Porządek nabożeństw od 02.08.2020r. do 09.08.2020r.

Niedziela  02.08.20 r.  –  XVIII  NIEDZIELA  ZWYKŁA

8.00      Za + Joachima Rasek oraz ++ rodziców i pokrewieństwo.

9.30      1) Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże bł. i zdrowie, w intencji Gizeli i Henryka Wycisk, z okazji 40-tej rocznicy ślubu dla Jubilatów i całej rodziny.

             2) Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze dla Zosi, z okazji

             2-giej rocznicy urodzin oraz dla rodziców Grażyny i Ireneusza z okazji 18-tej rocznicy ślubu oraz o błogosławieństwo Boże dla synów Bartłomieja i Mikołaja.

11.00    Za + Justynę Baran, w I-szą rocznicę +.

15.30    Nieszpory niedzielne.

16.00    Za + żonę Edeltrautę, w VI-tą rocznicę + i za ++ Martę i Leona Niedziałkowskich.

 

Poniedziałek  03.08.20 r.  –  dzień  powszedni

6.30      Za ++ rodziców Janinę i Mieczysława Olejarz, w I-szą rocznicę +.

18.00    Za + Franciszka Maksoń, w XV-tą rocznicę +, za + Józefę Maksoń oraz za ++ z pokrew. z obu stron.

 

Wtorek  04.08.20 r.  –  Wspomnienie  św.  Jana  Marii  Vianeya,  prezbitera

6.30     Za + brata Henryka Kościelniak, w III-cią rocznicę +.

18.00   Do B. Op., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Anny i Rafała, w 22-gą rocznicę ślubu.

 

Środa  05.08.20 r.   –  dzień  powszedni

6.30     Do Bożego Miłosierdzia, za ++ rodziców Magdalenę i Jana Dańszczyk, za + syna Zbigniewa Różyckiego, za ++ rodziców chrzestnych, za ++dziadków z obu stron.

18.00   Za + żonę, matkę Gabrielę Krupa oraz za + córkę Alinę oraz za ++ z rodziny: Krupa i Reinert.

 

Czwartek  06.08.20 r.  –  ŚWIĘTO  PRZEMIENIENIA  PAŃSKIEGO

6.30     1) W intencji o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

            2) Za + Emanuela Rassek, w 30-ty dzień po śmierci.

18.00   Za + ojca Ryszarda Kremzer, za + matkę Helenę, za ++ dziadków z obu stron oraz za + Joannę.

 

Piątek  07.08.20 r.  –   dzień  powszedni  –  Pierwszy  Piątek  Miesiąca

6.30     W intencji czcicieli N.S.P.J.

18.00   Do B. Op. przez wstawiennictwo M.B. Trzykroć Przedziwnej, w intencji Izabeli Panchyrz, z okazji kolejnej rocznicy urodzin, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie oraz o dary Ducha Świętego.

21.00   Apel Jasnogórski, Koronka do Miłosierdzia Bożego.

 

Sobota  08.08.20 r.  –  Wspomnienie  św.  Dominika,  prezbitera

6.30      Do B. Op., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie, w intencji Małgorzaty, z okazji 60-tej rocznicy urodzin.

13.00    Ślub Konkordatowy: Agata Sojka – Daniel Orzeł.

17.30    Nabożeństwo przygotowania do niedzieli.

18.00    1) Za + męża, ojca i dziadka Bogusława Sadowskiego, w II-gą rocznicę +.

             2) Za + Krzysztofa Gołąbek, w 30-ty dzień po śmierci.

 

Niedziela  09.08.20 r.  –  XIX  NIEDZIELA  ZWYKŁA

8.00      Za + Jana Krzych, w I-szą rocznicę +.

9.30      Do B. Op., w intencji Barbary i Tadeusza, z okazji 70-tej rocznicy urodzin oraz z okazji 40-tej rocznicy urodzin Magdaleny, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie.

11.00    Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie, w intencji Romana Rutkowskiego, z okazji 60-tej rocznicy urodzin.

15.30    Nieszpory niedzielne.

16.00    Za + Andrzeja Smidchen, w XII-tą rocznicę +, + męża Mariana, za ++ rodziców Różę i Władysława Chodeckich, za ++ teściów Irenę i Herberta Smidchen oraz za ++ Joachima, Dariusza, Jana Gorek.