Porządek nabożeństw od 07.05.2023 r. do 14.05.2023 r.

Niedziela 07.05.23 r. – V NIEDZIELA WIELKANOCNA
7.30 Za + Genowefę Raszczyk, w 30-ty dzień po +.
9.30 Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Marioli, z okazji rocznicy urodzin.
11.00 1) Za ++ rodziców Jolantę i Mariana Pelizg oraz za ++ dziadków Pelizg i Kolasińskich.
2) Do B. Op. i Aniołów Stróżów, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie, w intencji Marty Greif, z okazji 1-szej rocznicy urodzin i chrztu.
12.15 Za + ojca Franciszka Marek, w X-tą r. +, + matkę Anielę, ++ dziadków z obu stron i ++ z pokrew.
15.30 Nabożeństwo Majowe.
16.00 Za matki i rodziny Szensztackie oraz za członków Apostolatu Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej i za siostry Eleonorę i Damianę.

Poniedziałek 08.05.23 r. – UROCZYSTOŚĆ ŚW. STANISŁAWA, BISKUPA I MĘCZENNIKA
6.30 Za + męża, ojca i dziadka Zygfryda Kupka, z okazji jego ziemskich urodzin, za ++ rodziców, teściów i brata Wernera.
18.00 1) Do B. Op., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Bogdana Bensz, z okazji 60-tych urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
2) Za + Janusza Kadis, w II-gą rocznicę +.
3) Msza św. Gregoriańska: Za + Helenę Cis.
Nabożeństwo Majowe.

Wtorek 09.05.23 r. – dzień powszedni
6.30 1) Za + męża, ojca i dziadka Henryka Kaszuba, za ++ rodziców Ciołek, Kaszuba, za ++ braci, siostry, bratową, za ++ przyjaciółki oraz za ++ z pokrewieństwa z obu stron.
2) Msza św. Gregoriańska: Za + Helenę Cis.
18.00 1) Za + Stanisława Kulik, za ++ rodziców Mariannę i Władysława Wolskich oraz Mariannę, Krystynę i Stanisława Kulik.
2) Za ++ rodziców Katarzynę i Ernesta Gaertner, za ++ ich rodziców i rodzeństwa, i za ++ z rodziny.
Nabożeństwo Majowe.

Środa 10.05.23 r. – dzień powszedni
6.30 Za ++ Stanisławę i Piotra Knetki, od rodziny Kałuża.
18.00 1) Za ++ rodziców Teofilę i Józefa Salamon, za + męża Zygmunta Zelek, za ++ jego rodziców
Weronikę i Józefa, za ++ brata Eugeniusza i za + Aldonę.
2) Za dusze w czyśćcu cierpiące.
3) Msza św. Gregoriańska: Za + Helenę Cis.
Nabożeństwo Majowe.

Czwartek 11.05.23 r. – dzień powszedni
6.30 1) Za ++ Marię, Józefa i syna Kazimierza.
2) Msza św. Gregoriańska: Za + Helenę Cis.
18.00 1) Za + Wojciecha Kapłon, od rodziny Wierzgacz.
2) Za + męża Henryka Skowera oraz za ++ z rodziny Szafraniec,
Nabożeństwo Majowe.

Piątek 12.05.23 r. – dzień powszedni
6.30 1) Za ++ rodziców Henrykę i Antoniego, siostrę Barbarę, za ++ z rodziny i za D.C.
2) Msza św. Gregoriańska: Za + Helenę Cis.
17.00 Msza św. Szkolna: Za ++ rodziców Genowefę, Jana i Józefa Markowskich, za ++ dziadków, rodzeństwo i pokrewieństwo z obu stron.
18.30 1) Za + męża, ojca i dziadka Tadeusza Wyrwas, w XIV-tą rocznicę +, za ++ rodziców Teresę i Franciszka Dróżdżyńskich oraz za ++ rodziców Wyrwas i Dróżdżyńskich.
2) Za + matkę Genowefę Hoja, w X-tą rocznicę +, za ++ jej siostry: Zofię, Cecylię i Annę,
za ++ dziadków Gertrudę i Jana oraz za ++ z rodziny Klimas.
Nabożeństwo Majowe.
21.00 Apel Jasnogórski i Koronka do Miłosierdzia Bożego.

Sobota 13.05.23 r. – dzień powszedni
6.30 W intencji Róż Różańcowych.
18.00 1) Za + Bernadetę Dąbrowską, w I-szą rocznicę +.
2) Do B. Op., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji rodziny Pissulla oraz o błogosławieństwo Boże dla wnuczki Nadin Pissulla, z okazji pierwszej rocznicy urodzin.
3) Msza św. Gregoriańska: Za + Helenę Cis.
Nabożeństwo Fatimskie.

Niedziela 14.05.23 r. – VI NIEDZIELA WIELKANOCNA
7.30 Do B. Op. i M.B.N.P., o błogosławieństwo Boże i zdrowie, w intencji rodziców Wiesławy i Franciszka.
9.15 Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej.
11.00 1) Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Barbary i Marka Lentner, z okazji 40-tej rocznicy ślubu oraz Agnieszki i Łukasz
Mazur, z okazji 12-tej rocznicy ślubu.
2) Msza św. Gregoriańska: Za + Helenę Cis.
12.15 1) Za + męża i ojca Lecha Grabarek, w I-szą rocznicę +.
2) Za + ojca Piotra Rech, w XX-tą rocznicę +, za + mamę Józefę Rech, za ++ dziadków z obu stron,
za + Mariusza Zając oraz za ++ z pokrewieństwa i za D.C.
15.00 Nabożeństwo Dziękczynne dzieci po przyjęciu Pierwszej Komunii św.
16.00 Do B. Op., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Artura, z okazji 60-tej rocznicy urodzin.