Porządek Nabożeństw od 12.05.2019r. do 19.05.2019r.

Niedziela  12.05.19 r.  –  IV  NIEDZIELA  WIELKANOCNA

6.30      Za + ojca Piotra Rech, za ++ dziadków Wiktorię i Piotra oraz Anielę i Józefa oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa i za D.C.

8.00      Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Krzysztofa, z okazji 65-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem i prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilata i całej rodziny

9.15      UROCZYSTOŚĆ I-szej KOMUNII ŚWIĘTEJ – w intencji dzieci i ich rodziców.

11.00    Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Magdaleny i Alfreda, z okazji 35-tej rocznicy ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Jubilatów i całej rodziny.

12.15    1) Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Tomasza, z okazji 18-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego.

             2) Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Edeltrauty i Jana, z okazji 60-tej rocznicy ślubu.

15.15    Nabożeństwo Dziękczynne dzieci po przyjęciu I-szej Komunii św.

16.00    Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Karoliny Grabowskiej, z okazji 18-tej rocznicy urodzin.

 

Poniedziałek  13.05.19 r.  –  dzień  powszedni 

6.30      W intencji Róż Różańcowych.

18.00    1) Do B. Op. przez wstawiennictwo M.B.N.P. i Aniołów Stróżów, w intencji wnucząt: Magdaleny, Julii, Antoniego i Leny oraz całej rodziny.

             2) Msza św. dziękczynna: za Apostolat „Margaretka” oraz za Kapłanów objętych modlitwą.

             Nabożeństwo Fatimskie.

 

Wtorek  14.05.19 r.  –  ŚWIĘTO  ŚW.  MACIEJA,  Apostoła

6.30     Za ++ rodziców Renatę i Jerzego Wyciślor oraz za + siostrę Karinę Baszyńską.

18.00   1) Za + Jana Wolskiego, od Anny i Józefa Koterba.

            2) Za ++ rodziców Annę i Jerzego Gawliczek i za + męża Jerzego.

            Nabożeństwo Majowe.

 

Środa  15.05.19 r.   –  dzień  powszedni 

6.30     Za ++ rodziców Franciszkę i Alojzego Graniowski ++ z rodzin: Kaczmarczyk, Walura i Szydło.

18.00   1) Za + Leszka Achtelik, w II-gą rocznicę +, od żony, dzieci i wnuka.

            2) Za + Krystynę Szymczak, od sąsiadów z ulicy Zygmuntowskiej 28.

             Nabożeństwo Majowe.

 

Czwartek  16.05.19 r.  –  ŚWIĘTO  ROCZNICY  POŚWIĘCENIA  KOŚCIOŁA 

                                              KATEDRALNEGO  W  GLIWICACH

6.30      Za + męża Piotra Knetki, w XV-tą rocznicę +, za + syna Ryszarda, za ++ rodziców chrzestnych Rozalię i Józefa oraz za ++ dziadków.

18.00    1) Do Miłosierdzia Bożego, za + Stanisława Kamińskiego, z okazji III-ciej rocznicy +.

             2) Za + mamę Annę Gniecka, w IV-tą rocznicę +.

             3) Za + Zdzisława Jaśkowskiego, od sąsiadów z ul. 15-go Grudnia.

             Nabożeństwo Majowe.

 

Piątek  17.05.19 r.  –   ŚWIĘTO  ŚW.  ANDRZEJA  BOBOLI,  patrona Polski

6.30      Za ++ rodziców Janinę i Wacława Makara oraz za + brata Jana Makara.

17.00    Msza św. szkolna: Za ++ rodziców Elżbietę i Alfreda Wawrzynek oraz Marię i Ignacego Skubisz.

  18.30  1) Do B. Op. i M.B. Trzykroć Przedziwnej, w intencji Matek i Rodzin Szensztackich.

             2) Za + Adelajdę Landowski i za  Jej + męża.

             Nabożeństwo Majowe.

21.00   Apel Jasnogórski i Koronka do Miłosierdzia Bożego.

 

Sobota  18.05.19 r.  –  dzień  powszedni 

6.30      Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie w intencji Marii, z okazji rocznicy urodzin.

17.30   Nabożeństwo Majowe.

18.00   1) Za ++ Adelajdę, Józefa, Manfreda Skorupa, za ++ Annę, Wacława, Gertrudę, Alfreda, Jerzego Nowak oraz za ++ dziadków i z pokrewieństwa.

            2) Za + męża Ewalda Fliegel, w XXIII-cią rocznicę +, za ++ braci Herberta i Eryka, za ++ rodziców z obu stron oraz za ++ z pokrewieństwa.

            3) Za + Ireneusza Borkowskiego, w 30-sty dzień po śmierci.

 

Niedziela  19.05.19 r.  –  V  NIEDZIELA  WIELKANOCNA

6.30      Za + ojca i dziadka Józefa Zuber, w XI-tą rocznicę + , za + matkę Annę i ++ z pokrew.

8.00      W intencji Księdza Prałata Piotra Kansego, w rocznicę święceń kapłańskich.

9.15      Rocznica I-szej Komunii Świętej.

11.00    Za ++ rodziców Agnieszkę i Józefa Winnickich oraz ++ braci Franciszka, Józefa i Jerzego.

12.15   1) Za + męża, ojca i dziadka Jerzego Dybczak, za + Jego brata Józefa, za ++ teściów Stefanię i Jana Dybczak oraz za ++ dziadków i krewnych.

            2) Do B. Op., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże bł. i  zdrowie, w intencji Zofii Warzechy, z okazji 70-tej rocznicy urodzin – od synów z rodzinami.

15.30   Nabożeństwo Majowe.

16.00   Za + Wilhelma Bytomskiego, w III-cią rocznicę +.