Porządek Nabożeństw: od 19.05.2019r. do 26.05.2019r.

6.30      Za + ojca i dziadka Józefa Zuber, w XI-tą rocznicę + , za + matkę Annę i ++ z pokrew.

8.00      W intencji Księdza Prałata Piotra Kansego, w rocznicę święceń kapłańskich.

9.15      Rocznica I-szej Komunii Świętej.

11.00    Za ++ rodziców Agnieszkę i Józefa Winnickich oraz ++ braci Franciszka, Józefa i Jerzego.

12.15   1) Za + męża, ojca i dziadka Jerzego Dybczak, za + Jego brata Józefa, za ++ teściów Stefanię i Jana Dybczak oraz za ++ dziadków i krewnych.

            2) Do B. Op., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże bł. i  zdrowie, w intencji Zofii Warzechy, z okazji 70-tej rocznicy urodzin – od synów z rodzinami.

15.30   Nabożeństwo Majowe.

16.00   Za + Wilhelma Bytomskiego, w III-cią rocznicę +.

 

Poniedziałek  20.05.19 r.  –  dzień  powszedni 

6.30      Za + Jana Wolskiego, od chrześniaka Pawła.

18.00    1) Za + Stanisława Kulik, od rodziny Andrychów i Wrotkowskich.

             2) Za + Marię Miszok.

             Nabożeństwo Fatimskie.

 

Wtorek  21.05.19 r.  –  Wspomnienie  św.  Jana  Nepomucena,  prezbitera  i  męczennika

6.30     Za + męża Mikołaja Gębkę oraz za ++ rodziców z obu stron.

18.00   1) Za + męża i ojca Ewalda Wencel, za ++ teściów Elżbietę i Wiktora, za ++ rodziców Gertrudę i Jana Donnerstag, za ++ siostrę Elfrydę i brata Józefa.

            2) Za ++ rodziców Łucję i Brunona Rzeźniczek.

            Nabożeństwo Majowe.

 

Środa  22.05.19 r.   –  dzień  powszedni 

6.30     1) Za + męża Ernesta Kremser, za ++ rodziców Rozalię i Jana, za + Weronikę Helios oraz za ++ z pokrewieństwa.

            2) Za + męża i ojca Franciszka Schab, ++ teściów Władysława Schab oraz Zofię i Zygmunta Mroczkowskich oraz ++ dziadków z obu stron.

18.00   1) Za + Jana Klimek oraz za ++ Jego rodziców.

            2) Za + Zdzisława Klim, od kolegów z pracy.

             Nabożeństwo Majowe.

 

Czwartek  23.05.19 r.  –  dzień  powszedni 

6.30      Za ++ Elżbietę i Mariana Szpak oraz Julię i Wincentego Szpak i za D.C.

18.00    1) Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Klaudii, z okazji rocznicy urodzin, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Dary Ducha Świętego i zdrowie.

             2) Za ++ rodziców z rodziny Kabis i Durczak oraz za ++ z pokrewieństwa z obu stron.

             3) Za + Jacka Eirich, od sąsiadów z ulicy Róży Luksemburg.

             Nabożeństwo Majowe.

 

Piątek  24.05.19 r.  –  Wspomnienie  Najśw.  Maryi  Panny,  Wspomożycielki  Wiernych

6.30      Za ++ rodziców Martę i Józefa Gaertner, za ++ brata Ernesta, bratową Gertrudę i za ++ z pokrewieństwa.

17.00    Msza Święta Szkolna: Za + męża Horsta Adamczyk, w V-tą rocznicę +, za ++ rodziców Annę i Józefa Telenga oraz za ++ braci i siostry.

  18.30  1) Za + Mariannę Brzózka oraz za + Jej córkę.

             2) Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji rodziny Augustin i rodziny Wita, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie.

             Nabożeństwo Majowe.

21.00   Apel Jasnogórski i Koronka do Miłosierdzia Bożego.

 

Sobota  25.05.19 r.  –  dzień  powszedni 

6.30      Za + matkę Marię Kaczmarczyk, w rocznicę Jej urodzin, za + ojca Bolesława, w XXIII-cią rocznicę + oraz za D.C.

13.00   Ślub Konkordatowy: Agnieszka Knop – Kamil Czepiec.

14.00   Ślub Konkordatowy: Karolina Cetera – Dawid Lippa.

17.30   Nabożeństwo Majowe.

18.00   1) W int. Księdza Pawła, w dniu urodzin oraz w intencji Mamy Zofii także w dniu urodzin.

            2) Do B. Op., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla Anny, z okazji rocznicy urodzin.

 

Niedziela  26.05.19 r.  –  VI  NIEDZIELA  WIELKANOCNA 

6.30      Do B. Op., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Zofii Warzecha, z okazji 70-tej rocznicy urodzin, od dzieci z wnukami.

8.00      Do Op. B. i M.B.N.P., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie i dalszą opiekę Bożą, dla Małgorzaty Gierok, z okazji 85-tej rocznicy urodzin dla Jubilatki i całej         rodziny.

9.30      W intencji parafian.

11.00    Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Anny, z okazji 18-tej rocznicy urodzin, z prośbą o Boże bł. i zdrowie oraz o Dary Ducha Świętego dla Jubilatki i całej rodziny.

12.15   Msza św. Chrzcielna: Julia Sobierajska, Alicja Rogoża, Alicja Łabęcka, Piotr Prudzyński.

            Roczki: Julia Krok, Zofia Maszniew.

15.15   Nabożeństwo Majowe.

16.00   Za ++ rodziców Jadwigę i Józefa Pasieka oraz za + teścia Mieczysława Filocha.