Porządek nabożeństw w okresie od 15.11 do 22.11.2015 roku

Niedziela 15.11.15 r. – XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

6.30

Za + Danutę Wróbel, od sąsiadów z ulicy 15-go Grudnia.

8.00

Za + Marcina Kamuzela, od rodziny Pawłowskich.

9.30

Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za zdrowie i otrzymane łaski, z okazji 65-tej rocznicy urodzin Zygmunta, z prośbą o dalsze Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Jubilata i całej rodziny.

11.00

Za + mamę Krystynę Maciejewską, za + ojca Gerharda Przybyła, za ++ Dorotę i Gerarda Fuchs, za + Wandę Szrama, za ++ Alfredę i Marcina Gręś oraz za ++ z rodzin Maciejewskich i Przybyła.

12.15

O Dary Ducha Świętego dla Piotra Jończyk.

16.00

Za ++ Eugenię, Jadwigę, Sabinę, Aleksandra, Władysława Kurowickich oraz za ++ z rodzin: Żegunia, Malinowskich, Rokickich, Selewonków.

Poniedziałek 16.11.15 r. – dzień powszedni

6.30

1) Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo dla Weroniki Woźnica, z okazji 50-tej rocznicy urodzin dla Jubilatki i całej rodziny.

2) Za + Mariannę Wymysłowską, w IX-tą rocznicę +.

18.00

1) Za + Irenę Janiszewską oraz za ++ z rodziny.

2) Za + Jana Kulig, w 30-ty dzień po +.

Wtorek 17.11.15 r. – Wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy

6.30

Za + Jana Kasperczyk, od sąsiadów.

18.00

1) Za + żonę Zofię Kądzielawa, od męża.

2) Za ++ rodziców i dziadków Karolinę i Stanisława Burdziuk.

Środa 18.11.15 r. – Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy

6.30

Za + Eugeniusza Szuła, intencja ofiarowana od Brygady I.

18.00

1) Za + ciocię Marię Klimek oraz za ++ z rodziny Klimek.

2) Za + Franciszka Szwarc oraz za ++ z rodzin Szwarc i Respondek.

Czwartek 19.11.15 r. – Wspomnienie bł. Salomei, zakonnicy

6.30

Za + Ewę Jurek od chrześniaka Tomasz z rodziną.

18.00

1) Za + Mariana Stopniak, za + Jana Kowalik, w XXII-gą rocznicę +.

2) Za ++ Edwarda i Stanisława Szacik.

Piątek 20.11.15 r. – Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera

6.30

Za + Ewę Jurek od Teresy Zając z rodziną

17.00

Msza Święta Szkolna – Za ++ rodziców: Adama, Paulinę, Jana, Katarzynę i za ++ z pokrewieństwa.

18.30

Za + Pawła Heller, od mieszkańców z ulic: Kruczkowskiego i Niemcewicza.

Sobota 21.11.15 r. – Wspomnienie Ofiarowania Najśw. Maryi Panny

6.30

1) Za + Ewę Jurek od Barbary i Adama z Bochni

2) Za + Ewę Jurek od rodziców

18.00

Za + ojca Jana Chlistała, za ++ rodziców Zofię i Władysława, za ++ braci: Ryszarda i Stanisława oraz za ++ z pokrewieństwa z obu stron.

 

Niedziela 22.11.15 r. – XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA – UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA- KRÓLA WSZECHŚWIATA

6.30

Za + Danutę Wróbel, za ++ Halinę i Edmunda Tomczyk oraz za ++ z pokrewieństwa i za dc.

8.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji rodziny Kamuzela, z prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie.

9.30

Do św. Cecylii w int. żyjących i ++ chórzystów, organistów i scholi.

11.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Ewy, z okazji 50-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie.

12.15

Za ++ żonę i matkę Erykę Chluba, w VI-tą rocznicę +, za + syna Grzegorza, za ++ dziadków Franciszkę i Alojzego Chluba oraz Martę i Leopolda Sojka.

16.00

Za + Urszulę Pałka oraz za wszystkich ++ z Małego Osiedla.