Porządek Nabożeństw: od 06.01.2019 r. do 13.01.2019r.

Niedziela  06.01.19 r.  –  UROCZYSTOŚĆ  OBJAWIENIA  PAŃSKIEGO

6.30      Za + ojca Ryszarda Kremzer, w rocznice +, za + matkę Helenę, za ++ dziadków z obu stron     i ++ z pokrewieństwa.

8.00      W intencji parafian.

9.30      Za + ojca i dziadka Leona Witek, za ++ teściów Jadwigę i Alojzego Buchta oraz za ++ brata    i bratową.

11.00    1) W int Księdza Biskupa Jana Kopca z okazji 26. rocznicy konsekracji biskupiej.

             2) Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Bartłomieja Kempki, z okazji 40-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem i prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilata i całej rodziny

12.15    Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Ewy i Romana, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Błogosławieństwo Boże i zdrowie, z okazji 32-giej rocznicy ślubu.

15.30    Nieszpory niedzielne.

16.00    Do B. Op. z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Błogosławieństwo Boże i zdrowie w intencji Sabiny, z okazji 50-tej rocznicy urodzin dla Jubilatki i całej rodziny.

 

Poniedziałek  07.01.19 r.  –  dzień  powszedni

6.30     1) Za + męża, ojca i dziadka Bronisława Zawisza, w VI-tą rocznicę +.

            2) Za + córkę Alinę Krupa, z okazji Jej rocznicy urodzin oraz za + matkę Gabrielę Krupa.

            3) W intencji próśb i podziękowań za wstawiennictwem św. Jana Pawła II oraz św. Matki Teresy z Kalkuty.

18.00   Za + Marię Dietrich, w III-cią rocznicę + oraz za ++ z rodzin: Dietrich, Hatko i Tuczykont.

 

Wtorek  08.01.19 r.  –  dzień  powszedni

6.30      1) Za ++ Ewę i Józefa Dolnickich, od rodziny Ulickich.

             2) Do B. Op. z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Błogosławieństwo Boże i zdrowie w intencji Barbary, z okazji 70-tej rocznicy urodzin.

             3) Intencja wolna.

18.00    Za ++ dziadków Janinę i Jana oraz Anielę i Józefa, za ++ z rodzin Chojnackich i Markiewiczów i za ++ D.C.

 

Środa  09.01.19 r.   –  dzień  powszedni

6.30      1) Do B. Op. z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Błogosławieństwo Boże i zdrowie w intencji Urszuli, z okazji urodzin oraz o bł. dla całej rodziny.

             2) Za ++ z rodzin Otremba i Szczęsny oraz za dusze w czyśćcu.

             3) Intencja wolna.

  18.00  Za + Jana Wolskiego, od Wioletty z mężem.

 

Czwartek  10.01.19 r.  –  dzień  powszedni

6.30     1) Za + Henryka Błażejczyka, od sąsiadów z ul. Kosmonautów 42.

            2) Za + Krystynę Szymczak, od córki Pauliny z rodziną.

            3) Do B. Op. z prośbą o łaskę zdrowia dla Joanny.

18.00   Za ++ rodziców Marię i Józefa Wijas, w II-gą rocznice + mamy.

 

Piątek  11.01.19 r.  –   dzień  powszedni

6.30     1) Za + ciocię Elżbietę Wawrzynek oraz za ++ dziadków Paulinę i Aleksandra.

            2) Za + męża, ojca i dziadka Józefa Lamorskiego w II-gą rocznicę śmierci.

            3) Intencja wolna.

18.00   Za + siostrę Henrykę Makota, w I-sza rocznicę +, za ++ rodziców Franciszkę i Józefa Marciniak oraz teściów Weronikę i Stefana Serweta, za ++ braci Józefa i Wiesława i za ++ z pokrewieństwa z obu stron.

 

Sobota  12.01.19 r.  –  dzień  powszedni

6.30     1) Za + mamę Jolantę, z okazji Jej rocznicy urodzin.

            2) Za + Kazimierę Bodak w VI-tą rocznicę śmierci.

17.30   Nabożeństwo przygotowania do niedzieli.

18.00   Za + męża, ojca i dziadka Antoniego Milczarek, w IV-tą rocznicę +.

 

Niedziela  13.01.19 r.  –  NIEDZIELA  CHRZTU  PAŃSKIEGO  –  ŚWIĘTO

6.30      Za + syna Piotra, w III-cią rocznicę +, za + babcię Urszulę oraz za ++ z rodziny.

8.00      Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego dla Macieja, z okazji 18-tej rocznicy urodzin.

9.30      W intencji parafian.

11.00    Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Janiny i Jarosława, z okazji 35-tej rocznicy ślubu, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą Boże Błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilatów i całej rodziny.

12.15    Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Piotra Lizak, z okazji 35-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilata i całej rodziny.

15.30    Nieszpory niedzielne.

16.00    Za + Jolantę Brych, w V-tą rocznicę +, od dzieci.