Porządek nabożeństw od 19.03.2023 r. do 26.03.2023 r.

Niedziela 19.03.23 r. – IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – Laetare
7.30 W intencji Róż Różańcowych.
9.30 1) W intencji parafian.
2) Msza św. Gregoriańska: Za + Jana Janiaka.
11.00 Do B. Op., z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla rodzin: Florczyk, Kaczmarek i Hernik.
12.15 Za + Mariannę Sacharzewską, w V-tą rocznicę +.
15.15 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
16.00 1) Do B. Op., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Jolanty, z okazji 60-tej rocznicy urodzin.
2) Za + męża i ojca Józefa Żygadło, w VIII-mą r. + oraz ++ rodziców i pokrewieństwo z obu stron.

Poniedziałek 20.03.23 r. – UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA, OBLUBIEŃCA NMP
6.30 Za ++ matkę Martę i brata Bernarda.
18.00 1) Za ++ rodziców Marię i Gerharda Badura.
2) Za + córkę Ewę Kałwak, w VII-mą rocznicę + oraz za + męża Zygmunta.
3) Msza św. Gregoriańska: Za + Jana Janiaka.

Wtorek 21.03.23 r. – dzień powszedni
6.30 1) Za ++ rodziców Józefę i Piotra Rech, ++ dziadków z obu stron, + Mariana Zając, ++ z pokrew. D.C.
2) Msza św. Gregoriańska: Za + Jana Janiaka.
18.00 1) Do B. Op., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo Boże i zdrowie, w intencji Janiny, z okazji 80-tej rocznicy urodzin.
2) Do B. Op., z prośbą o łaskę zdrowia, w intencji Dariusza.

Środa 22.03.23 r. – dzień powszedni
6.30 Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie, w intencji Marioli, z okazji 60-tej rocznicy urodzin.
18.00 1) Za ++ rodziców Bronisławę i Władysława Klimków i za ++ z rodzin: Klimków i Sajdaków.
2) Za + mamę i babcię Magdalenę Kluba, w XVIII-tą rocznicę + oraz za ++ z pokrewieństwa.
3) Msza św. Gregoriańska: Za + Jana Janiaka.

Czwartek 23.03.23 r. – dzień powszedni
6.30 1) Za ++ Gizelę, Jana, Haralda, Marię i Fryderyka Komander, za + Józefa Heller i za D.C.
2) Msza św. Gregoriańska: Za + Jana Janiaka.
18.00 1) Za ++ rodziców Janinę i Jana Gunia oraz za ++ z rodzin: Gunia, Bełz, Danielewicz, Kowalski.
2) Za + Hildegardę Kolender.

Piątek 24.03.23 r. – dzień powszedni
6.30 1) Za + Mariana Sieklickiego, w 30-ty dzień po +.
2) Msza św. Gregoriańska: Za + Jana Janiaka.
17.00 Msza św. szkolna: 1) Za + Józefa Wierzbickiego, w VIII-mą rocznicę +, za ++ rodziców Barbarę i Jana
Burda, teściów Zofię i Antoniego Wierzbickich oraz za ++ z pokrewieństwa z obu stron i za D.C,
2) Za ++ rodziców Gertrudę i Franciszka Wieczorek oraz Janinę i Stanisława Gleń.
18.30 Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Hanny i Bogusława, z okazji kolejnej rocznicy urodzin.
19.00 Nabożeństwo Drogi Krzyżowej.

Sobota 25.03.23 r. – UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO
6.30 W intencji Róż Różańcowych.
17.30 Nabożeństwo ku czci św. Anny.
18.00 1) W intencji próśb i podziękowań za wstawiennictwem św. Anny.
2) Za + Leopolda Jarotek, w XXX-tą r. +, + żonę Rozalię, ++ Marię i Ryszarda Kubica oraz za ++ dziadków z obu stron.
3) Za + męża Józefa Ożarowskiego, za ++ Jego rodziców oraz za ++ z rodzin: Gruczka i Knapik.
4) Msza św. Gregoriańska: Za + Jana Janiaka.

Niedziela 26.03.23 r. – V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – REKOLEKCJE
7.30 Za + ojca Czesława, w XXV-tą rocznicę + oraz za + matkę Teresę i za ++ z pokrewieństwa.
9.30 1) Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Aleksandry, z okazji rocznicy urodzin.
2) Msza św. Gregoriańska: Za + Jana Janiaka.
11.00 Do B. Op., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o bł. Boże i zdrowie, w intencji Barbary Olszewskiej, z okazji 60-tych urodzin oraz w intencji córki Wioletty, z okazji 40-tych urodzin.
12.15 Msza św. Chrzcielna: Grzegorz Kopeć, Lena Kołczuga i za roczne dziecko: Mikołaj Biłobran
15.15 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
16.00 1) Za + mamę, żonę i córkę Iwonę Klink, w V-tą rocznicę +.
2) Za ++ Władysławę, Zbigniewa, Józefa Jończyk oraz Teresę i Arkadiusza Jagódzkich,
za ++ dziadków i z pokrewieństwa i za D.C.