Porządek nabożeństw od 23.01.2022r. do 30.01.2022r.

Niedziela  23.01.22 r.  –  III  NIEDZIELA  ZWYKŁA

6.30      Za + Henryka Broja.

8.00      Za ++ dziadków Annę i Mieczysława Bożek.

9.30      1) W intencji parafian.

             2) Msza św. Gregoriańska: Za + Piotra Przybyła.

11.00    Za + Krystynę Zawada.

12.15    Do B. Op., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Jadwigi i Kazimierza Drozdowskich, z okazji 45-tej r. ślubu oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.

15.30    Nieszpory niedzielne.

16.00    Za ++ babcie Katarzynę i Łucję i dziadków Kazimierza i Janusza.

 

Poniedziałek  24.01.22 r.  –  Wspomnienie  św.  Franciszka  Salezego,  biskupa  i  doktora  Kościoła

6.30      Za + Krzysztofa Ejfler, od Muchów i Wodnickich ze Skawiny.

  18.00  1) Za + córkę Małgorzatę, za ++ zięciów Joachima i Roberta oraz za ++ z rodzin: Nowak i Żak.

             2) Za + Danutę Adamską, w 30-ty dzień po śmierci.

             3) Msza św. Gregoriańska: Za + Piotra Przybyła.

 

Wtorek  25.01.22 r.  –  ŚWIĘTO  NAWRÓCENIA  ŚW.  PAWŁA,  APOSTOŁA

6.30      1) Za ++ rodziców Marię i Huberta Smuda oraz Henrykę i Jerzego Purchla.

             2) Msza św. Gregoriańska: Za + Piotra Przybyła.

18.00    1) Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Szymona Franczyka, z okazji 30-tej rocznicy urodzin.

             2) Za + matkę, babcię i prababcię Annę Zuber, w 25-tą rocznicę śmierci, + ojca Józefa i ++ z pokrew.

 

Środa  26.01.22 r.   –  Wspomnienie  świętych  biskupów  Tymoteusza  i  Tytusa

6.30      1) Za + koleżankę Anielę Panas, od Teresy.

17.30    Nabożeństwo ku czci św. Anny.

  18.00  1) W intencji próśb i podziękowań, do św. Anny.

             2) Za + mamę Kazimierę, w IX-tą rocznicę +, za ++ ojca Jana i brata Zenona.

             3) Msza św. Gregoriańska: Za + Piotra Przybyła.

 

Czwartek  27.01.22 r.  –  dzień  powszedni

6.30      1) Za + Józefa Garcorz.

             2) Msza św. Gregoriańska: Za + Piotra Przybyła.

18.00    1) Za + Jana Kalisz oraz za ++ jego rodzeństwo.

             2) Za + szwagra Kazimierza Trychtę.

 

Piątek  28.01.22 r.  –  Wspomnienie  św.  Tomasza  z  Akwinu,  prezbitera   i  doktora  Kościoła

6.30     1) Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże bł.  i zdrowie, w intencji Heleny Wiącek, z okazji rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny – prosi przyjaciółka.

            2) Msza św. Gregoriańska: Za + Piotra Przybyła.

17.00   Msza Święta Szkolna: Za ++ Franciszkę i Jana Matuszczyk.

18.30   1) Za ++ Elżbietę i Stefana Zając oraz Genowefę i Jana Uchman i za ++ z pokrewieństwa.

            2) Za + Ryszarda Kunc, w 30-ty dzień po śmierci.

21.00   Apel Jasnogórski, Koronka do Miłosierdzia Bożego oraz modlitwy ku czci Jana Pawła II.

 

Sobota  29.01.22 r.  –  dzień  powszedni 

6.30     Za ++ rodziców Piecyk i Klein, za ++ siostry, braci, bratowe, za ++ dziadków oraz za ++ z pokrew.

17.30   Nabożeństwo przygotowania do niedzieli.

18.00   1) Do B. Op., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Mariana, z okazji 50-tej rocznicy urodzin oraz o dary Ducha Świętego dla córki Weroniki, z okazji 18-tej rocznicy urodzin.

            2) Za ++ babcie: Genowefę Gancarz i Janinę Łaszewską oraz za ++ dziadków: Stanisława Gancarz i Edwarda Łaszewskiego.

            3) Msza św. Gregoriańska: Za + Piotra Przybyła.

 

Niedziela  30.01.22 r.  –  IV  NIEDZIELA  ZWYKŁA

6.30      Za + Barbarę Kopera, w 30-ty dzień po śmierci.

8.00      Za ++Franciszkę i Jana Augustin, za ++ Erykę, Łucję, Klarę, Stanisława, Wandę, Horsta, Helmuta Pander, za ++ Klarę, Jana, Zelmę i Ryszarda Lorenc oraz za ++ dalszych krewnych.

9.30      1) W intencji parafian.

             2) Msza św. Gregoriańska: Za + Piotra Przybyła.

11.00    Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże bł. i zdrowie, w intencji Iwony i Andrzeja Wełyczko, z okazji 40-tej rocznicy ślubu oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny.

12.15    Msza Święta Chrzcielna: Dominika Śmiałkowska, Marcelina Gniediuk.

15.30    Nieszpory niedzielne.

16.00    Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji rodziny Florkowskich.