Porządek nabożeństw od 26.04.2020r. do 03.05.2020r.

Niedziela  26.04.20 r.  –  III  NIEDZIELA  WIELKANOCNA

6.30      W intencji parafian.

8.00      Za + syna Piotra, na pamiątkę jego rocznicy urodzin.

9.30      Do B. Op., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Iwony i Włodzimierza Bryśkiewicz, z okazji 30-tej rocznicy ślubu oraz o bł. dla całej rodziny.

  11.00  1) Do B. Op., w intencji Marii i Marka, z okazji 35-tej rocznicy ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie.

             2) Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Agnieszki i Zygmunta Pasich, z okazji 45-tej rocznicy ślubu, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o bł. Boże i zdrowie dla Jubilatów i całej rodziny.

             3) Do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii.

12.15    Do B. Op., w intencji Wandy i Jana, z okazji 40-tej rocznicy ślubu, z podziękowaniem za odebrane łaski,

             z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie.

15.30    Nabożeństwo ku czci św. Anny.

16.00    1) Za + Stefana Włodarczyk, w I-szą rocznicę +.

             2) Do B. Op., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże bł. i zdrowie, w intencji Danuty, z okazji 60-tej rocznicy urodzin.

 

Poniedziałek  27.04.20 r.  –  dzień  powszedni 

6.30      Za + męża i ojca Reinholda Zmudę oraz za ++ z pokrewieństwa z obu stron.

18.00    1) Za + ojca Eugeniusza Chojnackiego, w X-tą rocznicę +, za + mamę Lucynę, za ++ braci Andrzeja i Czesława oraz za D.C.

             2) Za + syna Sebastiana Gorzka, w XVII-tą rocznicę + i za D.C.

 

Wtorek  28.04.20 r.  –  dzień  powszedni

6.30     Za ++ Jadwigę, Eugeniusza i Ryszarda Osuch.

18.00   1) Za + męża i ojca Kazimierza Szaleta, w XXI-szą r. +, ++ rodziców i rodzeństwo z obu stron i za D.C.

            2) Za + męża i ojca Zdzisława Aleksiejew, w XXIX-tą rocznicę + oraz za ++ z rodziny.

 

Środa  29.04.20 r.  –  ŚWIĘTO  ŚW.  KATARZYNY  SIENEŃSKIEJ, DZIEWICY  I  DOKTORA  K-ŁA

6.30     Za + Władysława Strońskiego, w 30-ty dzień po +.

18.00   1) Za + matkę i babcię Małgorzatę Meissner, ++ rodziców Anastazję i Bazylego Kucło  oraz ++ z pokrew.

            2) Za + Jana Przybycin, od sąsiadów z ulicy Kosmonautów 42.

 

Czwartek  30.04.20 r.  –  dzień  powszedni 

6.30     Za + Janinę Łuszczek, z Róży św. Józefa, od Róż Różańcowych

18.00   1) Za + Zdzisława Jaśkowskiego, w I-szą rocznicę +, za + Stefana Urbaniak, w I-szą rocznicę + oraz za + syna Tadeusza Urbaniak, w XI-tą rocznicę +.

            2) Za ++ Bronisławę i Władysława Klimków, za ++ babcię Annę i ciocie Marysię.

            3) Za + Stanisława Mielnik, w II-gą rocznicę + oraz za ++ Zofię, Michała i Józefa Mielnik.

 

Piątek  01.05.20 r.  –  dzień  powszedni  –  Pierwszy  Piątek  Miesiąca

6.30     1) W intencji czcicieli N.S.P.J.

            2) Do B. Op., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Zyty Zając, z okazji 60-tej rocznicy urodzin.

18.00   1) Za + męża Stanisława Siweckiego oraz za ++ Danutę, Franciszka i Jerzego Machowskich.

            2) Za + Artura Gaik, z okazji XXXII-gej rocznicy +.

             Nabożeństwo Majowe.

21.00    Apel Jasnogórski i Koronka do Miłosierdzia Bożego.

 

Sobota  02.05.20 r.  –  UROCZYSTOŚĆ  NMP KRÓLOWEJ  POLSKI,  Głównej  Patronki  Polski

6.30     1) Za + męża, ojca i dziadka Władysława Guzy, w XIII-tą rocznicę +, za ++jego rodziców Julię i Kazimierza, siostry Janinę i Stanisławę, szwagrów Józefa i Czesława.

            2) Za + Henryka Moryc, w kolejną rocznicę + oraz za ++ szwagrów Wacława i Jerzego, za ++ rodziców i za ++ z rodzin Moryc i Nowak.

9.00     W intencji Róż Różańcowych.

16.00   Za + Teresę Biss, w 30-ty dzień po śmierci.

17.00   Nabożeństwo Pierwszosobotnie, ze zmianą tajemnic Żywego Różańca.

18.00   1) Do B. Op., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Doroty i Henryka Majewskich, z okazji 50-tej rocznicy ślubu.

            2) Za + Stefana Krzywda, w 30-ty dzień po +.

 

Niedziela  03.05.20 r.  –  IV  NIEDZIELA  WIELKANOCNA

6.30      Za + Zdzisława Markowicz, w VIII-mą rocznicę + oraz za ++ z pokrewieństwa.

8.00      W intencji parafian.

9.30      Do B. Op. i M.B.N.P. z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Tadeusza Szymczak, z okazji 65-tej rocznicy urodzin.

  11.00  Do B. Op. z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Anny i Adama Bukowskich, z okazji 15-tej rocznicy ślubu.

12.15    Do B. Op. w intencji Renaty, z okazji 80-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie i opiekę Bożą dla Jubilatki i całej rodziny.

15.30    Nabożeństwo Majowe.

16.00    1) Do B. Op., w intencji Franciszka, z okazji rocznicy urodzin o Boże błogosławieństwo i zdrowie.

             2) Do B. Op., w intencji Mireli i Mariana, z okazji 25-tej rocznicy ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie.