Porządek nabożeństw od 24.01.2021r. do 31.01.2021r.

Niedziela  24.01.21 r.  –  III  NIEDZIELA  ZWYKŁA

6.30      Za + Henryka Faber, w V-tą rocznicę +, ++ rodziców z obu stron, ++ siostry i szwagrów oraz ++ Marię    i Wiesława Janowicz.

8.00      Za + mamę Marię Smuda, w XIV-tą rocznicę + oraz za ++ z rodziny.

9.30      W intencji parafian.

11.00    Za + ojca Gerharda Przybyła, za + Krystynę Maciejewską oraz za ++ z pokrewieństwa.

12.15    Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie, w intencji wnuków Bartusia i Adasia Lizak.

15.30    Nieszpory niedzielne.

16.00    Za + męża, ojca i dziadka Czesława Sikora, w I-szą rocznicę +.

 

Poniedziałek  25.01.21 r.  –  ŚWIĘTO  NAWRÓCENIA  ŚW.  PAWŁA,  APOSTOŁA

6.30      Za + Janinę Orłowską oraz za D.C.

18.00    1) Za + matkę i babcię Annę Zuber, w XXIV-tą rocznicę + i za + ojca Józefa oraz ++ z pokrewieństwa.

             2) Za ++ rodziców Jadwigę i Franciszka Pluta, Jerzego i Gertrudę Kwiotek oraz ++ z pokrewieństwa.

 

Wtorek  26.01.21 r.  –  dzień  powszedni 

6.30      Za ++ rodziców Annę i Jana Strzelec, dziadków Rozalię i Stanisława Strzelec, dziadków Ewę i Franciszka Gajda oraz za ++ z pokrewieństwa.

17.30    Nabożeństwo ku czci św. Anny.

18.00    1) W intencji próśb i podziękowań za wstawiennictwem św. Anny.

             2) Za + Janusza Gil.

 

Środa  27.01.21 r.   –  dzień  powszedni 

6.30      Za + Józefa Garcorz.

18.00    1) Za + mamę Kazimierę Boga, w VIII-mą rocznicę śmierci.

             2) Za ++ rodziców Janinę i Michała Dzwoniarkiewicz, Cecylię i Bronisława Lizak oraz ++ dziadków z obu stron.

 

Czwartek  28.01.21 r.  –  Wspomnienie  św.  Tomasza  z  Akwinu,  prezbitera  i  doktora  Kościoła

6.30      Za + Dawida Szymkiewicza, od chrzestnej matki z rodziną.

18.00    1) Za ++ rodziców Elżbietę i Stefana Zając, za ++ dziadków i za ++ z pokrewieństwa.

             2) Za + Piotra Drabik, w 30-ty dzień po śmierci.

             3) Do B. Op., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Michała Pach.

 

Piątek  29.01.21 r.  –  dzień  powszedni 

6.30      Za ++ rodziców Piecyk i Klein, ++ siostry, ++ braci, bratowe, dziadków oraz ++ z pokrewieństwa.

17.00    Msza Święta Szkolna: Za + Dorę GAcek, w 30-ty dzień po śmierci.

18.30    Do B. Op., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Józefa Telenga, z okazji 80-tej rocznicy urodzin.

21.00    Apel Jasnogórski, Koronka do Miłosierdzia Bożego.

 

Sobota  30.01.21 r.  –  dzień  powszedni 

6.30      Do B. Op. przez wstawiennictwo M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Adelajdy Blasczyk, z okazji 65-tej rocznicy urodzin.

17.30    Nabożeństwo przygotowania do niedzieli.

18.00    1) Za ++ rodziców Rozalię i Jana Mikulskich oraz teściów Katarzynę i Antoniego Knetki,

             za ++ dziadków i z pokrewieństwa z obu stron.

             2) Za + Rudolfa Miszok, od sąsiadów z ul. Róży Luksemburg.

 

Niedziela  31.01.21 r.  –  IV  NIEDZIELA  ZWYKŁA

6.30      W intencji parafian.

8.00      Za + Dawida Szymkiewicza.

9.30      Za + Jana Kalisz, na pamiątkę ziemskich urodzin.

11.00    Za ++ rodziców Adelajdę i Stanisława, braci Ryszarda, Zbigniewa, Stanisława Kogut, + teścia Jerzego, szwagra Krzysztofa Harnickich oraz ++ dziadków z obu stron.

12.15    Msza Święta Chrzcielna: Liliana Wyrzychowska, Franciszek Hecht oraz za Roczne Dzieci: Kanga Makara, Stanisław Maciejuk.

15.30    Nieszpory niedzielne.

16.00    Do B. Op. przez wstawiennictwo M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Adelajdy i Krystiana, z okazji 40-tej rocznicy ślubu.