27.04.19 r. – SOBOTA W OKTAWIE WIELKANOCY

6.30 1) Za + Zdzisława Markowicz, w VII-mą rocznicę + oraz za ++ rodziców i ++ z pokrew.

2) Za + męża i ojca Kazimierza Szuleta, z okazji XX-tej rocznicy + oraz za ++ rodziców i rodzeństwo z obu stron i za D.C.

18.00 1) Do B. Op., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże bł. i zdrowie, w intencji Bernadety i Jana, z okazji 35-tej rocznicy ślubu.

2) Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Renaty i Wiesława Makara, z okazji 10-tej rocznicy ślubu, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Jubilatów i całej rodziny.

Niedziela 28.04.19 r. – II NIEDZIELA WIELKANOCNA CZYLI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

6.30 W intencji parafian.

8.00 W intencji Róż Różańcowych.

9.30 Do B. Op., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dary Ducha Świętego, Boże bł. i zdrowie dla Agnieszki Gan, z okazji 28-tej rocznicy urodzin.

11.00 Do B. Op., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dary Ducha Świętego, Boże bł. i zdrowie dla Konrada Wietrzak, z okazji 28-tej rocznicy urodzin.

12.15 Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Zofii i Henryka Kasztan, z okazji 40-tej rocznicy ślubu oraz 65-tej rocznicy urodzin Zofii, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, dla Jubilatów i całej rodziny.

15.30 Nabożeństwo ku czci Bożego Miłosierdzia.

16.00 Za + męża Waldemara Żelezik, w V-tą rocznicę + oraz za ++ z rodzin Żelezik i Madej.