Porządek nabożeństw Porządek nabożeństw w okresie od 01.04. do 09.04.2012 roku

Niedziela  01.04.12 . –    NIEDZIELA  PALMOWA  czyli MĘKI  PAŃSKIEJ

6.30

Za + żonę Dorotę Kozubek, w I-szą rocznicę +.

8.00

Za + syna Daniela Wiktor i za + ojca Michała.

9.30

W intencji parafian.

11.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Cecylii, z okazji 60-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem

za otrzymane łaski i prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie.

12.15

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Gerarda Wawrzynek, z okazji 50-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o Błogosławieństwo Boże oraz zdrowie.

16.00

Za ++ matkę Jadwigę Pluta, w IX-tą rocznicę + oraz za + ojca Franciszka Pluta, w XV-tą rocznicę + i za ++ z pokrewieństwa.

Poniedziałek 02.04.12 r. – WIELKI PONIEDZIAŁEK

6.30

Za + męża i ojca Jana Drewniany, w dniu urodzin, za ++ rodziców; Kozaczka, Drewniany oraz za ++ z pokrewieństwa.

18.00

1) Za + męża i ojca Ryszarda Sztegner, z okazji urodzin oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

2) Za + brata Norberta, z okazji 50-tej rocznicy urodzin oraz za + ojca Ludwika Florek.

Wtorek 03.04.12 r. – WIELKI WTOREK

6.30

1) Za ++ rodziców Mariannę i Walentego Kostrzewskich oraz Rozalię i Józefa Grabowskich, za + brata Jana Kostrzewskiego i za ++ 2 szwagrów Mieczysława i Wacława.

2) Za + Elfrydę Ludwig i za + syna Józefa, od znajomych.

18.00

Za ++ rodziców Cecylię i Henryka Kasztan.

Środa 04.04.12 r. – WIELKA ŚRODA

6.30

Za ++ Wiktorię, Karola, Jerzego Ibrom, za + Stefana Karkowskiego oraz za ++ z rodzin Ciupka i Ibrom.

18.00

1) Za ++ Władysława, Magdalenę, Marię, Zdzisławę, Bronisława, Kazimierę Gluziński oraz za ++ Dorotę i Stefana Żaba.

2) Za + córkę Klaudię, za + męża Waldemara Kotyrba, za ++ rodziców i teściów oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

Czwartek 05.04.12 r. – WIELKI CZWARTEK

18.30

Msza Święta Wieczerzy Pańskiej

Piątek 06.04.12 r. WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ

18.30

Obrzędy Wielkiego Piątku.

Sobota 07.04.12 r. – WIELKA SOBOTA

18.30

Liturgia Wielkiej Soboty.

Niedziela 08.04.12 r. – NIEDZIELA WIELKANOCNA – ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE

6.00

RESUREKCJA – w intencji parafian.

8.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Danuty i Kazimierza Sadłowskich, z okazji 45-tej rocznicy ślubu, z podziękowaniem i prośbą o zdrowie i Błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.

9.30

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Haliny i Piotra Modzelewskich, z okazji 40-tej rocznicy ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie.

11.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Jana, z okazji 80-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem i prośbą o Błogosławieństwo Boże oraz zdrowie.

12.15

Za + żonę Stanisławę Kobielską, w V-tą rocznicę +.

16.00

Za + męża, ojca i dziadka Mariana Janczyk, w II-gą rocznicę +.

Poniedziałek 09.04.12 r. – PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE WIELKANOCY

6.30

Za + Romualdę i Władysława Figwer oraz za ++ dziadków Figwer i Giez.

8.00

Za ++ męża i ojca Rocha Mryka oraz za ++ rodziców i teściów.

9.30

W intencji parafian.

11.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Bożeny i Janusza, z okazji 45-tej rocznicy ślubu, z podziękowaniem i prośbą o zdrowie i Błogosławieństwo Boże.

12.15

Za + żonę Magdalenę Grochowską, w V-tą rocznicę +.

13.30

Msza Święta Chrzcielna i za roczne dzieci; Jakub Piasecki(roczek).

16.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Urszuli i Stanisława, z podziękowaniem i prośbą o zdrowie oraz Błogosławieństwo Boże.