Porządek nabożeństw w okresie od 05.08 do 12.08.2012 roku

Niedziela 05.08.12 r. – XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

8.00

Za ++ rodziców Anzelmę i Józefa Syryca, za + ciocię Scholastykę Lewicką, za ++ dziadków z obu stron.

9.30

Za ++ rodziców Gertrudę i Jana Wilczek, za ++ Józefa Klimas, Maksymiliana Szweda oraz za ++ dziadków z obu stron.

11.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Mariana Kolczyńskiego, z okazji 85-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem i prośbą o zdrowie i Błogosławieństwo Boże.

16.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Wandy i Stefana Nowickich, z okazji 50-tej rocznicy ślubu, z podziękowaniem i prośbą o zdrowie i Błogosławieństwo Boże.

Poniedziałek 06.08.12 r. – ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO

6.30

Za + Joannę Zbieżek od męża Józefa

18.00

Za ++ rodziców Stanisławę i Jana Tutak, za + brata Stanisława, za ++ mężów Stanisława i Zdzisława, za ++ teściów Mariannę i Jana Gawron oraz za + Hannę Jagiełło.

Wtorek 07.08.12 r.– dzień powszedni

6.30

Do Bożego Miłosierdzia, w intencji + matki Magdaleny, w V-tą rocznicę +, za + ojca Jana Dańszczyk, w XXX-tą rocznicę + i za + syna Zbigniewa, za ++ krewnych z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Izabeli Panchyrz, z okazji urodzin, z podziękowaniem i prośbą o zdrowie i Błogosławieństwo Boże.

Środa 08.08.12 r. – Wspomnienie św. Dominika, prezbitera

6.30

Za + syna Janusza Sakwieja, w XIII-tą rocznicę +.

18.00

Za ++ rodziców Franciszkę i Stanisława Kucharskich, za ++ z rodzeństwa Stanisława i Reginę oraz za ++ z pokrewieństwa.

Czwartek 09.08.12 r. – ŚWIĘTO ŚW. TERESY BENEDYKTY OD KRZYŻA, DZIEWICY I MĘCZENNICY – Patronki Europy

6.30

Za ++ rodziców Jadwigę i Hipolita Spałek, za + brata Pawła i za + siostrę Helenę.

18.00

Za + matkę Hildegardę Konieczny, w III-cią rocznicę +, za + ojca Pawła Konieczny oraz za ++ dziadków Konieczny i Kamiński.

Piątek 10.08.12 r.– ŚWIĘTO ŚW. WAWRZYŃCA, DIAKONA I MĘCZENNIKA

6.30

Za + Joannę Zbieżek od męża Józefa

18.30

Za + matkę Marię, za + ojca Wilhelma, za + brata Józefa, za ++ teściów Martę i Stefana oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

Sobota 11.08.12 r.– Wspomnienie św. Klary, dziewicy

6.30

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Marii, z okazji urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Błogosławieństwo Boże oraz zdrowie dla Solenizantki i całej rodziny.

18.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Manfreda Boberskiego, z okazji 50-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem i prośbą o zdrowie i Błogosławieństwo Boże.

Niedziela 12.08.12 . – XIX NIEDZIELA ZWYKŁA

8.00

Za ++ rodziców Jadwigę i Jana Staniczek, za + brata Jerzego oraz za ++ z rodzin Staniczek i Berwetzki.

9.30

Za + ojca Ernesta Jasiniok, w X-tą rocznicę +, za + matkę Helenę, za + brata Joachima, za ++ teściów Danielę i Franciszka Woźny.

11.00

Za + męża i ojca Rocha Mryka, za ++ rodziców i teściów oraz za + księdza Teodora Rak.

16.00

Za + męża, ojca i dziadka Antoniego Rochowicz, w VIII-mą rocznicę +, za ++ rodziców z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.