Informacje Duszpasterskie: 22.03.2020 roku

1. W związku z panującą sytuacją epidemii przypominamy, że Biskup Gliwicki Jan Kopiec udzielił wszystkim diecezjanom oraz innym osobom przebywającym na terenie Diecezji Gliwickiej dyspensy od obowiązku udziału w niedzielnej Mszy św., jednocześnie przypominając o możliwości uczestniczenia w Eucharystii za pośrednictwem środków społecznego przekazu.
2. Stosując się do zarządzeń Biskupa Gliwickiego, wszystkie Msze św. w naszej parafii w najbliższym tygodniu będą sprawowane w wyznaczonych wcześniej godzinach i intencjach, ale bez udziału wiernych.
3. W niedziele 22 i 29 marca kościół będzie otwarty od godz. 6.00 do godz. 17.00. Cały dzień w kościele będzie możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu. Pamiętajmy jednak, by jednocześnie w kościele nie przebywało więcej niż 50 osób. Zachęcamy do trwania na adoracji przed Jezusem Eucharystycznym.
4. W niedzielę o godz. 11.00 zostanie odprawiona Msza św., która będzie transmitowana internetowo. Bezpośredni link do transmisji znajduje się na stronie internetowej naszej parafii.
5. W niedzielę w kaplicy adoracji będzie możliwość przyjęcia Komunia św. w wyznaczonych godzinach: 7.00; 8.30; 10.00; 11.30; 16.30.
6. W ciągu tygodnia w kaplicy adoracji będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu od godz. 6.30 do 18.30. Ponadto od godz. 17.00 do 18.00 w kościele będzie okazja do spowiedzi. Po Mszach św. będzie możliwość przyjęcia Komunii św.
7. Odwołane zostają nabożeństwa Gorzkich Żali oraz Drogi Krzyżowej. Zachęcamy do indywidualnego odprawiania Drogi Krzyżowej. Nie będzie również odprawione kolejne nabożeństwo ku czci św. Anny.
8. Zachęca się, by wierni, w łączności duchowej z kapłanami oraz osobami konsekrowanymi codziennie o godzinie 20.30 odprawiali modlitwę różańcową w swoich rodzinnych domach, prosząc o zdrowie i o ustanie epidemii.
9. Zachęcamy także do indywidualnego czytania i rozważania Pisma Świętego.
10. Tegoroczne Rekolekcje Wielkopostne zostają odwołane.
11. Serdecznie dziękujemy za wszelkie ofiary składane do skarbony z tyłu kościoła, indywidualnie czy też na konto parafii. „Bóg zapłać”!
12. Kancelaria parafialna będzie nieczynna. Naglące sprawy prosimy załatwiać telefonicznie, bądź bezpośrednio na plebanii.
13. Zawieszony został czasowo kolportaż „Gościa Niedzielnego”, kolejne numery czasopisma można pobrać ze strony internetowej.

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE:
Marcin Piwowarski, par. Najśw. Salwatora w Krakowie
Marta Fabian, par. św. Anny w Gliwicach