Porządek nabożeństw od 06.10.2019r. do 13.10.2019r.

Niedziela  06.10.19 r.  –  XXVII  NIEDZIELA  ZWYKŁA

6.30      W intencji parafian.

8.00      Za + męża Pawła Sadło, za ++ teściów Annę i Franciszka oraz za ++ rodzeństwo.

9.30      Do B. Op., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w rodzinie Ludmiły i Zbigniewa

11.00    Do B. Op., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz dary Ducha Świętego w intencji Alicji Boroniec z okazji 18-tej rocznicy urodzin.

12.15    Za + zięcia Krzysztofa Muszczak, za + męża Stanisława Siweckiego oraz za ++ rodziców i teściów.

15.15    Nabożeństwo Różańcowe.

16.00    1) Za + Marię Kowalczyk, za + męża Stanisława oraz za ++ z pokrewieństwa i za D.C.

             2) Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Joachima, z okazji 30-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem i prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie.

 

Poniedziałek  07.10.19 r.  –  Wspomnienie  Najśw.  Maryi  Panny  Różańcowej

6.30      W intencji Róż Różańcowych.

17.15    Nabożeństwo Różańcowe.

18.00    1) Za + męża Jana Gaik, w III-cią rocznicę +, za ++ rodziców z obu stron, za ++ pięciu braci, siostrę, bratową , trzech szwagrów i dwie szwagierki.

             2) Za + córkę Alinę Krupa, w X-tą rocznicę +.      

 

Wtorek  08.10.19 r.  –  dzień  powszedni

6.30     Za + męża i ojca Stanisława Kozioł, za ++ teściów Emilię i Wiktora, za ++ rodziców Stefanię i Władysława Dorosz, za ++ brata Zdzisława, bratową Ksawerę i zięcia Romualda.

17.15   Nabożeństwo Różańcowe.

18.00   1) Za + męża i ojca Jana Toma oraz za ++ rodziców i rodzeństwo z rodziny Toma i Wawriski.

            2) Za + męża, ojca i dziadka Gerarda Panchyrz, w XI-tą rocznicę +.

 

Środa   09.10.19 r.  –  dzień  powszedni

6.30     1) Do B. Op., z podziękow. za odebrane łaski, z prośbą o Boże bł. i zdrowie, w int. rodziny Kowal.

            2) Za + Marię Ślimak, od Róż Różańcowych.

17.15   Nabożeństwo Różańcowe.

18.00   1) Za + Leszka Pawlas, w V-tą rocznicę +.

            2) Za + męża Wiesława Klimas, w VIII-mą rocznicę +, za ++ teściów i rodziców oraz za D.C.

 

Czwartek  10.10.19 r.  –  dzień  powszedni 

6.30      Za ++ Alojzego Kałamała, Jego żonę Martę i córkę Krystynę.

17.15    Nabożeństwo Różańcowe.

18.00    1) Za + syna Eugeniusza Szuła, w IV-tą rocznicę +, + męża Leona oraz brata Stefana.

             2) Za + Andrzeja Sikora, w XXV-tą rocznicę +, za ++ rodziców Helenę i Michała oraz ciocię Rozalię, aby dobry Bóg przyjął ich do swojej chwały.

             3) Za + Monikę Bytomską.

 

Piątek  11.10.19 r.  –  dzień  powszedni

6.30      Za ++ mieszkańców Małego Osiedla.

17.00    Msza Święta Szkolna: 1) Za + ojca Leona Witek, za ++ brata i bratową oraz za ++ z pokrewieństwa

             2) Za + żonę i mamę Jadwigę Żygadło oraz za ++ dziadków Elżbietę i Waleriana Kowal.

  18.30  1) Do B. Op. i M.B.N.P., z okazji 50-tej rocznicy urodzin Doroty, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie.

             2) Za + Grażynę Skrzypczak, od Wspólnoty Szensztackiej.

             Nabożeństwo Różańcowe.

21.00    Apel Jasnogórski i Koronka do Miłosierdzia Bożego.

 

Sobota  12.10.19 r.  –  dzień  powszedni

6.30      Za + Andrzeja Woć o od szwagrów Grzegorza i Zbigniewa z rodzinami.

17.15    Nabożeństwo Różańcowe.

18.00    1) Do B. Op., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Adama Kogut, z okazji 30-tej rocznicy urodzin.

             2) Za ++ Annę i Stanisława Kozaczek oraz za + brata Lesława.

             3) Za + Marię Ślimak, w 30-ty dzień po + i + Romualdę Klimasara, na pamiątkę ziemskich urodzin.

 

Niedziela  13.10.19 r.  –  XXVIII  NIEDZIELA  ZWYKŁA

6.30      Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Krystyny i Leona, z okazji 60-tej rocznicy ślubu, z podziękowaniem i prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Jubilatów i całej rodziny.

8.00      Za ++ Barbarę i Joachima oraz za ++ Ich rodziców, rodzeństwo i za ++ Jana, Urszulę i Anielę.

9.30      1) Za + ojca i dziadka Jana Wosik, w VI-tą r. + oraz za ++ z rodziny Wosik, Andrzejczak i Czech.

             2) Za ++ Teresę Oleczek, Helenę Kryjewską, Michalinę Gardiejew i za ++ z rodziny.

11.00    1) Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji rodzin Maciejewskich i Przybyła, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie.

             2) Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Anety i Tomasza Kapias, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o bł. Boże i zdrowie z okazji 17-tej rocznicy ślubu oraz rocznicy urodzin Tomasza jak i o Dary Ducha Świętego dla Ich dzieci: Virginii i Noela oraz za ++ z rodzin Zuber, Kania i Kapias.

12.15    Do B. Op., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Moniki i Norberta, z okazji 35-tej rocznicy ślubu.

15.15    Nabożeństwo Różańcowe.

16.00    Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Bożeny i Arnolda, z okazji 30-tej rocznicy ślubu, z podziękow. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze bł Boże i potrzebne łaski dla Jubilatów i ich dzieci.