Porządek Nabożeństw od 22.12.2019r. do 29.12.2019r.

Niedziela 22.12.19 r. – IV NIEDZIELA ADWENTU
6.30 Za ++ rodziców Barbarę i Edmunda Mateja, + męża Józefa, braci: Jerzego i Gerharda, siostrę Hildegardę i jej męża Gintera, siostrę Małgorzatę i jej męża Stanisława oraz teściów Filipę i Franciszka Burzan.
8.00 W intencji parafian.
9.30 Do B. Op. i św. Anny, z prośbą o błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego dla Kamila Sacharzewskiego, z okazji 18-tej rocznicy urodzin.
11.00 Za + Krystynę Szymczak, w I-szą rocznicę +.
12.15 Za ++ rodziców Jadwigę i Franciszka Klaka.
15.30 Nieszpory niedzielne.
16.00 Za ++ Krystynę, Leona i Mariusza Drozdowskich oraz za ++ z pokrewieństwa z obu stron.

Poniedziałek 23.12.19 r. – dzień powszedni
6.30 RORATY: Za + Annę Żaczek, w V-tą rocznicę + – od męża, dzieci i wnucząt.
18.00 1) Za + męża Stanisława Sękulskiego, w XXVI-tą rocznicę +, za ++ rodziców z obu stron i za ++ z pokrewieństwa oraz za D.C.
2) Za ++ rodziców i teściów, córkę Małgorzatę, zięciów Joachima i Roberta oraz za ++ z rodzin: Nowak, Żak i Fronczak.

Wtorek 24.12.19 r. – rano dzień powszedni
6.30 1) Za + żonę Krystynę Kolman, za + ciocię Franciszkę Kolman, za ++ rodziców, teściów oraz dwóch braci.
2) Za ++ rodziców Ewę i Józefa Dolnickich, ++ dziadków z obu stron oraz ++ z pokrewieństwa.
Wigilia Narodzenia Pańskiego
16.00 Pasterka dla dzieci.
24.00 Pasterka w intencji Parafian.

Środa 25.12.19 r. – UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO
8.00 Do B. Op. i M.B.N.P., z okazji 80-tej rocznicy urodzin w intencji Barbary, z podziękowaniem i prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilatki i całej rodziny.
9.30 Za + męża Zygmunta Tyszka, w XVII-tą rocznicę +, za ++ Jego rodziców Mariannę i Franciszka, rodzeństwo: Stanisława, Wacława, Celinę, Mieczysława, Czesława, Krzysztofa oraz za ++ z pokrew.
11.00 Za + matkę Teresę, w XIX-tą rocznicę + oraz za ++ brata Jerzego, ojca Czesława i za ++ z pokrew.
12.15 Za + męża Kazimierza Pietrasik, w XXIII-cią rocznicę +, + mamę Łucję Grzybowską, w VII-mą rocznicę +.
15.30 Uroczyste Nieszpory Świąteczne.
16.00 Do B. Op., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Elżbiety i Andrzeja, z okazji 40-tej rocznicy ślubu oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny.

Czwartek 26.12.19 r. – ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA – pierwszego męczennika
6.30 Intencja wolna.
8.00 Za + Herberta Kurc, w IV-tą rocznicę + oraz za ++ Martę i Pawła Titze.
9.30 Do B. Op. przez wstawiennictwo M.B.N.P., w intencji Anny, z okazji rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o opiekę Bożą oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny.
11.00 W intencji Haliny i Henryka Skowera, w 50-tą rocznicę ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie oraz opiekę M.B.
12.15 1) Msza Święta Chrzcielna i za Roczne Dzieci: chrzest: Kornelia Maria Słaba, Hanna Popenda roczki: Mikołaj Depta, Aniela Żeglin, Alicja Rogoża, Lena Widera
2) Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Edmunda Augustin, z okazji 70-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilata i całej rodziny.
16.00 Za ++ rodziców Janinę i Rocha Mryka oraz za ++ z pokrewieństwa.

Piątek 27.12.19 r. – ŚWIĘTO ŚW, JANA, APOSTOŁA i EWANGELISTY
6.30 1) Za ++ Elżbietę i Józefa Garcorz – od córki Danuty z mężem.
2) Intencja wolna.
18.00 Za + Stanisława Cichockiego, w III-cią rocznicę +, za + Grażynę Cichocką, w XIII-tą rocznicę + i za + Janinę Onyśko, w III-cią rocznicę +.

Sobota 28.12.19 r. – ŚWIĘTO ŚW. MŁODZIANKÓW – męczenników
6.30 Za ++ ojca Teofila, w rocznicę +, matkę Hildegardę, męża Edwarda, córkę Gabrielę, wujka ks. Paula i za ++dziadków z obu stron.
9.00 Do B. Op., przez wstawiennictwo św. Młodzianków, w intencji wszystkich dzieci parafii.
17.30 Nabożeństwo przygotowania do niedzieli.
18.00 Za + ojca i dziadka Eryka Glowienka.

Niedziela 29.12.19 r. – ŚWIĘTO ŚW. RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA
6.30 W intencji parafian.
8.00 Do Boskiej Opatrzności i M.B.N.P., w intencji Lilianny i Dariusza, z okazji 25-tej rocznicy ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata.
9.30 Do B. Op., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Dary Ducha Świętego i potrzebne łaski, w intencji Karoliny, z okazji 7-mej rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
11.00 1) Do Op. Bożej i M.B.N.P., w intencji Krzysztofa Pachole, z okazji 50-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie.
2) Do B. Op., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Marzeny i Mariusza, z okazji 25-tej rocznicy ślubu.
12.15 Do B. Op., w intencji Danuty i Henryka Kamińskich, z okazji 40-tej rocznicy ślubu.
15.30 Nieszpory niedzielne.
16.00 Za ++ Teresę, Arkadiusza Jagódzkich, Władysławę, Józefa, Zbigniewa Jończyk oraz ++ dziadków z obu str.