Porządek nabożeństw od 05.06.2022r. do 12.06.2022r.

Niedziela  05.06.22 r.  –  UROCZYSTOŚĆ  ZESŁANIA  DUCHA  ŚWIĘTEGO

6.30     Za + Ewę Zbroja.

8.00     Za + Filomenę Markowicz-Łabuś, w II-gą rocznicę +.

9.30     W intencji parafian.

            11.00   Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo

                        i zdrowie, w intencji Małgorzaty i Andrzeja, z okazji 20-tej rocznicy ślubu.

12.15   Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże bł i zdrowie, w intencji

                        Beaty i Janusza Szuła, z okazji 35-tej r. ślubu oraz dla Natalii i Pawła Kapek, z okazji 1-szej r. ślubu.

15.30   Nieszpory niedzielne.

16.00   Za + mamę Janinę Pasich, w I-szą rocznicę +, za ++ ojca Lucjana, dziadków Pasich z obu stron,

                        szwagra Stanisława i jego + syna Dariusza oraz za ++ z pokrewieństwa z obu stron.

 

Poniedziałek  06.06.22 r.  –  ŚWIĘTO  NAJŚWIĘTSZEJ  MARYI  PANNY,   MATKI  KOŚCIOŁA

6.30     Za ++ rodziców Renatę i Jerzego Wyciśl;ok oraz za + siostrę Karinę.

18.00   1) Za + Krystynę Kotecką, w VIII-mą rocznicę +, ++ rodziców i teściów i ++ z pokrew. z obu stron.

                        2) Za + ojca Andrzeja Florczak, w rocznicę +, + mamę Stanisławę oraz ++ z pokrewieństwa.

 

Wtorek  07.06.22 r.  –  dzień  powszedni   

6.30     W intencji ks. Proboszcza, z okazji rocznicy święceń kapłańskich.

18.00   1) Za ++ Agatę Gleń oraz Halinę i Jerzego Wieczorek.

                        2) Za + męża i ojca Stanisława Niżnikiewicz, w IX-tą rocznicę +, za ++ rodziców i teściów i za D.C.

 

            Środa   08.06.22 r.  –  Wspomnienie  św.  Jadwigi  Królowej

6.30     Za + żonę Annę Panas.

18.00   1) Za + męża, ojca i dziadka Piotra Szczerba, w XLVI(46)-tą rocznicę +

                        2) Za ++ rodziców Joannę i Józefa Zbieżek, w kolejną rocznicę +.

 

Czwartek 09.06.22 r. –  ŚWIĘTO JEZUSA CHRYSTUSA, NAJW. I WIECZNEGO KAPŁANA

6.30     Za ++ Urszulę, Jana, Helenę, Antoniego, Jadwigę, Ludmiłę i za D.C.

18.00   1) Za ++ rodziców Helenę i Jana Drewniany, za ++ dziadków i krewnych : Drewniany i Kozaczka.

                        2) Za + Mieczysława Chmielewskiego oraz za + syna Piotra.

 

Piątek  10.06.22 r.  –  dzień  powszedni   

6.30     Za + męża, ojca i dziadka Herberta Szymańskiego, ++ matkę Helenę, siostrę Elżbietę i ++ z pokrew.

17.00   Msza św. szkolna: Za + matkę Danutę Buchta, za ++ rodziców, teściów i brata oraz za ++ z rodzin:

                        Buchta i Witek.

18.30   1) Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo

                        i zdrowie, w intencji Danuty Radzkiej oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny.

                        2) Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże

                        i zdrowie, w intencji Urszuli i Janusza Kiciński, z okazji 50-tej rocznicy ślubu.

21.00   Apel Jasnogórski i Koronka do Miłosierdzia Bożego.

 

Sobota  11.06.22 r.  –  Wspomnienie  św.  Barnaby,  Apostoła

6.30     Za + Krystynę Misiak, w III-cią rocznicę +.

13.00   Ślub: Nina Bryśkiewicz – Marek Miozga.

17.30   Nabożeństwo przygotowania do niedzieli.

18.00   1) Za ++ rodziców Gertrudę i Huberta Niczke, + Krystiana Poskart, ++ dziadków i z pokrew. i D.C.

                        2) Za + Mariana Cetnarskiego oraz za ++ dziadków Stefanię i Władysława Cetnarskich oraz Marię

                        i Michała Jamróz.

 

            Niedziela  12.06.22 r.  –  UROCZYSTOŚĆ  TRÓJCY  NAJŚWIĘTSZEJ

6.30     Za + Wiesława Zbroja, w XXV-tą rocznicę +.

8.00     W intencji parafian.

9.30     Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo

                        i zdrowie, w intencji Tomasza i Romana Wycisk, z okazji 40-tej rocznicy urodzin.

            11.00   Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże

                        i zdrowie, w intencji Bernarda, z okazji 60-tej rocznicy urodzin.

12.15   Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo

                        i zdrowie oraz dary Ducha Świętego, w intencji Pawła Pardyła, z okazji 18-tej rocznicy urodzin.

14.00   Ślub: Izabela Boncol – Daniel Chemicz.

15.30   Nieszpory niedzielne.

16.00   Za + mamę Krystynę Nowak oraz za ++ dziadków Annę i Piotra Nowak.