Porządek nabożeństw od 19.04.2020r. do 26.04.2020r.

Niedziela  19.04.20 r.  –  II  NIEDZIELA  WIELKANOCNA CZYLI MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

8.00      1) W intencji Róż Różańcowych.

             2) Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, w intencji Iwony Milczyńskiej, z okazji rocznicy urodzin.

             3) Za + Stefana Włodarczyk, w I-szą rocznicę +.

9.30      1) Za + ojca Pawła Hoja, w XX-tą rocznicę +, za ++ jego braci Joachima i Ryszarda, siostrę Annę, dziadków Emmę i Franciszka i za ++ z rodziny Kałuża.

             2) Za + ojca Czesława Wódkowskiego, w rocznicę + oraz za ++ z pokrewieństwa.

11.00    1) Do B. Op., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie,

             w intencji Krysty, w 80-tą rocznicę urodzin.

             2) Do B. Op. przez wstawiennictwo M.B.N.P., w intencji Barbary i Alojzego Balcer, z okazji 60-tej rocznicy ślubu, z podziękowaniem za odebrane łaski,z prośbą o dalsze Boże bł. i zdrowie dla Jubilatów i całej rodziny.

             3) Do Miłosierdzia Bożego, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże, zdrowie i dary Ducha Świętego dla Anny i Małgorzaty.

             4) Do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii.

 

Poniedziałek  20.04.20 r.  –  dzień  powszedni

6.30      Do B. Op., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Trauty i Józefa Witecy, z okazji 60-tej rocznicy ślubu.

18.00    1) Za + matkę Marię Buben, w III-cią rocznicę +.

             2) Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękow. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze dla Julii, z okazji urodzin.

 

Wtorek  21.04.20 r.  –  dzień  powszedni

6.30     Za ++ matkę Martę i brata Bernarda.

18.00   1) Za ++ Romualdę, Władysława, Marka Figwer, za ++ dziadków Władysławę i Franciszka Figwer oraz za + Magdalenę Figwer.

            2) Do B. Op. i M.B.N.P., o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla całej rodziny Gawliczek.

 

Środa  22.04.20 r.   –  dzień  powszedni

6.30     Do Ducha Świętego, z prośbą o Jego dary, w intencji tegorocznych maturzystów.

18.00   1) Za + Ireneusza Bobrowskiego, w rocznicę +.

            2) Za ++ Zofię, Pelagię i Stanisława Drewniok oraz za + Jerzego Rojek.

 

Czwartek  23.04.20 r.  –  UROCZYSTOŚĆ  ŚW.  WOJCIECHA, BISKUPA  I  MĘCZENNIKA

6.30     Za + męża, ojca i dziadka Wincentego Konieczny, z okazji Jego rocznicy urodzin.

18.00   1) Za + męża, ojca i dziadka Waldemara Żelezik, w VI-tą rocznicę +.

            2) Za + Sławomira Stefaniak, w Jego rocznicę urodzin.

            3) Za + męża i ojca Ryszarda Nowakowskiego, w IV-tą rocznicę +, + syna i brata Tomasza Nowakowskiego,  w XXV-tą rocznicę +, + syna Tomasza Zadwornego, w XI-tą rocznicę + i za wszystkich ++ z rodzin: Nowakowskich i Sznura oraz za + Wojciecha Sobol.

 

Piątek  24.04.20 r.  –   dzień  powszedni

6.30     Za + mamę Klarę, w XXXII-gą rocznicę +.

17.00   Do B. Op., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego, w intencji Agnieszki Gan, z okazji 19-tej rocznicy urodzin.

18.30   1) Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, zdrowie, opiekę i potrzebne łaski, w intencji rodzin Augustin i Wita.

            2) Za + ojca Grzegorza Piątek, w I-szą rocznicę +.

 

Sobota  25.04.20 r.  –  ŚWIĘTO  ŚW.  MARKA,  EWANGELISTY

6.30     Do B. Op. i M.B. Częstochowskiej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla córki Danuty z rodziną.

18.00   1) W intencji Konrada Wietrzak, w dniu urodzin.

            2) Za + mamę Stanisławę Florczak, w rocznicę +, za + ojca Andrzeja Florczak i za ++ z pokrewieństwa.

            3) Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Dawida, Oliwii i Sławomira, z okazji rocznicy urodzin.

 

Niedziela  26.04.20 r.  –  III  NIEDZIELA  WIELKANOCNA

6.30      W intencji parafian.

8.00      Za + syna Piotra, na pamiątkę Jego rocznicy urodzin.

9.30      Do B. Op., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Iwony i Włodzimierza Bryśkiewicz, z okazji 30-tej rocznicy ślubu oraz o bł. dla całej rodziny.

  11.00  1) Do B. Op., w intencji Marii i Marka, z okazji 35-tej rocznicy ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie.

             2) Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Agnieszki i Zygmunta Pasich, z okazji 45-tej rocznicy ślubu, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o bł. Boże i zdrowie dla Jubilatów i całej rodziny.

12.15    Do B. Op., w intencji Wandy i Jana, z okazji 40-tej rocznicy ślubu, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie.

16.00    1) Za + Stefana Włodarczyk, w I-szą rocznicę +.

             2) Do B. Op., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże bł. i zdrowie, w intencji Danuty, z okazji 60-tej rocznicy urodzin.