Porządek nabożeństw od 05.02.2023 r. do 12.02.2023 r.

Niedziela  05.02.23 r.  –  V  NIEDZIELA  ZWYKŁA

7.30      Za + Jacka Lebryk.

9.30      1) Za ++ Genowefę i Jana Uchman, za + brata Mariana oraz za ++ z rodziny.

             2) Za + Wojciecha Kapłon, od sąsiadów z ul. Kosmonautów 42.

  11.00  Do B. Op., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie,

             w intencji Bożeny Bednarskiej, z okazji 50-tej r. urodzin.

12.15    Za + Marka Hruby, w 30-ty dzień po śmierci.

15.30    Nieszpory niedzielne.

16.00    Za + Andrzeja Abczyńskiego, w 30-ty dzień po śmierci.

Poniedziałek  06.02.23 r.  –  Wspomnienie  świętych  męczenników  Pawła  Miki  i  Towarzyszy

6.30      Do B. Op., z prośbą o łaskę zdrowia, w intencji Kasjana i siostry Iwony.

  18.00  1) Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo

             i zdrowie, w int. Elżbiety, z okazji 85-tej rocznicy urodzin i Pawła, z okazji 90-tej rocznicy urodzin.

             2) Za + męża Eugeniusza Koteckiego, w 7-my dzień po śmierci.

Wtorek  07.02.23 r.  –  dzień  powszedni 

6.30      Za + brata Rajmunda Wosaczek, w dniu jego ziemskich urodzin, za ++ rodziców, Zygmunta Zimny,

             w rocznicę +, za + jego żonę Krystynę i za D.C.

  18.00  1) Za + Janinę Król, od rodziny Gąsiorowskich.

             2) Za + ciocię Zofię Huber, od siostrzeńca Tomasza z żoną i dziećmi.

Środa  08.02.23 r.  –  dzień  powszedni 

6.30      Za + Janinę Król, od sąsiadów koło Ośrodka Zdrowia z Szewyn.

18.00    1) Za + męża i ojca Stanisława Wodzisz, w kolejną rocznicę + oraz ++ rodziców Zofię i Franciszka.

             2) Za + Wojciecha Nowackiego, od sąsiadów z ulicy Kosmonautów 50a.

Czwartek  09.02.23 r.  –  dzień  powszedni 

6.30      Za + babcię Gertrudę Dworczyk i jej + męża Alfreda oraz za ++ z rodzin: Dworczyk i Szenkel.

18.00    1) Za ++ rodziców Bronisławę i Władysława Buszta, za + brata Stanisława Buszta, za ++ dziadków

             oraz za ++ z rodziny i za + męża Władysława Guzy.

             2) Do B. Op., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowia,

             w intencji Aldony Kaleta, z okazji urodzin.

Piątek  10.02.23 r.  –  Wspomnienie  św.  Scholastyki,  dziewicy

6.30      Za + Zofię Ryś, od siostrzeńców Tomasza i Macieja.

17.00    Msza św. szkolna: Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże

             błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Agnieszki i Marcina Wieczorkiewicz, z okazji urodzin.

18.30    Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże

             i zdrowie, w intencji Ireny, z okazji 85-tych urodzin i Janusza z okazji 60-tych urodzin

             oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.

21.00    Apel Jasnogórski i Koronka do Miłosierdzia Bożego.

Sobota  11.02.23 r.  –  dzień  powszedni 

6.30      W intencji Róż Różańcowych.

17.30    Nabożeństwo przygotowania do niedzieli.

18.00    1) Do B. Op. i M.B.N.P., o Boże bł. i zdrowie dla córki, syna i synowej oraz dla wnuczka Jasia.

             2) Za + Mieczysławę Michalską, w VI-tą rocznicę + oraz za ++ z rodzin: Michalski i Radziwon.

Niedziela  12.02.23 r.  –  VI  NIEDZIELA  ZWYKŁA

7.30      Za + Józefę Maksoń, w IX-tą rocznicę +, za ++ Franciszka Maksoń, Henryka Maksoń,

             za ++ z pokrewieństwa i za D.C.

9.30      1) W intencji parafian.

             2) Za + Józefa Warzecha, za ++ rodziców Eleonorę i Stanisława, brata Adama i siostrę Józefę.

  11.00  Za ++ teściów Olgę i Bolesława Kaczmarek, za + Jerzego Kaczmarek – od synowej z rodziną.

12.15    Za + Zofię Romańską, w 30-ty dzień po +.

15.30    Nieszpory niedzielne.

16.00    Za + męża Herberta Kocur, w XX-tą rocznicę + oraz za ++ jego rodziców i rodzeństwo.