Porządek nabożeństw od 06.03.2022r. do 13.03.2022r.

Niedziela  06.03.22 r.  –  I  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU

6.30      Za + Ewę Zbroja.

8.00      Za + męża Krzysztofa Pachole, w I-szą rocznicę +.

9.30      W intencji parafian.

11.00    Do B. Op., i M.B.N.P. oraz dary Ducha Świętego, w intencji Natalii Plok, z okazji 18-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem i prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie.

12.15    Do B. Op., i M.B.N.P., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Jadwigi Sadło, z okazji 75-tej rocznicy urodzin.

15.15    Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

16.00    Za + Gerarda Konieckiego oraz za ++ jego rodziców Ernestynę i Wiktora, za ++ Rozalię, Adama i Jerzego Wnuk.

 

Poniedziałek  07.03.22 r.  –  dzień  powszedni    

6.30      Za ++ Zenona, Bronisławę, Ewę i Edwarda.

  18.00  1) Za + męża, ojca i dziadka Jerzego Dybczak, w VIII-mą rocznicę +.

             2) Za + Rafała Mnich, w IX-tą rocznicę +, za + brata Jana oraz za ++ rodziców Szulc i Mnich.

 

Wtorek  08.03.22 r.  –  dzień  powszedni   

6.30      Za + Elżbietę Dudzic, od Wiesławy i Jana Myszka.

18.00    1) Za ++ dziadków Zinę i Bolesława Makuła oraz Mariannę i Ludwika Grzesik.

             2) Za + Elżbietę Rajwa, w II-gą rocznicę +, za ++Marię i Zygmunta Rajwa oraz Helenę i Mariana Sroka i za ++ z rodzin.

 

Środa   09.03.22 r.  –  dzień  powszedni   

6.30      Za + ojca chrzestnego Kazimierza Wojtowickiego, w II-gą rocznicę +.

  18.00  1) Za + ciocię Gertrudę Lubos, ++ dziadków Elżbietę i Franciszka Lubos oraz Klarę i Rafała Laśnia

             2) Za + Stanisława Andrzejczak, w VI-tą rocznicę + , za ++ rodziców Agnieszkę i Józefa Kopiec oraz za ++ z pokrewieństwa i za D.C.

 

Czwartek  10.03.22 r.  –  dzień  powszedni 

6.30      Za + męża Gotfryda Gomolla, ++ teściów Franciszkę i Feliksa oraz ++ rodziców Elfrydę i Huberta.

18.00    1) Za + Monikę Bytomską, w III-cią rocznicę +.

             2) Za ++ Antoninę i Herberta Brom.

 

Piątek  11.03.22 r.  –  dzień  powszedni   

6.30     Za + Henryka Skowera, od współlokatorów.

17.00   Msza Święta Szkolna: Za + Andrzeja Drapak, od mieszkańców Małego Osiedla.

18.30   1) Za + wnuka Artura Gaik, w IX-tą rocznicę +.

            2) Do B. Op., i M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo

            i zdrowie, w intencji Anny Kocur, z okazji rocznicy urodzin.

19.00   Nabożeństwo Drogi Krzyżowej.

 

Sobota  12.03.22 r.  –  dzień  powszedni   

6.30     Za + matkę Małgorzatę Buck, za + jej męża Pawła oraz za ++ z rodzin: Buck i Dworczyk.

17.30   Nabożeństwo przygotowania do niedzieli.

18.00   1) Za + męża, ojca i dziadka Alojzego Balcer, w I-szą rocznicę +.

            2) Za + Krystynę Kotecką, za ++ rodziców, teściów oraz za ++ z pokrewieństwa z obu stron.

 

Niedziela  13.03.22 r.  –  II  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU

6.30      Za + Mariana Bochyńskiego, w VIII-mą rocznicę +.

8.00      Za + Krystynę Maciejewską oraz za ++ z rodzin Maciejewski i Wróblewski.

9.30      Do B. Op., i M.B.N.P., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo

             i zdrowie, w intencji Ryszarda Oremus, z okazji 70-tej urodzin oraz za córkę Ewę, z okazji urodzin.

11.00    Do B. Op., i M.B.N.P. z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo,

             dary Ducha Świętego i zdrowie, w intencji Emilii Maciejewskiej, z okazji 18-tej rocznicy urodzin.

12.15    Za + Jana Klimas, w I-szą rocznicę +, za + Teresę Klimas oraz za ++ z rodzin: Klimas i Idziak.

15.15    Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

16.00    Za + Katarzynę Woźnica, w II-gą rocznicę +.