Porządek nabożeństw od 06.06.2021r. do 13.06.2021r.

Niedziela  06.06.21 r.  –  X  NIEDZIELA  ZWYKŁA 

6.30      Za + ojca chrzestnego Stanisława Trzcińskiego.

8.00      Za + Martę Bonk, w 30-ty dzień po +.

9.30      1) W intencji parafian.

             2) Msza Święta Gregoriańska – za + Dawida Szymkiewicz.

11.00    Za + Krystynę Kotecką, w VII-mą rocznicę + oraz za ++ rodziców i za ++ pokrewieństwa.

12.15    Do B. Op., w intencji Anny i Tomasza, z okazji 11-tej rocznicy ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowi oraz o Boże bł. i zdrowie dla córki Karoliny.

15.30    Nabożeństwo Eucharystyczne z procesją.

16.00    Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji żony Wandy, z okazji 70-tej rocznicy urodzin.

Poniedziałek  07.06.21 r.  –  dzień  powszedni 

6.30      W intencji księdza Proboszcza, w rocznicę święceń kapłańskich.

18.00    1) Za + tatę Andrzeja Florczak, w rocznicę + i za + mamę Stanisławę Florczak oraz za ++ z pokrew.

             2) Msza Święta Gregoriańska – za + Dawida Szymkiewicz.

Wtorek  08.06.21 r.  –  Wspomnienie  św. Jadwigi  Królowej

6.30      1) Za + Jerzego Wyciślok, ofiarowana od kościelnych.

             2) Msza Święta Gregoriańska – za + Dawida Szymkiewicz.

18.00    1) Do B. Op., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Brygidy, z okazji 60-tej rocznicy urodzin.

             2) Do B. Op., o Boże bł., zdrowie i opiekę M.B. dla Aleksandry, w dniu jej rocznicy urodzin.

Środa   09.06.21 r.  –  dzień  powszedni 

6.30      Za + Krzysztofa Pachole – od Anieli Mikulskiej z Polan.

18.00    1) Za + Janusza Gil i za + jego mamę Mariannę oraz za ++ z pokrewieństwa.

             2) Za ++ rodziców Joannę i Józefa Zwierzek, w kolejną rocznicę +.

             3) Msza Święta Gregoriańska – za + Dawida Szymkiewicz.

Czwartek  10.06.21 r.  –  dzień  powszedni 

6.30     1) Za + Elżbietę Woć – od siostry Janiny z rodziną.

            2) Msza Święta Gregoriańska – za + Dawida Szymkiewicz.

18.00   1) Za ++ Gintra, Pawła, Martę Szewior, Rafaelę i Antoniego Razim, Ernę, Joannę, Pawła, Norberta, dwóch szwagrów oraz za ++ z pokrewieństwa.

            2) Za + Krzysztofa Pachole, od cioci Barbary Dukat.

            3) Za + Jerzego Neczaj, w 30-ty dzień po + oraz za + córkę Joannę Krupa.

Piątek  11.06.21 r.  –  UROCZYSTOŚĆ  NAJŚW.  SERCA  PANA  JEZUSA

6.30     Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Ewy, z okazji rocznicy urodzin.

17.00   Msza Święta Szkolna: 1) Za ++ rodziców Krystynę i Leona Witek, za ++ brata i bratową oraz

            za ++ z pokrewieństwa: Buchta, Witek i Jaworski.

            2) Za + Barbarę Ratajczak, w 30-ty dzień po +.

18.30   1) Za ++ rodziców Irenę i Zenona Sokołowskich, za ++ teściów Elfrydę i Mieczysława Janowskich

            oraz za ++ męża Tadeusza Janowskiego.

            2) Za ++ Jana Klimas, Teresę oraz za ++ z rodzin: Klimas i Idziak.

21.00   Apel Jasnogórski i Koronka do Miłosierdzia Bożego.

Sobota  12.06.21 r.  –  Wspomnienie  Niepokalanego  Serca  Najśw.  Maryi  Panny

6.30     Za + Ewę Zbroja, od mieszkańców Małego Osiedla.

11.00   Uroczystość I-szej Komunii Świętej (grupa III).

17.30   Nabożeństwo przygotowania do niedzieli.

18.00   1) Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Marty i Mateusza Lewandowskich, z okazji 1-szej r. ślubu.

            2) Za + Krystynę Misiak, w II-gą rocznicę +.

            3) Za + Leszka Pawlas, w rocznicę jego urodzin.

Niedziela  13.06.21 r.  –  XI  NIEDZIELA  ZWYKŁA

6.30      Za + Wiesława Zbroja, w XXIV-tą rocznicę +.

8.00      W intencji parafian.

9.30      Za ++ rodziców Anzelmę i Józefa Syryca, ++ Helenę Syryca, brata Bronisława, ++ dziadków i pokrewieństwo z obu stron.

11.00    Msza Święta Prymicyjna: brata Alberta Kogut.

16.00    Za ++ męża Mariana Szmidchen, w XVI-tą r. + i syna Andrzeja, ++ rodziców Różę i Władysława Chodeckich, teściów Irenę i Herberta Szmidchen, ++ Joachima, Dariusza i Agnieszkę Jamborek.

17.00    Nabożeństwo Fatimskie.