Porządek nabożeństw od 12.03.2023 r. do 19.03.2023 r.

Niedziela 12.03.23 r. – III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
7.30 Za ++ rodziców Kazimierę i Jana Chromiec, braci Edwarda i Henryka z żoną Stanisławę Chromiec oraz za + Katarzynę Turowską.
9.30 1) Za + Elżbietę Rajwa, w III-cią rocznicę +.
2) Msza św. Gregoriańska: Za + Jana Janiaka.
11.00 1) Za + Mariana Bochyńskiego, w IX-tą rocznicę +.
2) Za + Karola Skopek, za ++ z rodzin: Skopek i Grabka oraz za ++ z pokrewieństwa i za D.C.
12.15 Za ++ rodziców Weronikę i Edmunda Szczot, za + chrześniaka Leszka i za ++ dziadków z obu stron.
15.15 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
16.00 Za ++ rodziców Eugenię i Józefa Śliwińskich oraz za ++ siostry i brata.

Poniedziałek 13.03.23 r. – dzień powszedni
6.30 Za + Katarzynę Woźnica, w III-cią rocznicę +.
18.00 1) Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Ryszarda Oremus, z okazji 71-szej r. urodzin oraz o bł. Boże dla całej rodziny.
2) Za + Krystynę Maciejewską, w dniu imienin.
3) Msza św. Gregoriańska: Za + Jana Janiaka.

Wtorek 14.03.23 r. – dzień powszedni
6.30 1) Za + mamę Małgorzatę Buck i jej + męża Pawła oraz za ++ z rodzin: Buck i Dworczyk.
2) Msza św. Gregoriańska: Za + Jana Janiaka.
18.00 1) Za + męża, ojca i dziadka Alojzego Balcer, w II-gą r. +, za ++ rodziców i teściów oraz ++ z pokrew..
2) Za + ojca Antoniego Nowara, w III-cią rocznicę + oraz za ++ z rodziny.

Środa 15.03.23 r. – dzień powszedni
6.30 Za + Eugeniusza Koteckiego, od chrześnicy żony Marii z rodziną.
18.00 1) Za ++ rodziców Zofię i Józefa, teściów Teodozję i Ryszarda, za ++ dziadków z obu stron, chrzestnej Elżbiety, chrzestnego Wacława oraz za ++ z rodzin: Delura, Kamińskich, Tetkowskich.
2) Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Gabrieli, z okazji 70-tej rocznicy urodzin oraz o bł. Boże dla całej rodziny.
3) Msza św. Gregoriańska: Za + Jana Janiaka.

Czwartek 16.03.23 r. – dzień powszedni
6.30 1) Za ++ dziadków Franciszkę i Wiktora oraz za + ciotkę Hildegardę.
2) Msza św. Gregoriańska: Za + Jana Janiaka.
18.00 1) Za + męża Wernera Czauderna, w II-gą rocznicę + oraz za ++ rodziców z obu stron.
2) Za ++ rodziców Edeltraudę i Rudolfa Przybycin oraz za ++ dziadków z obu stron.
3) Za + Janinę Gunia, w 30-ty dzień po +.

Piątek 17.03.23 r. – dzień powszedni
6.30 1) Za ++ rodziców Zofię (w X-tą rocznicę +) i Franciszka Przybył, za + męża Stanisława Kosińskiego, za ++ jego rodziców, rodzeństwo i dziadków oraz za ++ z obu stron.
2) Msza św. Gregoriańska: Za + Jana Janiaka.
17.00 Msza św. szkolna: Za + Zofie Ryś, od chrześniaka Jarosława Dziurczak z rodziną.
18.30 1) Za + Wojciecha Kapłon, od sąsiadów z ulicy Kosmonautów 42.
2) Za + mamę Teresę Klimas, w XV-tą rocznicę +, za + tatę Edwarda oraz za ++ rodziców z obu stron.
19.00 Nabożeństwo Drogi Krzyżowej.

Sobota 18.03.23 r. – dzień powszedni
6.30 Za ++ rodziców Stefanię i Stanisława oraz Stanisławę i Józefa, za ++ szwagierki Helenę i Zofię, za ++ dziadków z obu stron oraz za ++ z pokrewieństwa.
17.30 Nabożeństwo przygotowania do niedzieli.
18.00 1) Za + męża, ojca i dziadka Józefa Warzechę oraz za ++ rodziców z obu stron.
2) Za + ciocię Gertrudę, w rocznicę jej ziemskich urodzin i za ++ z pokrewieństwa.
3) Msza św. Gregoriańska: Za + Jana Janiaka.

Niedziela 19.03.23 r. – IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – Laetare
7.30 W intencji Róż Różańcowych.
9.30 1) W intencji parafian.
2) Msza św. Gregoriańska: Za + Jana Janiaka.
11.00 Do B. Op., z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla rodzin: Florczyk, Kaczmarek i Hernik.
12.15 Za + Mariannę Sacharzewską, w V-tą rocznicę +.
15.15 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
16.00 1) Do B. Op., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Jolanty, z okazji 60-tej rocznicy urodzin.
2) Za + męża i ojca Józefa Żygadło, w VIII-mą r. + oraz ++ rodziców i pokrewieństwo z obu stron.