Porządek nabożeństw od 21.06.2020r. do 28.06.2020r.

Niedziela  21.06.20 r.  –  XII  NIEDZIELA  ZWYKŁA

6.30      Za + męża Mieczysława Manios w II-gą rocznicę +.

8.00      Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w 40-tą rocznicę ślubu, w intencji Elżbiety i Antoniego.

9.30      W intencji parafian.

11.00    Za ++ rodziców Gerarda i Otylię Wycisk, brata Norberta, za ++ rodziców Róże i Ewalda Franik

             oraz za ++ z rodzin: Wycisk, Franik, Rasek, Kunert.

12.15    Za ++ rodziców Anzelmę i Józefa Syryca, + Helenę Syryca, za + brata Bronisława oraz za ++ dziadków i krewnych z obu stron.

15.30    Nieszpory niedzielne.

16.00    Za + męża Zygmunta Kiryczuk, w III-cią rocznicę +, ze wspomnieniem ++ rodziców i teściów

             oraz za ++ z pokrewieństwa.

 

Poniedziałek  22.06.20 r.  –  dzień  powszedni

6.30      Za + Grażynę Ważniak, w II-gą rocznicę +, od rodziny.

18.00    1) Za ++ rodziców Jadwigę i Alojzego Kotyrba oraz za + brata Jerzego.

             2) Za + Gerarda Panchyrz, za + siostrę Teresę, Marię oraz za ++ rodziców Bertę i Antoniego,

             za ++ teściów Małgorzatę i Piotra, za ++ z pokrewieństwa i za D.C.

 

Wtorek  23.06.20 r.  –  dzień  powszedni

6.30     Za + tatę Waldemara Pacak, od córki i syna z rodzinami.

18.00   1) Za + ojca Kazimierza Pietrasik.

            2) Za + Stefana Krzywda, od sąsiadów z ulicy Róży Luksemburg 25.

 

Środa  24.06.20 r.   –  UROCZYSTOŚĆ  NARODZENIA  ŚW.  JANA  CHRZCICIELA

6.30     Za ++ rodziców Helenę i Stanisława Kunowskich , brata Zdzisława, szwagra Antoniego,

            za ++ z pokrewieństwa z obu stron oraz za D.C.

18.00   1) Za ++ syna Jacka Marczuk, ojca Jana Marczuk, ojca Jana Kowalik i + szwagra Mariana Stopniak

            2) Do B. Op., w intencji żony Joanny, z prośbą o Boże bł. i zdrowie oraz o dary Ducha Świętego.

 

Czwartek  25.06.20 r.  –  dzień  powszedni 

6.30     Intencja wolna.

18.00   1) Za + męża Jerzego, za ++ rodziców, siostry Ancilę i Irmgard, za ++ krewnych, przyjaciółkę Danutę, kuzynkę Brygidę i za D.C.

            2) Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze dla Marcina, z okazji rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.

 

Piątek  26.06.20 r.  –   dzień  powszedni

6.30     Intencja wolna.

7.30     Msza Święta na zakończenie Roku Szkolnego 2019/2020.

17.30   Nabożeństwo ku czci św. Anny.

18.00   1) W intencji próśb i podziękowań za wstawiennictwem św. Anny.

            2) Za + Urszulę Kuzia oraz za ++ mieszkańców Małego Osiedla.

21.00   Apel Jasnogórski i Koronka do Miłosierdzia Bożego.

 

Sobota  27.06.20 r.  –  dzień  powszedni 

6.30     W intencji Róż Różańcowych.

17.30   Nabożeństwo przygotowania do niedzieli.

18.00   1) Do Miłosierdzia Bożego, za + ojca i dziadka Antoniego Milczarek.

            2) Za + Anielę Kopycińską, w 30-ty dzień po śmierci.

 

Niedziela  28.06.20 r.  –  XIII  NIEDZIELA  ZWYKŁA

8.00      Za + Rainera Frania, w IX-tą rocznicę +, i za + Annę Hrynia.

9.30      1) W intencji Patryka Kurczka i Oskara Kempki, w dniu Ich rocznicy urodzin.

             2) W intencji Dominika Sacharzewskiego, z okazji 10-tej rocznicy urodzin.

11.00    Do B. Op. i M.B.N.P.,, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Zbigniewa Komornickiego, z okazji 70-tej rocznicy urodzin.

12.15    1) Msza św. Chrzcielna: Emilia Rydel, Barbara Osiecka; roczki: Aleksandra Gnat. Nikodem Szafrański.

             2) Za + Romanę Szczepańską.

15.30    Nieszpory niedzielne.

16.00    Za ++ rodziców Martę i Jana Spyrka, za ++ rodzeństwo, szwagierkę i szwagra.