Porządek nabożeństw od 05.03.2023 r. do 12.03.2023 r.

Niedziela 05.03.23 r. – II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
7.30 Za + Ewę Zbroja, na pamiątkę jej ziemskich urodzin.
9.30 1) W intencji parafian.
2) Msza św. Gregoriańska: Za + Jana Janiaka.
11.00 1) Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Brygidy i Krystyny, z okazji 60-tej rocznicy urodzin.
2) Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie, w intencji Aleksandry Mietelskiej, z okazji 35-tej rocznicy urodzin.
12.15 Za ++ rodziców Stefanię i Józefa Władyczko, za ++ braci: Władysława i Edwarda oraz za ++ dziadków Łabaj i Władyczko.
15.15 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
16.00 Za + Wojciecha Nowackiego, od sąsiadów z ulicy Kosmonautów 50a.

Poniedziałek 06.03.23 r. – dzień powszedni
6.30 Za ++ rodziców Małgorzatę i Walentego oraz Stefanię i Kazimierza, za + brata Stefana i za D.C.
18.00 1) Do B. Op., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Joachima Grabiec, z okazji 85-tej rocznicy urodzin.
2) Za + Krzysztofa Pachole, w II-gą rocznicę +.
3) Msza św. Gregoriańska: Za + Jana Janiaka.

Wtorek 07.03.23 r. – dzień powszedni
6.30 1) Za + Władysława Dursiewicza, od siostry Krystyny z rodziną.
2) Msza św. Gregoriańska: Za + Jana Janiaka.
18.00 1) Za + męża, ojca i dziadka Jerzego Dybczak, w IX-tą rocznicę +.
2) Za + Rafała Mnich, w X-tą r. +, za + brata Jana, w III-cią r. + oraz za ++ z rodzin: Szulc i Mnich.

Środa 08.03.23 r. – dzień powszedni
6.30 Za + męża Gotfryda Gomolla, w XX-tą rocznicę +, za ++ teściów Franciszkę i Feliksa oraz rodziców Elfrydę i Huberta.
18.00 1) Za + Monikę Bytomską, w IV-tą rocznicę +.
2) Za ++ dziadków Mariannę i Ludwika Grzesik oraz Zinę i Bolesława Makuła i ++ dzieci z obu stron.
3) Msza św. Gregoriańska: Za + Jana Janiaka.

Czwartek 09.03.23 r. – dzień powszedni
6.30 1) Za + ojca chrzestnego Kazimierza Wojtowickiego, w III-cią rocznicę +.
2) Msza św. Gregoriańska: Za + Jana Janiaka.
18.00 1) Za + ciocię Gertrudę Lubos, ++ dziadków Elżbietę i Franciszka Lubos oraz Klarę i Rafała Laśnia.
2) Za + męża Stanisława Andrzejczak, w VII-mą rocznicę +, za ++ rodziców Agnieszkę i Józefa Kopiec oraz za ++ z pokrewieństwa i za D.C.

Piątek 10.03.23 r. – dzień powszedni
6.30 1) Za + Michalinę Kobos, w I-szą rocznicę +.
2) Msza św. Gregoriańska: Za + Jana Janiaka.
17.00 Msza św. szkolna: 1) Za ++ rodziców Krystynę i Leona Witek oraz za ++ brata, bratową i szwagra.
2) Za + dziadka Tadeusza Paduch oraz za ++ dziadków Marię i Mieczysława Skupień.
18.30 Do B. Op. za wstawiennictwem św. Anny, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Anny, z okazji rocznicy urodzin.
19.00 Nabożeństwo Drogi Krzyżowej.

Sobota 11.03.23 r. – dzień powszedni
6.30 Za + Szymona Jurczak, w 30-ty dzień po +.
17.30 Nabożeństwo przygotowania do niedzieli.
18.00 1) Za + Artura Gaik, w X-tą rocznicę +.
2) Za + męża Mieczysława Nosal, za ++ teściów, szwagra, szwagierki oraz za ++ z rodziny i za D.C.
3) Msza św. Gregoriańska: Za + Jana Janiaka.

Niedziela 12.03.23 r. – III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
7.30 Za ++ rodziców Kazimierę i Jana Chromiec, braci Edwarda i Henryka z żoną Stanisławę Chromiec oraz za + Katarzynę Turowską.
9.30 1) Za + Elżbietę Rajwa, w III-cią rocznicę +.
2) Msza św. Gregoriańska: Za + Jana Janiaka.
11.00 1) Za + Mariana Bochyńskiego, w IX-tą rocznicę +.
2) Za + Karola Skopek, za ++ z rodzin: Skopek i Grabka oraz za ++ z pokrewieństwa i za D.C.
12.15 Za ++ rodziców Weronikę i Edmunda Szczot, za + chrześniaka Leszka i za ++ dziadków z obu stron.
15.15 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
16.00 Za ++ rodziców Eugenię i Józefa Śliwińskich oraz za ++ siostry i brata.