Porządek nabożeństw od 06.11.2022 r. do 13.11.2022 r.

 Niedziela  06.11.22 r.  –  XXXII  NIEDZIELA  ZWYKŁA

7.30      Za + Ewę Zbroja.

9.30      1) Za + Ewę Plutowską, w 30-ty dzień po +.

             2) Za + wnuka Martina, w II-gą rocznicę +.

  11.00  Za + koleżankę Renię, w I-szą rocznicę + oraz za + mamę Irenę Suchanek, w XV-tą rocznicę +, oraz za ++ z rodzin: Suchanek, Żak i Więcławski.

12.15    Za + Leona Michalskiego, w XIII-tą rocznicę + oraz za ++ z rodzin: Michalski i Radziwon.

15.30    Nieszpory niedzielne.

16.00    Za ++ rodziców Jana Chlistała, Zofię i Władysława Piluś, za ++ braci Ryszarda, Stanisława, córkę Iwonę Klinik, Hildegardę i Henryka Kowol oraz za ++ z pokrewieństwa z obu stron.

Poniedziałek  07.11.22 r.  –  dzień  powszedni 

6.30      Za + żonę, mamę i babcię Jadwigę, w rocznicę + oraz za ++ z rodzin: Brzoza, Wąs, Thiel.

18.00    1) Do B. Op., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Anny, z okazji 50-tej rocznicy urodzin.

             2) Za ++ rodziców Katarzynę i Ernesta Gaertner oraz za ++ z rodziny.

Wtorek  08.11.22 r.  –  dzień  powszedni 

6.30      Za ++ Gintra, Pawła Szewior, Antoniego i Rafaelę Razim, za ++ Joanne, Ernę, Pawła, Norberta, za ++ dziadków i z pokrewieństwa.

18.00   1) Za + Elżbietę Bensz, w III-cią rocznicę +, od wnuka.

            2) Za ++ rodziców Bronisławę i Stanisława Frączkiewicz, brata Stanisława oraz za ++ teściów Genowefę i Aleksandra Gorzka i za D.C.

Środa   09.11.22 r.  –  ŚWIĘTO  ROCZNICY  POŚWIĘCENIA  BAZYLIKI  LATERAŃSKIEJ

6.30      Za + Hildegardę Brüggemann.

18.00    1) Za ++ Krystynę i Adama Jędruch.

             2) Za + ojca Kazimierza Szalkowskiego, za + Małgorzatę Sobota oraz za ++ z pokrewieństwa.

Czwartek  10.11.22 r.  –  Wspomnienie  św.  Leona  Wielkiego,  papieża  i  doktora  Kościoła

6.30      Za + mamę Janinę Borys, w X-tą rocznicę +.

18.00    1) Za + Jadwigę Trzeciak, w I-szą rocznicę + oraz + ks. Józefa Wiśniewskiego, w II-gą rocznicę +.

             2) Do B. Op. i M.B.N.P., o opiekę i wstawiennictwo dla żyjących z rodziny Kocur, a dla ++ o życie wieczne.

             3) Za + Jana Maruszak, w IV-tą rocznicę +, za ++ rodziców, dziadków i rodzeństwo z obu stron oraz za + matkę chrzestną Józefę.

Piątek  11.11.22 r.  –  Wspomnienie  św.  Marcina  z  Tours,  biskupa

6.30      Za ++ Marcina, Franciszkę i Agnieszkę Gaertner, ++ braci Jana i Józefa, siostry Edeltrautę i Adelę, za ++ szwagrów Alojzego, Franciszka i siostrzeńca Rajmunda.

18.00    1) Za ++ Reginę, Adama i Edwarda Jaworskich, za + Tadeusza Kosibę, w rocznicę +.

             2) Do B. Op., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Andrzeja, z okazji rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.

21.00    Apel Jasnogórski oraz Koronka do Miłosierdzia Bożego.

Sobota  12.11.22 r.  –  Wspomnienie  św.  Jozafata,  biskupa  i  męczennika

6.30      Za ++ teściów Agnieszkę i Wilhelma, za ++ ich córki: Marie, Agnieszkę i Elżbietę, synów: Edwarda i Wilhelma, synową Marię i za D.C.

17.30    Nabożeństwo przygotowania do niedzieli.

18.00    1) Za ++ rodziców Gertrudę i Alfreda Baum, za ++ teściów Jadwigę i Mieczysława Jastak,

             za + siostrę Krystynę Bierkowską oraz za ++ z rodzin: Baum, Jastak, Gilga.

             2) Za ++ Krystiana Hornik, Elżbietę Żak, w II-gą r. +, ++ Hildegardę i Eryka Hornik i + Józefa Żak.

Niedziela  13.11.22 r.  –  XXXIII  NIEDZIELA  ZWYKŁA

7.30      Za + Zygmunta, od córki z rodziną oraz za + Kazimierza, od brata z rodziną.

9.30      1) Za + Elżbietę i Piotra Kościukiewicz.

             2) Za + Sławomira Sadowniczyk, w 30-ty dzień po +.

  11.00  Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Krzysztofa, z okazji 55-tej rocznicy urodzin.

12.15    Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Sławomira, z okazji 50-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilata i dla całej rodziny.

15.30    Nieszpory niedzielne.

16.00    Za + o. Janusza Cechowego SJ oraz za D.C.