Porządek nabożeństw w okresie od 10.04 do 17.04.2011 roku

Niedziela 10.04.11 r. – V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

6.30

Za ++ rodziców Julię, Marię i Józefa Niciak, za ++ braci Władysława i Zygmunta, za + bratową Józefę i za + szwagra Zbigniewa.

8.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Anny Nicpoń, z okazji 85 rocznicy urodzin, z podziękowaniem i prośbą Boże Błogosławieństwo i zdrowie.

9.30

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Ilony i Adama, z okazji 30-tej rocznicy ślubu, z podziękowaniem i prośbą o zdrowie i Błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.

11.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Jolanty i Bernarda Maj, z okazji 25-tej rocznicy ślubu, z podziękowaniem i prośbą o zdrowie i Błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.

12.15

Za + Daniela Wiktor oraz za + ojca Michała.

16.00

Za + męża i ojca Pawła Hoja w XI-tą rocznicę +.

Poniedziałek 11.04.11 r. – dzień powszedni – Odnowienie Misji Świętych – dzień 3

7.00

1) Za + matkę Rozalię w XIII-tą rocznicę +, za poległego ojca Aleksandra Bujara, za + bratową Edeltraudę oraz za ++ z pokrewieństwa.

2) Za ++ rodziców Marię i Andrzeja Rodak, za ++ teściów i szwagrów, za + zięcia Jerzego, za ++ z pokrewieństwa z obu stron oraz za + księdza Ernesta Janoszki.

17.00

Za + Bogdana Pokora, w 30-ty dzień po +, od sąsiadów z ulicy Satyryków 20.

18.30

1) Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Edwarda Tyrała, z okazji 75-tej rocznicy urodzin, z prośbą o zdrowie i Błogosławieństwo Boże oraz za ++ rodziców Agnieszkę i Wilhelma.

2)

Wtorek 12.04.11 r. – dzień powszedni – Odnowienie Misji Świętych – dzień 4

7.00

1) Za + Teresę Staneczek, w III-cią rocznicę +, za ++ Halinę, Walentynę, Eugenię i Marię oraz za ++ matkę Marię.

2) Za ++ rodziców Rozalię i Józefa Grabowskich oraz Mariannę i Walentego Kostrzewskich.

17.00

Za + męża, ojca i dziadka Henryka Kaszuba, w III-cią rocznicę +.

18.30

1) Za ++ rodziców Kazimierę i Jana Chromiec oraz za + babcię Katarzynę Turowską.

2)

Środa 13.04.11 r. – dzień powszedni – Odnowienie Misji Świętych – dzień 5

7.00

Za + Zygrfyda Borszcz, w dniu urodzin, za ++ rodziców z obu stron i za + siostrę Łucję oraz za ++ 3 szwagrów.

17.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji rodziny Gawliczek, z podziękowaniem i prośbą o zdrowie oraz Błogosławieństwo Boże.

18.30

Za + Michała Rozumiejko, w IV-tą rocznicę +.

Czwartek 14.04.11 r. – dzień powszedni – Odnowienie Misji Świętych – dzień 6 – Zakończenie.

7.00

1) Za + Kazimierza Domańskiego, od sąsiadów z ulicy 15 Grudnia.

2) Za ++ rodziców Gertrudę i Franciszka Przybyła, za ich ++ dzieci: Elżbietę i Jerzego oraz za ++ rodziców i rodzeństwo.

17.00

 

18.30

1) Za + Gerarda Panchyrz, w dniu jego urodzin, za ++ rodziców z obu stron.

2) Za + męża Zbigniewa, w I-szą rocznicę +.

Piątek 15.04.11 r. – dzień powszedni

6.30

Za + syna Bogusława, w VI-tą rocznicę + oraz za ++ z rodziny.

17.00

Do Aniołów Stróżów o Dary Ducha Świętego, w intencji Martynki i Piotrusia.

18.30

Za ++ rodziców Martę i Ryszarda Wycisk oraz za ++ z pokrewieństwa z obu stron.

Sobota 16.04.11 r. – dzień powszedni

6.30

1) Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Rity, z okazji 70-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie.

2) Za + Magdalenę Walus i za wszystkich ++ sąsiadów, od sąsiadów z ulicy Kosmonautów 52.

18.00

Za + syna Zbigniewa Różyckiego, za ++ teściów Zofię i Stanisława Różycki, za + siostrę Danutę, za + bratową Teresę, za ++ z pokrewieństwa oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

 

Niedziela 17.04.11 r. – NIEDZIELA PALMOWA – MĘKI PAŃSKIEJ

6.30

Za + męża i ojca Rocha Mryk oraz za ++ rodziców i teściów.

8.00

Za ++ dziadków Marię i Piotra Pękala, za ++ rodziców Stanisławę i Henryka Prokopiuk vel Prokopowicz, za ++ braci Józefa, Wiesława i Stefana, za + siostrę Wiesławę oraz za + teścia Jana Grabarek.

9.30

Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za odebrane łaski, z okazji 50-tej rocznicy ślubu Łucji i Jana Wypadło, z prośbą o dalsze Błogosławieństwo Boże i zdrowie.

11.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Jadwigi, z okazji 70-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie.

12.15

Za ++ rodziców Mariannę i Damazego oraz Anielę i Antoniego, za ++ z rodzin Boroniec i Wątorek

16.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Jarosława Hajduk, z okazji 50-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem i prośbą o Błogosławieństwo Boże oraz zdrowie.