Porządek nabożeństw od 07.06.2020r. do 14.06.2020r.

Niedziela  07.06.20 r.  –  UROCZYSTOŚĆ  TRÓJCY  ŚWIĘTEJ

6.30      Do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu                                   medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii.

8.00      Za + Mariannę Siwecką, w 30-ty dzień po +.

9.30      1) W intencji parafian.

             2) Msza Święta Gregoriańska: Za + Pawła Sadło.

11.00    1) Za + żonę Krystynę, w VI-tą rocznicę +, za ++ rodziców Stanisławę i Mieczysława Koteckich,

             za ++ dwie siostry, brata oraz za + teściową Stanisławę oraz za + szwagra Józefa.

             2) Do B. op. I św. Rity, z prośbą o zdrowie dla chorej Małgorzaty.

12.15    Msza Święta z okazji rocznicy święceń kapłańskich księdza Proboszcza.

15.30    Nieszpory niedzielne.

16.00    Do B. Op., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie,

             w intencji Doroty, z okazji 50-tej rocznicy urodzin.

 

Poniedziałek  08.06.20 r.  –  Wspomnienie  św.  Jadwigi  Królowej

6.30      1) Za + Anielę, od znajomych.

             2) Msza Święta Gregoriańska: Za + Pawła Sadło.

18.00    1) Za + męża i ojca Piotra Szczerba, w XLV (45) – tą rocznicę +.

             2) Za + Ewę Kuś, w I-szą rocznicę +, od męża Marcelego i córek z rodzinami.

 

Wtorek  09.06.20 r.  –  dzień  powszedni 

6.30     Za + męża, ojca i dziadka Herberta Szymańskiego, ++ matkę Helenę, siostrę Elżbietę oraz ++ z pokrew.

18.00   1) Za ++ rodziców Joannę i Józefa Zbieżek, w kolejną rocznicę +.

            2) Za + Zbigniewa Zdeb, w 9 miesięcy po jego +, od brata Bogdana i siostry Haliny.

 

Środa   10.06.20 r.  –  dzień  powszedni 

6.30     Za + Jerzego Wyciślok, ofiarowana od kościelnych i szafarzy.

12.30   Ślub Konkordatowy: Sandra Tomczyk – Robert Piskorz.

18.00   1) Do B. Op. i M.B. Królowej Kapłanów, w intencji księdza Mariusza, z okazji rocznicy urodzin.

            2) Do B. Op i M.B.N.P., z prośbą o zdrowie dla chorej Aleksandry i o szczęśliwy przebieg chemioterapii.

 

Czwartek  11.06.20 r.  –  UROCZYSTOŚĆ  NAJŚWIĘTSZEGO  CIAŁA  I  KRWI  CHRYSTUSA

6.30     Za ++ rodziców Anastazję i Romana Wyciślok, za + brata Jerzego, jego + żonę Renatę i + córkę Karinę.

8.00     Do B. Op. i M.B.N.P., w podziękowaniu za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo

            i dary Ducha Świętego w intencji Ewy, z okazji urodzin.

9.30     W intencji Parafian.

11.00   Intencja wolna.

12.15   Za + żonę Elżbietę Rajwa, od męża.

16.00   Do B. Op., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie,

            w intencji Marii i Macieja Jagodzińskich, z okazji 60-tej rocznicy urodzin dla Jubilatów i całej rodziny.

 

Piątek  12.06.20 r.  –  dzień  powszedni 

6.30     Za ++ Mariana Zając, Ignacego i Helenę Zając, Mariannę i Ignacego Leszczyńskich,

            za ++ z pokrewieństwa i za D.C.

18.00   1) Za + męża Marcina Szmidchen, w XV-tą rocznicę +, za + syna Andrzeja Szmidchen, za ++ rodziców                Różę i Władysława Choleckich, za ++ teściów Irenę i Herberta Szmidchen.

            2) Za + Krystynę Misiak, w I-szą rocznicę +.

21.00   Apel Jasnogórski i Koronka do Miłosierdzia Bożego.

 

Sobota  13.06.20 r.  –  Wspomnienie  św.  Antoniego  z  Padwy,  prezbitera  i  doktora Kościoła

6.30     W pewnej intencji.

14.00   Ślub: Marta Gawliczek – Mateusz Lewandowski.

17.30   Nabożeństwo przygotowania do niedzieli.

18.00   1) Za ++ rodziców Ludwikę i Jana Lis, ++ teściów Józefę i Józefa Nosal oraz ++ z rodziny z obu stron.

            2) Za ++ Mariannę i Józefa Kosik oraz za D.C.

 

Niedziela  14.06.20 r.  –  XI  NIEDZIELA  ZWYKŁA 

6.30      Za + Wiesława Zbroja w XXIII-cią rocznicę śmierci oraz za D.C.

8.00      Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo

             i zdrowie, w intencji Urszuli i Bogusława, z okazji 45-tej rocznicy ślubu oraz o bł. dla całej rodziny.

9.30      W intencji parafian.

11.00    Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Barbary i Zenona Pastok, z okazji 45-tej rocznicy ślubu,

             z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże bł. i zdrowie dla Jubilatów i całej rodziny.

12.15    Do B. Op. i M.B.N.P. z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo,

             zdrowie i dary Ducha Świętego dla Dominiki Pokora, z okazji 15-tej rocznicy urodzin.

15.30    Nieszpory niedzielne.

16.00    1) Za + Herberta Sznurę.

                        2) Za + męża Zygmunta Wierzchowskiego, w III-cią rocznicę + oraz za ++ z pokrewi