Porządek nabożeństw od 29.03.2020r. do 05.04.2020r.

ZGODNIE Z DEKRETEM BISKUPA GLIWICKIEGO

MSZE ŚWIĘTE SĄ ODPRAWIANE BEZ UDZIAŁU LUDU (SINE POPULO)

 

Niedziela  29.03.20 r.  –  V  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU 

8.00      1) Za + męża i ojca Marka Przybysz, w X-tą rocznicę +.

             2) Za + żonę, mamę i córkę Iwonę Klink, w II-gą rocznicę +.

             3) Do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii.

9.30      1) Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Marty Sołtysik, z okazji 70-tej rocznicy urodzin.

             2) Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie dla mamy Gertrudy Dąbek, z okazji 70-tej rocznicy urodzin.

             3) W intencji dzieci, które w ostatnim czasie przyjęły sakrament chrztu św., za ich rodziców  i chrzestnych oraz w intencji rocznych dzieci: Antoniego Bytomskiego oraz Jacka Waresiak.

11.00    1) W intencji parafian.

             2) Za + męża, ojca i dziadka Fryderyka Biskup, w VIII-mą rocznicę +, za ++ rodziców z obu stron,

             ++ trzech braci i siostrę Marię oraz D.C.

             3) Za + męża, ojca i dziadka Mariana Andrzejczak, w III-cią rocznicę + oraz za ++ z rodziny Andrzejczak, Wosik i Czech.

 

Poniedziałek  30.03.20 r.  –  dzień  powszedni 

6.30      1) Do B. Op., w intencji Wiesławy, z okazji rocznicy urodzin, o Błogosławieństwo Boże i zdrowie.

             2) Za + Marię Kuczmik, od sąsiadów z Małego Osiedla.

18.00    1) Do B. Op., w intencji Marii Bryła, z okazji rocznicy urodzin, o Boże błogosławieństwo i zdrowie.

             2) Za ++ rodziców Łucję i Franciszka Michalak, brata Leszka Michalak, za + Leszka Piotrowskiego.

             3) Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Dariusza Tworka, z prośbą o zdrowie i potrzebne łaski.

 

Wtorek  31.03.20 r.  –  dzień  powszedni

6.30     1) Za + Jana Przybycin, od sąsiadów z ulicy Kosmonautów 42.

            2) Za + Zbigniewa Zawadę oraz za ++ rodziców Katarzynę i Zygmunta Majewskich.

18.00   1) Do B. Op., w intencji Marianny Gluzińskiej, w 85-tą rocznicę urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie.

            2) Za + Kazimierza Ciesińskiego, w V-tą rocznicę +.

            3) Za ++ rodziców Teresę i Edwarda Klimas.

 

Środa  01.04.20 r.  –  dzień  powszedni 

6.30     1) Za + ojca Jana Komander, w VIII-mą rocznicę +.

            2) Za + męża i ojca Macieja Myśliwiec oraz za ++ z rodzin: Myśliwiec i Wieczorek.

18.00   1) Do B. Op., w intencji Olgi Gaik, z okazji 75-tej rocznicy urodzin.

            2) Za + syna Marcina Kamuzela, w V-tą rocznicę +.

 

Czwartek  02.04.20 r.  –  dzień  powszedni  –  Pierwszy  Czwartek  Miesiąca

6.30      W intencji o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

18.00    1) Za + męża, ojca i dziadka Ryszarda Sztegner, z okazji Jego rocznicy urodzin, za + ojca chrzestnego tanisława Gądka i za ++ Jego żon: Marii i Zofii.

             2) W intencji członków Apostolatu „Margaretka” oraz kapłanów objętych modlitwą.

             3) Za ++ rodziców Jadwigę i Franciszka Pluta oraz Gertrudę i Jerzego Kwiotek i za ++ z pokrew.

 

Piątek  03.04.20 r.  –  dzień  powszedni  –  Pierwszy  Piątek  Miesiąca 

6.30      W intencji czcicieli N.S.P.J.

17.00    Za wstawiennictwem św. Józefa, w intencji Grażyny i Szymona, z okazji 1-szej rocznicy ślubu.

18.30    1) Za + męża Jacka Erich, w I-szą rocznicę + oraz za ++ z rodzin: Surowiec i Kozyra.

             2) Za + Janinę Łuszczek, w 30-ty dzień po +.

 

Sobota  04.04.20 r.  –  dzień  powszedni  –  Pierwsza  Sobota  Miesiąca

6.30      Za + męża Henryka Baron, za ++ Jego rodziców , za ++ Edytę i Joachima Webs oraz za ++ z rodzin: Baron, Konopka i Webs.

18.00    1) Za ++ rodziców Katarzynę i Antoniego , siostrę Władysławę i brata Stanisława.

             2) Za + ojca Henryka Wieczorkiewicz i za ++ z pokrewieństwa oraz za ++ z rodziny Holewińskich: matkę Kazimierę, ojca Tadeusza, siostrę Teresę, brata Tadeusza, szwagra Ryszarda i za ++ z pokrew.

 

Niedziela  05.04.20 r.  –  NIEDZIELA  PALMOWA,  CZYLI  MĘKI  PAŃSKIEJ

6.30      W intencji parafian.

8.00      Za + Henryka Gniłka, w rocznicę jego urodzin.

9.30      Za + męża Zygmunta Kostrzewskiego, za ++ teściów Mariannę i Walentego Kostrzewskich, za ++ brata Jana, szwagrów: Wacława, Mieczysława i Waldemara, za ++ rodziców Rozalię i Józefa Grabowskich oraz za ++ dziadków z obu stron.

11.00    Do B. Op. przez wstawiennictwo M.B.N.P., w intencji Cecylii i Krzysztofa, z okazji 45-tej rocznicy  ślubu, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże i potrzebne łaski dla Jubilatów i ich dzieci.

12.15    Za ++ rodziców Mariannę i Damazego Wątorek oraz Anielę i Antoniego Boroniec i za ++ z pokrew.

16.00    Do B. Op., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Marii, z okazji 50-tej rocznicy urodzin oraz o bł. Boże i zdrowie dla całej rodziny.