Porządek nabożeństw w okresie od 25.03 do 01.04.2012 roku

Niedziela  25.03.12 r. –  V  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU

6.30

Za ++ rodziców Gaertner i Kuras i za ++ ich dzieci.

8.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Stefanii i Pawła, z okazji 45-tej rocznicy ślubu, z podziękowaniem i prośbą o zdrowie i Błogosławieństwo Boże.

9.30

W intencji parafian.

11.00

Za + Annę i Władysława oraz szwagra Zbigniewa

12.15

Za ++ rodziców Mariannę i Damazego oraz Anielę i Antoniego i za ++ z rodzin Wątorek i Borowiec.

13.30

Msza Święta Chrzcielna: Szymon Pruszko, Wiktor Brzozowski, Tomasz Jabłoński

16.00

Za + Leopolda Jarotek, w XIX-tą rocznicę +, za + żonę Rozalię, za ++ Marię i Ryszarda Kubica oraz za ++ dziadków z obu stron.

Poniedziałek 26.03.12 r. –  UROCZYSTOŚĆ  ZWIASTOWANIA  PAŃSKIEGO

6.30

W intencji Róż Różańcowych.

17:00

 

18.30

1) Za + ojca Czesława, w XIV-tą rocznicę + oraz za + matkę Teresę.

2) Za ++ Pawła i Martę Szewiot, Antoniego i Rafaelę Razim, siostry Joannę i Ermę, brata Pawła, dwóch szwagrów, ++ dziadków i d.c.

Wtorek 27.03.12 r.–  dzień  powszedni

6.30

1) Za + Eugeniusza Kolman w IV rocznicę +, ++ rodziców Mariannę i Wincentego oraz ++ z rodzin Kolman i Cichoń

2) Za + Marię Wojak i ++ z pokrewieństwa

17:00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Janusza Sosna, z okazji 40-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie.

18.30

Za + Pawła Ogaza od sąsiadów z ul. Kosmonautów 42a

Środa  28.03.12 r.   –  dzień  powszedni

6.30

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Gintra Szewior, z okazji urodzin, z podziękowaniem i prośbą

o zdrowie i Błogosławieństwo Boże.

16:00

Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym dla chorych i seniorów połączone z błogosławieństwem lourdzkim i sakramentem chorych

18.00

Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże  Błogosławieństwo, w intencji Waldemara, z okazji 40-tej rocznicy urodzin.

Czwartek  29.03.12 r.  –  dzień  powszedni

6.30

 

18.00

1) Za + matkę Marię Kaczmarczyk, w V-tą rocznicę +, za + ojca Bolesława oraz za ++ z rodzin;  Kaczmarczyk, Sklorz, Koziołek i Niemczura.

2) Za + matkę Annę Szczerba, za + ojca Mieczysława oraz za ++ z rodziny.

Piątek 30.03.12 r.–  dzień  powszedni

6.30

Za ++ Józefa, Klarę i Jerzego i Małgorzatę oraz Waltra.

17.00

Za + ojca Leona Witek, za ++ teściów Kazimierę i Zygfryda Florkowskich i za ++ z rodzin Witek i Bolek

18.30

Za + rodziców Jadwigę i Jana Staniczek oraz za + brata Jerzego.

Sobota  31.03.12 r.–  dzień  powszedni

6.30

1) Za + Mariana Stępniak, od Kolegów z pracy.

2) Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji matki Joanny, z okazji 87-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem  i prośbą o zdrowie i Błogosławieństwo Boże.

18.00

Za ++ rodziców Wiktorię i Edmunda Pogrzeba, za ++ męża Wiktora Dąbrowski, jego rodziców oraz rodzeństwo.

Niedziela  01.04.12 . –    NIEDZIELA  PALMOWA  czyli MĘKI  PAŃSKIEJ

6.30

Za + żonę Dorotę Kozubek, w I-szą rocznicę +.

8.00

Za + syna Daniela Wiktor i za + ojca Michała.

9.30

W intencji parafian.

11.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Cecylii, z okazji 60-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem

za otrzymane łaski i prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie.

12.15

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Gerarda Wawrzynek, z okazji 50-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o Błogosławieństwo Boże oraz zdrowie.

16.00

Za ++ matkę Jadwigę Pluta, w IX-tą rocznicę + oraz za + ojca Franciszka Pluta, w XV-tą rocznicę + i za ++ z pokrewieństwa.