Porządek nabożeństw od 03.01.2021r. do 10.01.2021r.

Niedziela  03.01.21 r.  –  NIEDZIELA  II  PO  NARODZENIU  PAŃSKIM

6.30      Do B. Op., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Zdzisławy, z okazji rocznicy urodzin.

8.00      Za + męża i ojca Jana Stoczek, w III-cią rocznicę +, za ++ Anielę, rodziców i ciocię Otylię.

9.30      W intencji parafian.

  11.00  Za + Hildegardę Schindler, w VIII-ma rocznicę +.

12.15    Za + Henryka Baron, w III-cią rocznicę +, za ++ Jego rodziców Adelę i Huberta, za + szwagra Jana Distler oraz za ++ z rodzin: Baron i Konopka.

15.30    Nieszpory niedzielne.

16.00    Za + Jadwigę Wiśniewską, w 30-ty dzień po +.

 

Poniedziałek  04.01.21 r.  –  dzień  powszedni 

6.30      Za + syna Jacka Marczuk, w VIII-mą rocznicę + oraz za ++ z pokrewieństwa.

18.00    1) Msza Święta kolędowa w intencji mieszkańców ulic: Literatów, Pułaskiego, Makuszyńskiego,  Szenwalda, Zapolskiej, Boja-Żeleńskiego.

             2) Za + Helenę Drewniany, od sąsiadów z ulicy Lipcowej 9.

 

Wtorek  05.01.21 r.  –  dzień  powszedni 

6.30     Za + Józefa Dzialuk, od mieszkańców Małego Osiedla.

18.00   1) Msza Święta kolędowa w intencji mieszkańców ulic: Krasińskiego, Kruczkowskiego, Broniewskiego, Morcinka, Niemcewicza, Wazów, Zygmuntowska – domki

            2) Za + żonę Gizelę Tomaszewską, w III-cią rocznicę + oraz za ++ z rodzin: Biskupek i Tomaszewski.

 

Środa  06.01.21 r.   –  UROCZYSTOŚĆ  OBJAWIENIA  PAŃSKIEGO

6.30     Za + ojca Ryszarda Kremzer, w rocznicę +, ++ matkę Helenę, chrześnicę Joannę, dziadków z obu stron.

8.00     W intencji próśb i podziękowań za wstawiennictwem św. Jana Pawła II oraz św. Matki Teresy z Kalkuty.

9.30     W intencji parafian.

11.00   Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Hildegardy Bensz, z okazji 85-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilatki i całej rodziny.

12.15   Za + Ryszarda Zięzio, od Ani i Michała.

16.00   Za + Marię Dietrich, w V-tą rocznicę +,+ jej męża Maksymiliana oraz za ++ z rodzin: Hatko i Tuczykont.

 

Czwartek  07.01.21 r.  –  dzień  powszedni  –  Pierwszy  Czwartek Miesiąca

6.30     W intencji o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

18.00   1) Msza Święta kolędowa w intencji mieszkańców ulic: Ciołkowskiego, Planetarna, Toszecka, Tęczowa, Twardowskiego.

            2) W intencji członków Apostolatu „Margaretka” i księży objętych modlitwą.

 

Piątek  08.01.21 r.  –  dzień  powszedni 

6.30     Za + męża, ojca i dziadka Bronisława Zawisza, w VIII-mą rocznicę +..

18.00   1) Msza Święta kolędowa w intencji mieszkańców ulic: Grudniowa, Partyzantów, Rodzinna.

            2) Do B. Op. przez wstawiennictwo M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Leszka, z okazji 60-tej rocznicy urodzin.

 

Sobota  09.01.21 r.  –  dzień  powszedni 

6.30      Za + męża, ojca i brata Mirosława Dziwisz, w I-szą rocznicę + oraz za + Norberta Dziwisz, w XVIII-tą rocznicę +.

17.30   Nabożeństwo przygotowania do niedzieli.

18.00   1) Za + Antoniego Milczarek, w VI-tą rocznicę +, za ++ Jego rodziców Hildegardę i Franciszka oraz za ++ rodzeństwo.

            2) Za + Janusza Gil, w 30-ty dzień po +, za + jego mamę Mariannę oraz za ++ z pokrewieństwa.

 

Niedziela  10.01.21 r.  –  ŚWIETO  CHRZTU  PAŃSKIEGO

6.30      Za + Helenę Drewniany, od sąsiadów z ulicy Lipcowej 9.

8.00      Za ++ dziadków Annę i Mieczysława Bożek.

9.30      Do B. Op. przez wstawiennictwo M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dary Ducha Świętego, Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Emilii, z okazji 11-tych urodzin.

  11.00  Za + Wiolettę Dębicką, w IV-tą rocznicę +.

12.15    Za + Marię Kuczmik, w I-szą rocznicę + oraz za ++ męża Brunona, rodziców i rodzeństwo.

15.30    Nieszpory niedzielne.

16.00    Za + Krystiana Hornik, od sąsiadów z ulicy Lipcowej 3.