Porządek nabożeństw od 25.12.2022 r. do 01.01.2023 r.

Niedziela  25.12.22 r.  –  UROCZYSTOŚĆ  NARODZENIA  PAŃSKIEGO

7.30      Za + matkę Teresę, w XXII-gą rocznicę +, za ++ brata Jerzego, ojca Czesława oraz za ++ z pokrew.

9.30      Za + męża Zygmunta Tyszka, w XX-tą rocznicę +, za ++ jego rodziców Mariannę i Franciszka,

             ++ Celinę, Stanisława, Czesława, Wacława, Mieczysława, Józefę i Krzysztofa

             oraz za ++ z pokrewieństwa Tyszka, Mirzyjewskich i za D.C.

  11.00  Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo

             i zdrowie, w intencji Ewy i Adama, z okazji rocznicy ślubu.

12.15    Za + męża Kazimierza Pietrasik, w XXVI-tą r. + oraz za + mamę Łucję Grzybowską, w X-tą r. +.

15.30    Uroczyste Nieszpory Świąteczne.

16.00    Za ++ rodziców Janinę i Rocha Mryka oraz za ++ z pokrewieństwa.

 

Poniedziałek  26.12.22 r.  –  ŚWIĘTO  ŚW.  SZCZEPANA,  pierwszego  męczennika

7.30      Za + Jerzego Heller oraz za ++ z pokrewieństwa.

9.30      Za + Barbarę Guzowska.

11.00    Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo

             i zdrowie, w intencji Mateusza, z okazji 25-tej rocznicy urodzin.

  12.15  Msza Święta Chrzcielna: Jonatan Majerowski

16.00    Za + syna Daniela Wiktor oraz za ++ ojca, braci i teścia.

 

Wtorek  27.12.22 r.  –  ŚWIĘTO  ŚW.  JANA,  APOSTOŁA  I  EWANGELISTY

6.30      Za ++ Elżbietę i Józefa Garcorz, od córki Danuty z mężem.

  18.00  Za + męża Piotra Drabik, w II-gą rocznicę + oraz ++ jego rodziców, siostrę Halinę i brata Krystiana.

 

Środa   28.12.22 r.  –  ŚWIĘTO  ŚW.  MŁODZIANKÓW,  męczenników

6.30      Za + matkę Anielę, w XXVII-mą rocznicę +, za ++ ojca Stanisława Karbowniczyn, brata

             Władysława oraz za ++ dziadków z obu stron.

9.00      Do B. Op. i Świętych Młodzianków, w intencji dzieci z naszej parafii.

18.00    Za + ojca i dziadka Eryka Glowienka.

 

Czwartek  29.12.22 r.  –  PIĄTY  DZIEŃ  W  OKTAWIE  NARODZENIA  PAŃSKIEGO

6.30      Za ++ ojca Teofila, w rocznicę +, matkę Hildegardę, męża Edwarda, córkę Gabrielę, siostrę

             Gertrudę, wujka  ks. Paula, za ++ dziadków z obu stron oraz za ++ z rodzin: Glogowski, Tyrała,

             Kempa, Koziołek, Krain i Pallach.

18.00    Za ++ Teresę i Arkadiusza Jagódzkich, za ++ Władysławę, Teresę i Zbigniewa Jończyk,

             za ++ dziadków obu stron i za D.C.

 

Piątek  30.12.22 r.  –  ŚWIĘTO  ŚWIĘTEJ  RODZINY:  JEZUSA,  MARYI  I  JÓZEFA

6.30      Za ++ Helenę i Franciszka Kachel.

18.00    1) Za + brata Tadeusza Suchanek, w XXXIII-cią r. + oraz ++ z rodzin: Suchanek, Żak i Więcławski.

             2) Za + Gabrielę Golis, w I-szą rocznicę + oraz za ++ z rodziny.

 

Sobota  31.12.22 r.  –  SIÓDMY  DZIEŃ  W  OKTAWIE  NARODZENIA  PAŃSKIEGO

6.30      1) Do B. Op., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże prowadzenie, w intencji

             Macieja, z okazji 37-mej rocznicy urodzin.

             2) Za + Antoniego Hanula.

17.00    W intencji parafian, z podziękowaniem za wszystkie łaski w kończącym się 2022 roku.

 

NOWY  ROK  PAŃSKI – ANNO  DOMINI  2023

Niedziela  01.01.223 r. – UROCZYSTOŚĆ ŚW. BOŻEJ RODZICIELKI MARYI, Nowy  Rok  Pański

7.30      W intencji członków Róż Różańcowych i ich rodzin.

9.30      Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo

             i zdrowie, w intencji Zdzisławy, z okazji urodzin.

  11.00  Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo

             i zdrowie, w intencji Marianny, z okazji 75-tej rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo Boże

             i zdrowie dla całej rodziny.

12.15    Za + Jadwigę Dzienis, od sąsiadki.

15.30    Nieszpory niedzielne.

16.00    Za + Kazimierę Bodak, w X-tą rocznicę +.