Porządek Nabożeństw od 08.03.2020r. do 15.03.2020r.

Niedziela  08.03.20 r.  –  II  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU

6.30      W intencji parafian.

8.00      Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w pewnej intencji.

9.30      Do B. Op., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Ireny Jonda, z okazji 80-tej rocznicy urodzin.

11.00    Za ++ rodziców Weronikę , w III-cią rocznicę + i Edmunda Szczot oraz za + chrześniaka Leszka.

12.15    Za ++ rodziców Halinę i Tadeusza Okonowskich oraz Aleksandrę i Tadeusza Porzuczek oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa.

15.15    Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

16.00    Za + Ewę Kuś, od męża Marcelego i córek z rodzinami.

 

Poniedziałek  09.03.20 r.  –  dzień  powszedni 

6.30      Za + Wojciecha Kubera, w I-szą rocznicę +.

18.00    1) Za + Stanisława Andrzejczak, w IV-tą rocznicę +, za ++ rodziców Agnieszkę i Józefa Kopiec oraz za ++ z pokrewieństwa i za D.C.

             2) Za ++ rodziców Eleonorę i Józefa Rak oraz dziadków Anielę i Michała Ordyniec.

 

Wtorek  10.03.20 r.  –  dzień  powszedni 

6.30     Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Bartłomieja Staśkiewicz, z prośbą  o zdanie egzaminu na specjalizację z chirurgii ogólnej.

18.00   1) Za + Barbarę Binięda, w rocznicę urodzin.

            2) Za + Juliana Babula, w XX-tą rocznicę + oraz za + żonę Helenę.

 

Środa   11.03.20 r.  –  dzień  powszedni 

6.30     Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji rodziny Knetki, z podziękowaniem i prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla całej rodziny.

18.00   1) Za ++ siostrę Krystynę, syna Janusza i rodziców oraz za ++ z pokrewieństwa.

            2) Za + wnuka Artura Gaik, w VII-mą rocznicę +.

 

Czwartek  12.03.20 r.  –  dzień  powszedni 

6.30      Za + matkę Małgorzatę Buck oraz za ++ z rodziny Buck i Dworczyk.

18.00    1) Za ++ Jana i Kazimierę Chromiec oraz Tadeusza i Janinę Ćwierz i za + babcię Katarzynę Turowską.

             2) Za + Gintra Szewior, w I-szą rocznicę +.

             3) Za ++ rodziców Anastazję i Romana Wyciślok oraz za + brata Jerzego.

 

Piątek  13.03.20 r.  –  dzień  powszedni 

6.30      Za ++ rodziców Marię i Franciszka Pastok, Henrykę i Władysława Witek oraz ++ braci Jarosława Pastok i Jerzego Witek.

17.00    Msza Święta Szkolna: 1) Za ++ Marię, Fryderyka, Jana i Haralda Komander i Józefa Heller oraz za ++ z rodzin: Komander, Greger, Kneifel.

             2) Za + Jana Przybycin, od sąsiadów z ulicy Kosmonautów 42.

             Droga Krzyżowa dla dzieci.

18.30    1) Do B. Op., w intencji: Ryszarda, Justyny i Ewy Oremus, z okazji rocznicy urodzin.

             2) Za + Krystynę Maciejewską oraz za ++ z rodzin Maciejewskich i Wróblewskich.

19.00   Nabożeństwo Drogi Krzyżowej.

 

Sobota  14.03.20 r.  –  dzień  powszedni

6.30      Za + Herberta Sznurę.

17.30    Nabożeństwo przygotowania do niedzieli.

18.00    1) Do B. Op., w intencji Józefa, z okazji 85-tej rocznicy urodzin o Boże błogosławieństwo i zdrowie.

             2) Za + żonę Marię Konon, w II-gą rocznicę +, od męża i syna oraz za + brata Witolda Konon, w IV-tą rocznicę +, od brata i bratanka.

             3) Za + rodziców Gertrudę i Franciszka Wieczorek oraz Janinę i Stanisława Gleń.

 

Niedziela  15.03.20 r.  –  III  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU

6.30      Do B. Op., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, z okazji rocznicy urodzin, w intencji Anny i Zbigniewa.

8.00      W intencji parafian.

9.30      Za + Mariannę Sacharzewską, w II-gą rocznicę +.

11.00    Za ++ rodziców, męża Krzysztofa, teścia Ryszarda, szwagra Zbigniewa, szwagierkę Bożenę i za dziadków z obu stron, chrzestną Elżbietę, chrzestnego Wacława oraz za ++ z rodzin: Tetkowskich,

             Zalewskich i Giżyńskich.

12.15    Za ++ żonę Krystynę, rodziców Stanisławę i Mieczysława Koteckich, dwie siostry, brata, teściową  Stanisławę Wolską i szwagra Józefa.

15.15    Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

16.00    Do B. Op., w intencji Beaty Pachole, z okazji 50-tej rocznicy urodzin oraz Agaty i Szymona Pachole, z okazji 20-tej rocznicy urodzin.